Recruitment en ontwikkeling

Studiekeuze en loopbaanadviesManagement ontwikkeling

Een school is zo goed als zijn docenten. Werving en ontwikkeling van goed presterende en adequate medewerkers is cruciaal om het beste in leerlingen naar boven te halen.

Competente docenten

Aanstellen van de juiste docenten is essentieel om leerlingen optimaal onderwijs te kunnen bieden. Onderwijs om trots op te zijn en dat toekomstig succes van de scholieren garandeert.

Los van vakinhoudelijke achtergrond: wat mist er in het huidige docentenkorps? Die vraag dient beantwoord te worden voordat je je gaat richten op het werven van nieuwe collega's. Benoem de vaardigheden en gedragskenmerken, die vereist zijn om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de school. Stel een ideaal profiel op voor het team en vergelijk dat met het bestaande teamprofiel. Op een objectieve manier worden zo de juiste gedragseigenschappen voor het team vastgelegd. Het profiel biedt daarnaast een benchmark om de binnengekomen sollicitaties te beoordelen.

Medewerkers die zich thuis voelen binnen de school en goed passen op de positie waarvoor ze zijn aangenomen, zijn meer betrokken en presteren beter.

Het meten van de ‘fit’ van een kandidaat bepaalt of een nieuweling zal slagen binnen de school en of hij of zij een boost kan geven aan de totale schoolprestatie. Het opstellen van een gedragsprofiel speelt hierbij een belangrijke rol. Het voegt een extra dimensie toe aan het wervingsproces, iets wat je met alleen een sollicitatiegesprek niet kan bereiken. 

Assessments helpen om te voorspellen of de kandidaat de juiste is. De assessments kunnen psychometrische kenmerken, emotionele intelligentie en leervemogen inventariseren. De uitkomsten van de testen geven meer zekerheid en onderbouwing aan het besluit. Ze benoemen de motivatie en grootste vrees van de sollicitant, zijn of haar management- en communicatievaardigheden en tonen hoe diegene zich onder druk opstelt. Daarnaast geeft het gemaakte profiel ook aan hoe goed de nieuweling past bij het bestaande team. Dit is waardevolle informatie om te komen tot een beslissing in het werving- en selectieproces.

Begrip van het gedrag van de kandidaat en inzicht in zijn of haar leervermogen, maken het makkelijker om sollicitanten te selecteren die aansluiten bij het docententeam: ze passen bij de schoolcultuur, voegen een positieve dimensie toe aan het bestaande team en de samenwerking verloopt soepel. Het resultaat is een schoolteam dat in balans is en uitstekend presteert.

Ontwikkel topdocenten

De geworven docenten passen op de school en zij beschikken over prima vaardigheden: in potentie zijn het topdocenten. Maar hoe ondersteun je ze, zodat ze ook daadwerkelijk op hun allerbest presteren?

Het samenstellen van een profiel van de docenten geeft een waardevol inzicht in de manier waarop ze zich gedragen. Het geeft een duidelijk beeld van hun sterktes en aandachtspunten, hun manier van communiceren, wat hen motiveert, hoe ze zich onder druk gedragen en wat hun waarde is voor de school. Door het gedrag te begrijpen van docenten, is precies vast te stellen wat bijdraagt aan hun succes en wat niet. Deze informatie is waardevol bij het maken van  ontwikkelingsplannen en bij beoordelingsgesprekken, zodat gekeken wordt naar het geheel op de lange termijn.

Kennis van hun gedragsvoorkeuren helpt docenten ook zelf om hun gedrag aan te kunnen passen, om effectiever te communiceren met leerlingen en hen op de juiste manier te ondersteunen. Het draagt bij aan zowel het succes van de docent, de school én dat van de leerling.

Je eigen gedrag begrijpen is van onschatbare waarde, maar weten docenten ook hoe anderen hun gedrag ervaren?

360 graden feedback helpt docenten hun kwaliteiten en te ontwikkelen punten, zoals collega’s en management deze ervaren, te herkennen.

Dit levert niet alleen nieuwe gespreksstof op, ook geeft het docenten inzicht in hoe hun presentaties en gedrag op anderen overkomen. De feedback is een startpunt om doelen te kunnen stellen. Doelen die iedere 6 of 12 maanden kunnen worden vergeleken met een nieuwe 360. Onze 360-methode voorziet in een objectief kader om prestatieverschillen te identificeren, zelfbewustzijn te ontwikkelen en in te zien hoe je je persoonlijke effectiviteit kan verbeteren.