Management ontwikkeling

Recruitment en ontwikkelingEen klas vol talent

Voor een goed presterende school is het van levensbelang dat het managementteam bestaat uit personen die beschikken over buitengewone leiderschapsvaardigheden. Dynamische en effectieve samenwerking is een must. Hoe help je het team het beste uit ieder en uit elkaar te halen?

Het managementteam is verantwoordelijk voor de koers en richting waarin de school zich begeeft en voor de belangen van het docententeam en de leerlingen. Met de Thomas tools krijgen managers een groter zelfinzicht en door deze kennis te benutten, weten zij scherper aan te sturen op succes.

Persoonlijke gedragsprofielen helpen het managementeam het beste uit zichzelf en anderen te halen. En bij het zoeken van nieuwe teamleden weet je precies wat het team nodig heeft.

Team dynamiek

De eerste stap naar goede samenwerking tussen de leden van het managementteam is tweeledig: zelfinzicht en de ander leren begrijpen. Zo leer je in te zien hoe elk teamlid zich gedraagt, communiceert en wat kwaliteiten, beperkingen en motivaties zijn. Het geeft een ieder handvatten om succesvol samen te werken.

Benoemen waar de individuele en teamkwaliteiten liggen, laat zien wat er eventueel nog mist.

Eventuele manco’s binnen het team zijn snel te ontdekken met een duidelijk beeld van het gedrag en de niveau’s van emotionele intelligentie binnen het team. Voor een goede basis moet elk team een combinatie van sterktes bevatten.  Een team vol met proces-gedreven mensen zal waarschiijnlijk ineffectief zijn. Hetzelfde geldt voor een team van innovators met volop ideeën en weinig opvolging.

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie kan het verschil maken tussen een prima manager en een uitzonderlijke manager. Emotioneel intelligente leiders zijn zelfbewuste, excellente communicatoren, die hun gedrag aan de situatie aanpassen. Ze gaan effectief om met stress, lage moraal en conflicten.

Het onderkennen van emotionele intelligentie creëert een omgeving van onderling begrip, wat het zelfbewustzijn en wederzijds begrip van managers stimuleert.

Communicatie

Laat medewerkers ontdekken hoe ze het beste samenwerken en onderling communiceren. Want een slechte communicatie heeft direct impact op de prestaties en resultaten van de gehele organisatie.

Een goed presterende school

Schoolprestaties krijgen een boost als het managementteam effectief samenwerkt. De managers zijn in staat het docententeam aan te sturen en de leerlingen te motiveren, met als resultaat een eersteklas school.