Tips voor persoonlijke ontwikkeling

Het opfrissen van je carrièreCarrière switch met 30

Persoonlijkheid is het patroon van denken, voelen en gedrag dat typerend is voor iemand. 
De beste persoonlijkheidstips moedigen aan om een gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen. Want zelfbewustzijn is de basis voor alle persoonlijke ontwikkeling. Zelfkennis biedt een basis van waaruit je kunt reflecteren op je eigen gedrag, overtuigingen en hoe jij op anderen overkomt.

Meer zelfbewustzijn

De eerste stap naar zelfvertrouwen is de kennis dat niet iedereen de wereld op dezelfde manier waarneemt. The DISC gedragstheorie, in 1920 ontwikkeld door psycholoog William Moulton Marston, geeft aan dat mensen hun omgeving of als vijandig of als vriendelijk zien. In reactie daarop gedragen ze zich actief of passief. Dit leidt tot vier gedragsstijlen:

  • Dominantie - actief gedrag in een tegenwerkende omgeving
  • Invloed - actief gedrag in een gunstige omgeving
  • Stabiliteit - reactief gedrag in een gunstige omgeving
  • Conformiteit - reactief gedrag in een tegenwerkende wereld

Je eigen houding ten opzichte van de omgeving kennen en weten dat anderen een andere opstelling hebben, kan helpen te begrijpen hoe anderen je zien en hoe ze jouw gedrag uitleggen.

Meer weten over jezelf

Hoe doe je dat, zelfbewustzijn ontwikkelen? Zo vanzelfsprekend als het klinkt: geef eens aandacht aan wat je doet en merk op hoe dat verschilt van anderen. Geconfronteerd met een probleem op het werk, duik je daar dan meteen enthousiast in of neem je tijd om na te denken over het probleem.
Praat je graag met mensen of vind je het vermoeiend als mensen teveel praten?

Als je het moeilijk vindt om het eigen gedrag objectief te beschouwen, vraag dan aan vrienden, familie en collega’s te beschrijven hoe jij een moeilijke situatie zou aanpakken. Of wat ze zien als je belangrijkste sterke punten. Gedragsassessments zoals de Thomas PPA helpen je inzicht te krijgen in jpuw geprefereerde gedragsstijl.

Ontwikkel je sterke punten

Persoonlijke ontwikkeling focust nogal eens zwaar op de vaststelling van zwaktes, of verbeteringen die mogelijk niet natuurlijk zijn voor je. Hoewel het zeker waardevol is te ontdekkekn in welke activiteiten je minder handig bent, is het niet productief om alleen maar te focussen op verbetering van dat wat je slecht doet.

Focus op het verbeteren van je sterke punten. Wat ook je natuurlijke gedragsstijl is, vaardigheden hebben een positieve waarde; leren hoe en wanneer ze te gebruiken helpt je het beste te halen uit je natuurlijke aanleg.

Een stevige grip op je eigen talenten hebben, maakt je meer bedreven in de keuze of je meteen duikt in situaties of projecten of de hulp van een expert inroept. Dit bewustzijn geeft je ook de mogelijkheid om gedrag aan te passen aan een bepaalde situatie of persoon. Hoewel we allemaal persoonlijke voorkeuren hebben in hoe we onze omgeving benaderen, zijn we ook in staat om flexibel te zijn als we dat willen. Zelfkennis maakt het mogelijk om hier af en toe wel of niet voor te kiezen.