Onze aanpak

Jongeren die zichzelf kennen zijn zelfverzekerd, gemotiveerd en energiek. Zij presteren beter op school en daarbuiten. Dat is ons uitgangspunt. Thomas assessments helpen jongeren hun talenten te kennen en benutten.

zelfvertrouwen zelfinzicht zelfreflectie

Een positief en realistisch zelfbeeld kan je ver brengen in het leven. Voor talentontwikkeling bestaat geen betere basis dan dat.

Duurzame inzetbaarheid

Werk maken van duurzame inzetbaarheid loont: vitale medewerkers, werkplezier, hoge productiviteit en minder ziekteverzuim.

Werken met plezier

'Ik hou van werken zolang, het werk is waarvan ik hou' is een van de uitspraken van Johan Cruijff. Als je plezier hebt in je werk, komt dat niet alleen je prestaties ten goede.

Je loopbaan begint bij je studiekeuze

Studenten die zichzelf goed kennen en weten wat hun talenten en beperkingen zijn, hebben zelfvertrouwen én focus om toe te werken naar een succesvolle toekomst.

Strategisch HR

Verschillende trends dwingen organisaties om te investeren in efficiency, effectiviteit en flexibiliteit. Het formuleren van een heldere, slagvaardige strategie naar de toekomst is een must.

Leerlingen begeleiden, coachen en motiveren

Waarom loopt alles bij de begeleiding van die ene leerling zo soepel en vanzelfsprekend, terwijl het coachen van een ander zoveel energie kost? Inzicht in gedrag, motivatoren en communicatiestijl van de leerling helpt je om onderwijs en begeleiding te personaliseren.