Tips voor persoonlijke ontwikkeling

Het opfrissen van je carrièreCarrière switch met 30

Persoonlijkheid is het patroon van denken, voelen en gedrag dat typerend is voor iemand. 
De beste persoonlijkheidstips stimuleren een gevoel van eigenwaarde. Zelfbewustzijn vormt ten slotte de kern van alle persoonlijke ontwikkeling. Zelfkennis biedt een basis van waaruit je kunt reflecteren op je eigen gedrag, overtuigingen en hoe jij op anderen overkomt.

Meer zelfbewustzijn

De eerste stap naar zelfbewustzijn is je te realiseren dat ieder mens de wereld op een andere manier waarneemt. In de DISC gedragstheorie, in de jaren '20 van de vorige eeuw ontwikkeld door psycholoog William Moulton Marston, wordt gesteld dat mensen hun omgeving als vijandig of als vriendelijk ervaren. Middels hun gedrag reageren zij hierop actief of reactief. Dit leidt tot vier gedragsstijlen:

  • Dominantie - actief gedrag in een tegenwerkende omgeving
  • Invloed - actief gedrag in een vriendelijke omgeving
  • Stabiliteit - reactief gedrag in een vriendelijke omgeving
  • Conformiteit - reactief gedrag in een tegenwerkende omgeving

Erkennen van je eigen opstelling en begrip voor het feit dat anderen een ander zicht op zaken hebben, helpt je tevens te begrijpen hoe anderen jou ervaren en hoe ze jouw gedrag mogelijk uitleggen.

Leer jezelf kennen

Hoe doe je dat, zelfbewustzijn ontwikkelen? Begin eenvoudig: besteed eens aandacht aan hoe jij dingen doet en merk op dat anderen hetzelfde op een totaal andere manier kunnen doen. Als jij in je werksituatie een probleem tegenkomt, ga je daar dan meteen voortvarend mee aan de slag of neem je eerst de tijd om over het probleem na te denken? Praat je meestal graag met mensen of vind je het juist vermoeiend als mensen teveel praten?

Als je het lastig vindt om objectief naar je eigen gedrag te kijken, vraag dan aan vrienden, familie en collega’s te beschrijven hoe zij denken dat jij een moeilijke situatie zou aanpakken. Of laat ze jouw belangrijkste sterke punten benoemen. Gedragsassessments zoals de PPA helpen je inzicht te krijgen in jouw geprefereerde gedragsstijl.

Ontwikkel je sterke punten

In persoonlijke ontwikkeling wordt vaak de nadruk gelegd op minder sterke eigenschappen of verbeterpunten, die wellicht niet in het verlengde liggen van het natuurlijke gedrag. Hoewel het zeker waardevol is te ontdekken in welke activiteiten je minder handig bent, is het niet constructief om vooral te focussen op verbetering van dat waar je minder goed in bent.

Focus op het verbeteren van je sterke punten. Wat je natuurlijke gedragsstijl ook is, jouw vaardigheden hebben toegevoegde waarde; leren hoe en wanneer ze in te zetten helpt je jouw natuurlijke aanleg optimaal te ontplooien.

Een stevige grip hebben op je eigen talenten, maakt je bedrevener in het bepalen of je meteen in situaties of projecten duikt, of eerst de hulp van een expert inroept. Dit bewustzijn geeft je de mogelijkheid om je gedrag aan te passen aan een bepaalde situatie of persoon. Hoewel we allemaal persoonlijke voorkeuren hebben in hoe we onze omgeving benaderen, zijn we ook in staat om flexibel te zijn als we dat willen. Zelfkennis maakt het mogelijk om hier af en toe wel of niet voor te kiezen.