Coaching & mentoring

Motivatie in sportOntwikkelen van potentieel

Er is een overvloed aan gepassioneerde coaches met superieure technische, tactische en fysieke vaardigheden. Er zijn even zoveel coaches zonder brede visie en aanpak. Iedere coach bereikt resultaten op een andere manier maar wat maakt iemand écht een uitmuntende coach?

Zoals basketbalcoach Mike Krzyzewski eens zei: “Een bekende misser in de sportwereld is dat een onevenredig groot aantal uren gewerkt wordt aan goed en fout in plaats van tijd te besteden aan mensen leren kennen, " Hoe kom je erachter of je het maximale uit je coachings- en mentorprogramma haalt en de focus meer ligt op ‘wie’ dan op ‘wat’?

Onze samenwerking met nationale en internationale topteams heeft enkele belangrijke thema’s opgeleverd, waardoor onderscheid gemaakt kan worden tussen de beste sporters en de rest.

Met wie werk je?

Wat weet je van de persoon achter de sporter? Wat zijn de motivatoren en de favoriete communicatiestijl? Is diegene zich bewust van de impact die hij of zij op anderen heeft?

Bij Thomas geloven we in het vergroten van zowel zelfbewustzijn als het inzicht in anderen, waarbij vooral de combinatie van die twee krachtig is. Om de sporter te begrijpen, moet je eerst jezelf kunnen begrijpen. Waarom gedraag en communiceer je op die manier?

Gedragsprofilering toont je eigen voorkeursgedrag en dat van de sporter. Dit biedt je de kans om een beter begrip te ontwikkelen van je impact op anderen, evenals die van de sporters. Emotionele intelligentie assessments kunnen verdieping bieden en helpen te ontdekken wat de oorsprong is van het gedrag en motivatoren.

In plaats van er vanuit te gaan dat sporters alles van je aannemen en dat jouw favoriete trainingsstijl voor iedereen werkt, maakt een groter zelfbewustzijn en inzicht in anderen het mogelijk om individuele voorkeuren als uitgangspunt te nemen. Wanneer je dit afstemt op hoe jijzelf in elkaar zit, creëer je een sfeer van openheid en vertrouwen. Dat werkt voor iedereen. 

Pas jij in het geheel?

Als je nog een stap verdergaat, kan je ontdekken in hoeverre jij past bij de sporter(s), collega coaches en mentoren. Zijn er gemeenschappelijke uitgangspunten? Zijn er potentiële frustraties die naar boven kunnen komen?

Analyse van het binnen het team of coachingsrelatie vertoonde gedrag, kan tot de ontdekking leiden dat een gedragsverandering prestatieverbetering oplevert van zowel jezelf als de sporters of coaches. Deze reflectie kan de manier veranderen waarop jij en de sporter(s) trainen en uiteindelijk presteren.

Feedback!

Evaluatie van zowel sporter als coach is essentieel voor verdere ontwikkeling en succes. Ieder persoon is verantwoordelijk voor zelfverbetering en voor de eigen rol in het proces. Een sportcoach die effectief met iedereen wil werken, moet openstaan voor feedback en bereid zijn de aanpak en begeleiding van sporters aan te passen.

Stimuleer sporters om hun ideeën te delen en help ze oplossingen vinden. Luister actief naar de echte (emotionele) boodschap in hun reacties en daag ze uit om feedback aan jou te geven. De beste ideeën (voor hen) zitten vaak in hún hoofd, en niet in dat van jou.

Feedback hoeft niet intimiderend te zijn. Met de juiste tools kan de analyse objectief, niet-confronterend en bovendien twee-richtingsverkeer zijn.

360 graden feedback biedt een krachtig en inzichtrijk overzicht van de prestaties en kan zowel in de evaluatie van de sporter als die van de coach worden ingezet om potentiële gebieden van verbetering en uitbreiding te ontdekken.

Algemene thema's zijn aanpassingsvermogen, begrip en een brede visie en aanpak. Deze competenties, naast traditionele coachingstechnieken en fysieke vaardigheden, kunnen werkelijk het verschil maken tussen een goede en een geweldige coach.