Management ontwikkeling

Recruitment en ontwikkelingEen klas vol talent

Voor een goed presterende school is het van essentieel belang dat het managementteam bestaat uit personen die beschikken over de juiste leiderschapsvaardigheden. Dynamische en effectieve samenwerking is een must. Hoe help je het team het beste in elkaar naar boven te halen?

Het managementteam is verantwoordelijk voor de richting waarin de school zich begeeft. Met de Thomas tools krijgen managers en docenten meer zelfinzicht, hetgeen hen beter in staat stelt om met de juiste focus en inzet succesvol te zijn.

Persoonlijke gedragsprofielen helpen het managementeam het beste uit zichzelf en anderen te halen. Eventuele zwakke punten van het team komen aan het licht, zodat bij het zoeken van nieuwe teamleden duidelijk is wat het team nodig heeft.

Team dynamiek

De eerste stap naar goede samenwerking tussen de leden van het managementteam is tweeledig: inzicht in jezelf en in de ander. Zo kom je niet alleen meer te weten over jezelf, maar ook over het waarom achter het gedrag van je teamleden, hoe zij bij voorkeur communiceren en wat kwaliteiten, beperkingen en motivaties zijn. Inzicht in ieders werkgedrag geeft je de nodige handvatten om succesvol samen te kunnen werken.

Benoemen waar de individuele en teamkwaliteiten liggen, laat zien wat eventueel nog mist.

Eventuele manco’s binnen het team zijn met gedragsprofielen snel te ontdekken. Ook de niveau’s van emotionele intelligentie binnen het team kunnen duidelijkheid bieden. Voor een goede basis moet elk team een combinatie van sterktes bevatten.  Een team vol met proces-gedreven mensen is niet per definitie effectief. Hetzelfde geldt voor een team van innovators: volop ideeën, maar weinig opvolging.

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie kan het verschil betekenen tussen een prima en een uitzonderlijke manager. Emotioneel intelligente leiders zijn zelfbewuste, voortreffelijke communicatoren, die hun gedrag aan de situatie aanpassen. Ze gaan effectief om met stress, corrigeren indien nodig de moraal en hanteren conflicten doeltreffend.

Het onderkennen van emotionele intelligentie creëert een omgeving van onderling begrip, wat het zelfbewustzijn en wederzijds begrip van managers stimuleert.

Communicatie

Laat medewerkers ontdekken hoe ze het beste samenwerken en onderling communiceren. Want een slechte communicatie heeft direct een negatieve invloed op de prestaties en resultaten van de gehele organisatie.

Een goed presterende school

Schoolprestaties krijgen een boost als het managementteam effectief samenwerkt. De managers zijn in staat het docententeam aan te sturen en de leerlingen te motiveren, met als resultaat een eersteklas school.