Het maken van een assessment

Zonder voorbereiding kan het maken van een assessment een ontmoedigende ervaring zijn. Je vergroot de kans dat je op je allerbest presteert als je begrijpt wat er wordt gemeten, hoe je het assessment maakt en wat je van de resultaten kan verwachten.

Het invullen van een

De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) is een gedragsassessment dat op positieve wijze inzicht geeft in het (werk)gedrag van iemand, met de nadruk op sterke punten.

Voor het invullen van een PPA kan je niet slagen of zakken; er zijn geen 'goede' of 'foute' antwoorden. Je antwoorden geven inzicht in waar jij goed in bent en laten op een waardevolle manier zien hoe jij het beste tot je recht komt. Dit kan gaan over de werkomgeving, school of sport.

De vragenlijst dient in afzondering en zonder onderbreking te worden ingevuld. Het is de bedoeling dat je niet langer dan ongeveer 8 minuten bezig bent met het invullen. Hierbij denk je aan jouw huidige situatie, als werknemer, scholier of topsporter. Ben je op dit moment in geen enkele rol actief? Denk dan aan je thuissituatie.

Je ziet steeds een viertal woorden. Hieruit kies je steeds wat het BESTE en wat het MINSTE bij je past uitgaande van je huidige (werk)situatie. Je eerste ingeving klopt in de regel prima. Op basis van jouw antwoorden wordt het PPA rapport gegenereerd.

General Intelligence Assessment (GIA) is een test voor leervermogen en bekwaamheid, waarbij fluïde intelligentie en ontwikkelingspotentieel gemeten worden.

De GIA wordt online ingevuld en gemeten op tijd. De test bestaat uit een vijftal opdrachten-sets, die een indicatie geven van je leervermogen. Uit de resultaten kan je opmaken hoe je reageert op training en hoe snel jij je nieuwe informatie of taken eigenmaakt.

De verschillende testonderdelen zijn Redeneren, Perceptiesnelhied, Cijfersnelheid en accuratesse, Ruimtelijk inzicht en Woordbetekenis.

Om je vooraf voldoende te kunnen informeren over de GIA, heeft Thomas een document met GIA instructies samengesteld. Hierin vind je voorbeelden en krijg je de gelegenheid om te oefenen. Het is zinvol dit voorafgaand aan een GIA te doorlopen. 

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) laat zien in hoeverre iemand in staat is de eigen emoties en die van anderen te begrijpen en hiermee om te gaan.


TEIQue

De vragenlijst bestaat uit 153 vragen. Voor iedere vraag zijn 7 antwoordmogelijkheden: 1 = Geheel oneens en 7 = Helemaal mee eens. Het invullen neemt ongeveer 25-35 minuten in beslag.

TEIQue-Compact

TEIQue-Compact geeft een snapshot van het algemene niveau van emotionele intelligentie. De vragenlijst bestaat uit 30 vragen. Voor iedere vraag zijn 7 antwoordmogelijkheden: 1 = Geheel oneens en 7 = Helemaal mee eens. Het invullen neemt ongeveer 5 minuten in beslag.

Zoals de theorie rondom trait emotional intelligence aangeeft, zijn er geen goede of foute antwoorden en geen slechte scores. TEIQue behandelt slechts facetten van emotionele intelligentie die voor jouw situatie al dan niet van belang zijn. Snel en intuïtief doorlopen van de vragenlijst  en niet te lang nadenken over de stellingen, levert het meest zuivere eindresultaat op.

Thomas 360 is een assessment gericht op competenties en geeft objectieve feedback.


Deelnemer

Als deelnemer ben jij het onderwerp van het 360 assessment. Je ontvangt een email met wat er van je verwacht wordt. Je respondenten (degenen die feedback zullen geven over jouw functioneren), zijn mogelijk al voor je geselecteerd. Ook kan het zijn dat jijzelf een aantal respondenten mag vragen om hun feedback. Hierbij gaat het om tussen de 5 en 24 personen: leidinggevenden, (directe) collega's, teamgenoten of klantrelaties. 

Respondenten

Per email ontvangt iedere respondent een uitnodiging om mee te werken aan een 360 graden feedback. De respondent wordt verwacht binnen een bepaalde termijn te antwoorden.

Vragenlijst

Gewoonlijk bestaat de 360 vragenlijst uit drie onderdelen:
• Stellingen: participant en respondenten wordt gevraagd stellingen op een vooraf vastgestelde schaal te waarderen, gebaseerd op de eigen waarneming
• Competenties: participant en respondenten wordt gevraagsd om bepaalde competeties te waarderen in volgorde van het belang voor de rol van de participant
• Kwalitatieve waarnemening: schriftelijke feedback over sterke punten en ontwikkelpunten van de participant

Thomas Skills bestaat uit ene aantal tests, samengesteld om het niveau van vaardigheden te meten, zodat duidelijk wordt welke kandidaat het beste voldoet in een bepaald vakgebied.

N.B. Skills is niet beschikbaar in Nederland

Thomas Engage geeft inzicht in de betrokkenheid van medewerkers binnen de organisatie en identificeert welke acties noodzakelijk zijn voor verbetering.

Wanneer de organisatie een Thomas Engage onderzoek heeft samengesteld, ontvang je per email een uitnodiging om het assessment in te vullen.

Engage bestaat uit 28 stellingen, die op gewaardeerd dienen te worden op een schaal van Nooit tot Altijd. Daarbij is een tweetal open vragen opgenomen. De organisatie mag nog twee aanvullende vragen opnemen in de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten. De vragenlijst bestaat uit stellingen als 'De mensen waarmee ik werk luisteren naar wat ik zeg'.

Na de vragenlijst volgt een aantal demografische vragen. Deze informatie wordt niet vrijgegeven en is slechts bedoeld om het Engage rapport te kunnen samenstellen.

De High Potential Trait Indicator (HPTI) helpt bij het identificeren van leiderschapspotentieel. Het geeft inzicht in persoonskenmerken en laat zien in hoeverre iemand geschikt is voor een bepaalde functie of positie. 

HPTI is een zelf-beschrijvende vragenlijst. Je wordt gevraagd om aan te geven in hoeverre je het eens, dan wel oneens bent met een bepaalde stelling op een schaal van 1-7 (1= Volledig mee oneens tot 7=Volledig mee eens).  Je antwoorden laten zien waar jouw kracht precies ligt en geven waardevolle informatie om je te helpen je verder te ontplooien en ontwikkelen.

Vul het assessment in afzondering in, zonder onderbreking en liefst in stilte. Voor het invullen van de HPTI heb je ongeveer 8-10 minuten nodig.  Houd in gedachten dat er geen goede of foute antwoorden zijn: te veel of te weinig van een bepaald persoonskenmerk zal zowel voor- als nadelen met zich meebrengen. Kies dan ook voor de antwoorden die het dichtst bij jouw persoonlijkheid liggen.