Gedraag je

Een klas vol talentDe juiste richting

Lastige scholieren die hun talenten verspillen? De kunst om gedrag van jongeren succesvol te begeleiden en positief gedrag in de klas te stimuleren, is een belangrijke vaardigheid voor alle docenten. Positief gedrag creëren en handhaven zorgt voor een optimale leeromgeving, wat voor iedere leerling een stap is op weg naar een succesvolle toekomst.

Wat is gedragsmanagement?

Hoe scholieren of studenten zich gedragen in de klas heeft een grote impact op de leerresultaten. Storend gedrag waar niets aan wordt gedaan, kan leiden tot slechte resultaten van leerlingen en tot negatieve beïnvloeding van de rest van de klas. Gedragsmanagement gaat om verminderen van negatief gedrag en stimuleren van positief gedrag. Zo krijgt iedere jongere de beste kans om te leren.  

Omgaan met lastige jongeren

Scholieren die zich storend gedragen zijn meestal gedemotiveerd, soms door verveling, soms omdat ze op de verkeerde plek zitten. Ze uiten dit door negatief gedrag. Het directe gevolg hiervan zijn slechte resultaten. Gedragsmanagement kan deze leerlingen weer op de rit krijgen, door hun negatief gedrag om te zetten naar meer betrokkenheid en een beter gevoel over zichzelf. Essentieel, maar zeker niet gemakkelijk.
Soms heeft een jongere extra ondersteuning nodig om tot volle ontwikkeling te komen. Zelfs de meest lastige scholieren zijn te motiveren, hetgeen een duidelijke verbetering in hun zelfvertrouwen en prestaties zal opleveren.

De bron van frustratie en negatief gedrag kan je achterhalen door de emotionele intelligentie en leervermogen van de jongere in kaart te brengen. Dit maakt het voor zowel leerling als docent mogelijk om uitdagingen effectief aan te pakken. 

Positief gedrag stimuleren, de jongere zelfbewuster maken en beweegredenen achter het gedrag begrijpen, motiveert de leerling zijn of haar gedrag te veranderen en problemen zelf op te lossen.

Positief gedragsmanagement

Betrokken leerlingen willen leren, zich ontwikkelen, slagen en trots zijn op hun prestaties. Ze zijn nieuwsgierig, hebben belangstelling, aandacht en tonen zich gedreven in de klas. Dergelijk positief gedrag draagt bij aan een goed gevoel over zichzelf en verhoogt de kans van slagen.

Scholieren die zichzelf goed kennen, presteren gewoonlijk beter en zijn meer betrokken. Ze hebben ook meer zelfvertrouwen, weten wat hen motiveert en stimuleert. Als mensen hun eigen krachten en talenten kennen, geeft ze dat meer regie over hun eigen prestaties. Die regie leidt weer tot motivatie, geloof in jezelf en doelgerichtheid. Het maakt het makkelijker om te geloven in succes, problemen te overwinnen en trots te zijn op hetgeen je bereikt.

Wederzijds begrip

Docenten die het gedrag van hun studenten begrijpen, zijn beter uitgerust om de leerervaring te begeleiden. 

Om een positieve en betrokken leeromgeving te creëren, dienen docenten zich ervan bewust te zijn hoe ze hun verhaal aan verschillende studenten overbrengen.

Scholieren die inzicht hebben in hun eigen gedrag en dat van hun vrienden, kunnen dit gebruiken om hun benadering af te stemmen, zowel in de klas als bij zelf-studie.

Waar het op neerkomt is dat zelfinzicht en weten welke indruk je op anderen maakt, bijdragen tot een positieve, gecommitteerde en renderende leeromgeving. Zo kan zelfs de lastigste leerling een positieve metamorfose beleven.