Inteligencja emocjonalna

Testy zdolności kognitywnychTesty zdolności i umiejętności

Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej to zestaw pytań określających jak wypełniający analizę ocenia siebie w kontekście emocji i pewnych cech osobowości, w odniesieniu do normy dla danej populacji.

Inteligencja emocjonalna jest konstruktem psychologicznym, popularnym w literaturze zarówno akademickiej, jak i z dziedziny ZZL. Umiejętność zarządzania emocjami własnymi i innych ludzi jest obecnie ważnym elementem zawodowego funkcjonowania.

Pierwsze narzędzia do pomiaru psychologicznej koncepcji inteligencji emocjonalnej pojawiły się w latach ’90-tych. Wczesne teorie postrzegały ten rodzaj inteligencji jako umiejętność kognitywną, która może być wyuczona i wytrenowana. Rozwiązanie proponowane przez Thomas International, Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue), oparte o teorię i badania Dr. K.V. Petridesa  traktuje inteligencję emocjonalną jako zestaw cech osobowości, co jest szczególnym podejściem badawczym do tematu.

Wspomniane wcześniejsze teorie wywodzą się z koncepcji inteligencji społecznej (np. Thorndike, badania opublikowane w latach dwudziestych ubiegłego wieku)  który później ewoluował i przybrał formę teorii zakładających istnienie wielu różnych form inteligencji (np. teoria inteligencji wielorakich Gardnera - 1983).  Inteligencja emocjonalna jako konstrukt została zmierzona po raz pierwszy we wczesnych latach ’90-tych, a popularność w zastosowaniu biznesowym zdobyła dopiero na początku naszego wieku.  

Teorie inteligencji emocjonalnej można podzielić na dwie szerokie kategorie: umiejętności lub cechy. Narzędzia traktujące ten koncept jako umiejętność, mierzą skuteczność w interpretowaniu informacji dotyczących inteligencji emocjonalnej. Testy te są wartościujące, a udzielone odpowiedzi mogą być poprawne lub błędne. Analizy bazujące na koncepcji inteligencji emocjonalnej jako cechy wykorzystują element samodzielnej oceny emocjonalnych doświadczeń i cech. Nie istnieją tu dobre i złe odpowiedzi, a wynik pokazany jest w odniesieniu do innych osób w danej populacji.  

Więcej informacji dotyczących podstaw teoretycznych narzędzia, jego autora, bibliografii oraz zastosowań Thomas TEIQue dostępnych jest na stronie www.psychometriclab.com.