Betrokkenheid van medewerkers

ContactContact

Engagement van medewerkers is een voortdurend aandachtspunt in het bedrijfsleven. Als mensen floreren, doet de organisatie waarvoor zij werken dat ook. En andersom zijn gedemotiveerde mensen funest voor het bedrijf. Als het mensen ontbreekt aan motivatie, als ze geen zin hebben hun best te doen, zijn ze beduidend minder productief. Bovendien zijn ze eerder geneigd te vertrekken. Het gevolg is een toenemend personeelsverloop en de daarbij behorende kosten.

Slechts een derde van alle medewerkers in de UK, geeft aan echt gemotiveerd te zijn op hun werk. Dat betekent dat 20 miljoen mensen zich niet ten volle inzetten. De productiviteit in de UK is 20% lager dan de rest van de G7 

Engage for succes

Tijd en energie investeren in het motiveren van medewerkers is voor elke organisatie van groot belang. Onderzoek biedt heldere strategieën om het beste uit mensen te kunnen halen.

Wat motiveert medewerkers?

Het schijnbaar nutteloze antwoord hierop is: ‘dat hangt ervan af’.

De ‘Two Factor theory’ van Herzberg laat zien dat er twee afzonderlijke sets van factoren zijn die demotivatie en motivatie in het werk veroorzaken. Herzberg benoemt hygiëne factoren en motivatiefactoren. Hygiëne factoren veroorzaken ontevredenheid en staan in relatie tot onderwerpen als beleid, arbeidsvoorwaarden, salaris, status en veiligheid. Als daaraan tegemoet gekomen is, is dat een effectieve motivatie voor medewerkers.

Deze theorie leert ons allereerst dat als mensen genoeg salaris ontvangen, geld geen onderwerp meer is. Ook blijkt uit ander onderzoek dat geld een miserabele motivator is voor taken die kennisvaardigheden vereisen. Personeel redelijk betalen, biedt de kans hen verder te motiveren. Ze meer betalen dan ze verwachten, heeft maar een geringe impact op hun motivatie en productiviteit.

Als de basis goed is geregeld, is de motivatie te prikkelen met factoren als succes, erkenning, verantwoordelijkheid, bevordering en persoonlijke groei. Samengevat zijn er drie fundamentele elementen voor motivatie: zelfstandigheid, ontwikkeling en doel.

Hoe mensen te motiveren - de strategie voor medewerkersbetrokkenheid

Zelfstandigheid

Mensen presteren beter wanneer ze de controle hebben over hun eigen werk. De vrijheid om de eigen tijd in te delen, te kunnen beslissen waar, wanneer en hoe het werk te doen. Er zijn altijd mogelijkheden om het niveau van zelfstandigheid te verhogen, welke rol of niveau een medewerker ook heeft. Als dat echt niet mogelijk is, dan zijn kleine veranderingen als zelf de werkplek mogen inrichten en aanpassen en de eigen uren enigszins flexibel indelen, al stappen in de goede richting.

Ontwikkeling

Steeds beter worden, dan ben je bezig met ontwikkeling en persoonlijke groei. Mensen hebben op hun werk uitdagingen nodig en willen nieuwe vaardigheden leren. Dit is niet hetzelfde als eindeloos opleiden van personeel. Het gaat om aandacht voor de loopbaanontwikkeling van elke medewerker, in lijn met de organisatiehoeftes. Een meer ervaren collega als mentor, een uitstapje naar een andere afdeling om nieuwe dingen te leren, het kan al genoeg zijn om het gevoel te krijgen dat je jezelf ontwikkelt.

Doel

Begrijpen waarom we iets doen, helpt ons het doel te bereiken. Het stellen van een doel geeft het gevoel bij te dragen aan iets hogers. Het is daarom van belang de visie  (niet alleen verkoopdoelen) en de impact die het bedrijf op de wereld wil hebben, intern te delen.

Motivatie draagt bij aan de betrokkenheid, tevredenheid en prestatie van medewerkers. Zonder motivatie, is er het risico van lage betrokkenheid,  verzuim en problemen met het behouden van personeel. Het is belangrijk gedemotiveerde en niet-betrokken medewerkers te herkennen en de oorzaken aan te pakken. Elke medewerker verdient een unieke behandeling. Voor managers is het belangrijk om de verschillende motivaties van mensen te begrijpen. Medewerkers die bijvoorbeeld door externe factoren worden gemotiveerd, hebben deadlines nodig en incentives. Degene die gedreven worden door interne motivatie hebben hun eigen interne aanjagers.

Mensen motiveren gaat vooral om een persoonlijk benadering. Het is belangrijk om te herkennen wat iemand zijn interne motivatie is om bij te dragen, zichzelf te ontwikkelen en aan te sturen. En daarvoor als organisatie ruimte te bieden. Thomas levert de tools die nodig zijn om te begrijpen hoe medewerkers te motiveren en ondersteunt bij de implementatie van de medewerkersbetrokkenheid strategie. 

Download gratis Thomas whitepaper over engagement

Meer betrokkenheid van je medewerkers? Lees deze whitepaper.

Lees whitepaper

Download gratis Thomas whitepaper over engagement

Meer betrokkenheid van je medewerkers? Lees deze whitepaper.

Lees whitepaper