Masterclass talent herkennen en stimuleren

Sint Bonifatius College UtrechtReiswerk Studenten Challenge 2016

Hoe zorg jij als docent dat de begeleiding is afgestemd op het individu? Hoe zorg jij dat de leerling gemotiveerd blijft en hoe leer jij het talent en het potentieel van jouw leerling optimaal benutten?

De uitdaging

Stichting Praktijkleren ondersteunt 42 ROC’s bij binnen- en buitenschools praktijkleren. Samen met docenten ontwikkelen zij competentiegerichte leermiddelen. Stichting Praktijkleren brengt docenten samen om kennis te delen en zorgt voor de begeleiding en verdere professionalisering, zodat zij optimaal gebruik maken van alle leermiddelen, kennis en ervaring. Hoe zorg jij als docent dat de begeleiding is afgestemd op het individu? Hoe zorg jij dat de leerling gemotiveerd blijft en hoe leer jij het talent en het potentieel van jouw leerling optimaal benutten?

De oplossing

Bij coaching en begeleiding gaat het om afstemmen op die ander en weten waardoor de ander gemotiveerd en gestimuleerd wordt. Succesvolle begeleiders stemmen hun gedrag constant af op de behoefte van de leerling, met als doel het beste uit de ander te halen en niet om te laten zien hoeveel kennis je zelf in huis hebt.

Als begeleider hebt je inzicht nodig in je eigen gedrag en in de motivatoren en gedragseigenschappen van anderen, zodat je weet hoe je de begeleiding effectief kunt afstemmen. Tijdens de Masterclass talent herkennen en stimuleren kregen de ROC docenten op basis van de DISC theorie van Marston inzicht in de diversiteit van gedrags- en interactiestijlen. Vooraf werd door iedereen een eigen Persoonlijke Profiel Analyse ingevuld voor objectief zelfinzicht en tijdens de training werd geoefend met samenwerkingsopdrachten, feedback-, coachingsvaardigheden en toepassingsmogelijkheden binnen LOB.

Het resultaat

Alle deelnemers geven aan dat de masterclass inzicht geeft in motivatoren, verschillende gedragstypes en eigen invloed en belemmeringen met betrekking tot de begeleiding. Dankzij het vergroten en versterken van inzicht in gedrag, worden talenten beter (h)erkend en ontwikkeld. Hierdoor verbetert de begeleiding en afstemming in communicatie.

Mirjam de Graaf (Docent, Coach en Stage-coördinator ROC Noorderpoortcollege) evalueerde de masterclass als volgt. 'Wat mij het meeste aansprak in de Masterclass was de kennismaking met de verschillende gedragsstijlen. Het (h)erkennen van mijn eigen profiel en dat van diverse studenten uit onze opleidingen vind ik erg zinvol. Deze studenten kwamen mij gedurende de dag steeds scherper op het netvlies, waarvoor dank! Om onderwijs op maat te kunnen bieden en zo goed mogelijk aan te sluiten bij onze studenten, biedt de DISC theorie zeker handvatten. Het ruimt ongetwijfeld een aantal belemmeringen in het leerproces uit de weg wanneer docenten, maar ook studenten, inzicht hebben in hun eigen voorkeuren en motivatoren. Tegemoet komen aan de individuele leerbehoeften biedt ook ruimte voor ontwikkelen van talenten en het aangaan van nieuwe uitdagingen.'

Jessica Menheere

Jessica Menheere

Jessica werkt in totaal 7 jaar voor Thomas, in verschillende functies. Eerst als trainer/consultant en sinds 2015 als project coördinator.