Workforce

Ontwikkelen van potentieelPsychologie in sport

Achter iedere topsporter staat een compleet ondersteunend team. Van stewards bij een sportwedstrijd tot prestatie-analisten, ieder heeft een aandaal in de winst. Het ontwikkelen van deze totale workforce vergroot de succeskans.

Sporters en teams hebben hun gloriemoment op het veld of op de baan. Maar het succes is op veel meer gebaseerd dan alleen de prestatie op die dag. Het gehele team van coaches, fysiotherapeuten en ander personeel vormt de ruggegraat van de sportprestatie. Zonder toegewijde en vaardige medewerkers is het moeilijk om de doelstellingen te behalen.

Bij Thomas geloven we dat focus op enkele sleutelgebieden, een sterk begin is op weg naar succes. Welke stappen kan je nemen om de strategie voor ontwikkeling van personeel te verbeteren?

Het juiste talent

Beginnen in een vroeg stadium, maakt het minder ingewikkeld om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Van werving tot onboarding en ontwikkeling: zorg voor de juiste persoon op de juiste plek. Dit biedt een stevige basis voor gedeeld succes.

Denkend vanuit de organisatiedoelstellingen, zoek je dan een coach die gericht is op participatie of op prestatie? Wil je het team ontwikkelen tot een topteam?  Waar wil je naartoe? Een duidelijk actieplan maakt het mogelijk te kijken naar welke mensen het beste passen bij deze doelstellingen. Vervolgens kan gekeken worden naar vaardigheden en het gewenste gedrag. Functieprofilering helpt de ideale gedragseigenschappen voor een functie te bepalen. Gecombineerd met gedragsprofilering, is eenvoudig te bepalen of de juiste mensen ook de juiste functies vervullen.

Creëer een sterk team van leiders

Mensen verlaten managers, niet bedrijven. Sterk leiderschap helpt organisaties hun doelen te bereiken. Maar hoe weet je zeker dat de juiste leiders het personeel stimuleren (of het nu sporters zijn of ondersteunend personeel)? En of ze uiteindelijk resultaat afleveren?

Emotionele intelligentie maakt het verschil tussen een geaccepteerde leider en een bewonderenswaardige leider. Emotioneel intelligentie leiders zijn zelfbewuster, communiceren beter en zijn buigzamer dan hun minder emotioneel intelligente collega’s.

Onderzoek naar niveau’s van emotionele intelligentie creëert een klimaat van inzicht. Het stimuleert zelfbewustzijn bij leidinggevenden of teamleiders en daagt het personeel uit om naar gezamenlijk succes te streven.

Een andere essentiële leiderschapsvaardigheid is samenwerken. Leiders inzicht geven in hoe zij en hun teamleden zich gedragen, communiceren, wat hun sterktes, beperkingen en motivaties zijn, geeft handvatten om succesvol samen te werken en prestaties te verhogen.

Investeer in de ontwikkeling van medewerkers

Zoals de organisatie zich ontwikkelt, zo veranderen ook de verwachtingen die je van werknemers hebt. Investeren in training en coaching van medewerkers maakt dat ze goed uitgerust zijn om taken en projecten aan te pakken.

Soms investeren organisaties behoorlijk in de training van specifieke kennis en vaardigheden en wordt de andere kant van het spectrum min of meer vergeten. Ontwikkeling van ‘soft skills’ kan het verschil maken in de totale slagvaardigheid van de organisatie.
Mensen vormen ten slotte het meest waardevolle bezit. Zelfbewuste, communicatief vaardige en emotioneel intelligente medewerkers zijn effectiever als het op de promotie van de organisatie aankomt, zowel intern als extern. Hiermee kan je je als organisatie onderscheiden.

Trainingsprogramma’s behandelen soft skills in relatie tot succes en prestatie. Trainingen over communicatie, conflictmanagement en leiderschapsvaardigheden voorzien in heldere en duidelijke aanwijzingen om medewerkers te helpen met de verbetering van hun prestaties.

Betrokkenheid van je mensen

Het maakt niet uit om welke functie het gaat. Als mensen weinig betrokkenheid voelen, loop je het risico op demotivatie. En gedemotiveerde medewerkers zetten zich niet vanzelfsprekend in voor het behalen van doelstellingen.

Een eenvoudig medewerkersbetrokkenheid onderzoek helpt je te ontdekken waar uitdagingen liggen en ondersteunt inspanningen om het personeel te ontwikkelen. Engagement wordt zodoende bevorderd, daar waar het de meeste impact heeft op de totale organisatieprestatie.

Engage for Success* constateerde dat organisaties met hoge niveau’s van betrokkenheid een 18% hogere productiviteit laten zien, dan hun minder betrokken concurrenten of collega’s. Mensen die plezier hebben in wat ze doen, in de relaties die ze hebben en zich erkend voelen in de bijdrage die ze leveren, zijn meer geneigd maximaal te presteren. Zij helpen de organisatie vooruit.

Het ontwikkelen van je mensen biedt je de kans om de toekomst van de organisatie vorm te geven. Het vergroten van de vaardigheden van mensen op een bepaald vlak, helpt om branchegerichte doelstellingen te behalen, opleidingsplannen samen te stellen en uiteindelijk een verbeterd resultaat neer te zetten. Het belang van betrokken mensen mag niet onderschat worden. Het is een essentiële stap op de weg naar excellentie.

* http://engageforsuccess.org/wp-content/uploads/2015/09/The-Evidence.pdf