Workforce

Ontwikkelen van potentieelPsychologie in sport

Achter iedere topsporter staat een compleet ondersteunend team. Van stewards bij een sportwedstrijd tot prestatie-analisten, ieder heeft een rol in de winst. Het ontwikkelen van deze totale workforce vergroot de succeskans.

Sporters en teams hebben hun gloriemoment op het veld of op de baan. Maar het succes is op veel meer gebaseerd dan alleen de prestatie op die dag. Het gehele team van coaches, fysiotherapeuten en ander personeel vormt de ruggegraat van de sportprestatie. Zonder toegewijde en vaardige medewerkers is het moeilijk om de doelstellingen te behalen.

Bij Thomas geloven we dat focus op enkele sleutelgebieden, een stevig begin is van de weg naar succes. Welke stappen kan je nemen om de strategie voor ontwikkeling van personeel te verbeteren?

Het juiste talent

Hoe eerder je begint, hoe eenvoudiger het is alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zorg vanaf de werving tot onboarding en ontwikkeling dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten. Dit biedt een stevige basis voor succes.

Denkend vanuit de organisatiedoelstellingen, zoek je dan een coach die gericht is op participatie of op prestatie? Of wil je het team ontwikkelen tot een topteam?  Een duidelijk actieplan maakt het mogelijk te kijken naar welke mensen het beste passen bij deze doelstellingen. En te kijken naar vaardigheden en gedrag dat hiervoor is vereist. Functieprofielen kunnen helpen de ideale gedragseigenschappen voor een beroep te bepalen. Gecombineerd met gedragsprofilering, is gemakkelijk te bepalen of de juiste mensen ook de juiste functies hebben.

Creëer een sterk team van leiders

Mensen verlaten managers, niet bedrijven. Sterk leiderschap helpt organisaties hun doelen te bereiken. Maar hoe weet je zeker dat de juiste leiders het personeel stimuleren (of het nu sporters zijn of ondersteunend personeel)? En of ze uiteindelijk resultaat afleveren?

Emotionele intelligentie maakt het verschil tussen een geaccepteerde leider en een bewonderenswaardige leider. Emotioneel intelligentie leiders zijn zelfbewuster, communiceren beter en zijn buigzamer dan hun minder emotioneel intelligente collega’s.

Onderzoek naar niveau’s van emotionele intelligentie creëert een klimaat van inzicht. Het stimuleert zelfbewustzijn onder de leiding en daagt het personeel uit om naar succes te streven.

Een andere essentiële leiderschapsvaardigheid is samenwerken. Leiders inzicht geven in hoe zij en hun teamleden zich gedragen, communiceren, wat hun sterktes, beperkingen en motivaties zijn, geeft handvatten om succesvol samen te werken en prestaties te verhogen.

Investeer in de ontwikkeling van het personeel

Zoals de organisatie zich ontwikkelt, zo ontwikkelen zich ook de verwachtingen die je van het personeel hebt. Investeren in training en coaching van medewerkers maakt dat ze goed uitgerust zijn om taken en projecten aan te pakken.

Veel organisaties investeren behoorlijk in de training van specifieke kennis en vaardigheden en vergeten de andere kant van het spectrum. Ontwikkeling van ‘soft skills’ kan het verschil maken in de totale slagvaardigheid van de organisatie.
Mensen vormen ten slotte het meest waardevolle bezit. Zelfbewuste, communicatief vaardige en emotioneel intelligente medewerkers zijn veel effectiever als het op de promotie van de organisatie aankomt, zowel intern als extern. Hiermee kan je je als organisatie onderscheiden.

Trainingsprogramma’s behandelen soft skills in relatie tot succes en prestatie. Trainingen over communicatie, conflictmanagement en leiderschapsvaardigheden voorzien in heldere en duidelijke aanwijzingen om medewerkers te helpen met de verbetering van hun prestaties.

Betrokkenheid van je workforce

Het maakt niet uit voor welke functie je gaat werven, als medewerkers niet betrokken zijn loop je een groot risico op gedemotiveerde medewerkers die moeite hebben met het behalen van doelstellingen.

Een eenvoudig medewerkersbetrokkenheid onderzoek helpt je te ontdekken waar uitdagingen liggen en ondersteunt inspanningen om het personeel te ontwikkelen. Engagement wordt zodoende bevorderd daar waar het de meeste impact heeft op de totale organisatieprestatie.

Engage for Success* constateerde dat bedrijven met hoge niveau’s van betrokkenheid een 18% hogere productiviteit hebben dan hun minder betrokken collega’s. Mensen die plezier hebben in wat ze doen, in de relaties die ze hebben en zich erkend voelen in de bijdrage die ze leveren, zijn meer geneigd maximaal te presteren. Zij zullen de organisatie vooruit helpen.

Het ontwikkelen van je mensen geeft je de kans om de toekomst van de organisatie vorm te geven. Het vergroten van de vaardigheden van mensen op bepaalde gebieden, helpt om branchegerichte doelstellingen te behalen, scholingsplannen voor de sector te ontwikkelen en uiteindelijk resultaten tr genereren. Het belang van betrokken mensen mag niet onderschat worden. Het is een vitale stap op weg naar excellentie.

* http://engageforsuccess.org/wp-content/uploads/2015/09/The-Evidence.pdf