Je persoonlijk ontwikkelingsplan

Carrière switch met 30Het opfrissen van je carrière

Een sjabloon ontwikkelen voor een persoonlijk ontwikkelingsplan is een redelijk eenvoudig proces. Reflecteren op wat je doet, helpt je een plan op te stellen om je talenten verder te ontwikkelen.

 

Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan?

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een manier om leerbehoeftes en aspiraties vast te leggen en te monitoren. Het opstellen van een POP leidt direct tot reflectie op persoonlijke en professionele doelen. En tot het stilstaan bij de vaardigheden en kwaliteiten die nog ontwikkeld moeten worden om die doelen te bereiken. 

Een POP sjabloon zet ertoe aan om doelen te noteren, te bepalen waar je nu staat en welke specifieke ontwikkelingsacties ondernomen dienen te worden om die doelen te bereiken. Ontwikkeldoelstellingen moeten in behapbare stukken worden opgebroken, ieder met een duidelijk meetpunt voor succes.

Een POP formulier is het meest effectief als het regelmatig wordt herzien. Dit helpt om op koers te blijven, de voortgang te monitoren en aanpassingen te doen zodat het plan nog aansluit bij de behoeftes.

Voorbeeld van een persoonlijk ontwikkelingsplan

Het doornemen van diverse persoonlijke ontwikkelingsplannen kan nuttig zijn bij het opzetten van een eigen sjabloon. Een POP bevat doorgaans onderstaande elementen:

  1. Bepaal doelen

Het allereerste deel van het formulier is bedoeld voor het beschrijven van doelen met bijbehorend tijdspad. Tip: bedenk wat je wilt realiseren in de komende 12 maanden. Dit kan bijvoorbeeld zijn het zeker stellen van een promotie of het verbeteren van een specifieke vaardigheid. Of hoe om te gaan met een taak die niet zo goed ging. Koppel aan elk doel een tijdsschema en geef de prioriteiten aan. Vergeet niet een meetpunt voor succes toe te voegen, zodat je weet wanneer het doel is bereikt.

2. Benoem in welk opzicht je nog tekort komt

Geef in detail aan welke vaardigheid of ervaring je nog mist of moet verbeteren om een doel te bereiken. Tip: bedenk waar je nu staat in relatie tot het gestelde doel. Waar ben je echt goed in? Waar denk je hulp nodig te hebben? Wat zou je tegen kunnen houden om het doel te bereiken? Welke feedback heb je van anderen gehad op de vaardigheden die je nodig hebt om het doel te realiseren.

3. Ontwikkelen van tactieken

Benoem voor ieder doel en voor de lijst met vereiste vaardigheden alle activiteiten op die je gaat ondernemen om die punten te ontwikkelen. Tip: de acties voor je ontwikkeling kunnen variëren van lessen volgen tot lezen over het onderwerp, of ondersteuning krijgen van een meer ervaren collega. Er is niet één manier de allerbeste om je vaardigheden te ontwikkelen. Maar activiteiten selecteren waarmee je je vertrouwd voelt, zullen zeker de kans op succes doen toenemen.

Voordelen van een persoonlijk ontwikkelingsplan

Een goede POP helpt je om ideeën en ambities om te zetten naar actie. Voortdurend kansen hebben om te leren, is een belangrijk onderdeel van motivatie. Het is niet alleen het ontwikkelingsproces dat mensen inspireert tot presteren. Behalen van hun doelen zorgt ook dat ze beter dan ooit onderlegd zijn om bij te dragen aan het werk. 

Ontwikkeling is een win-win voor zowel werknemers als werkgevers. Begin vandaag nog met je eigen POP.