Vector HR

De Talenten GeneratorRobert Walters

Vector HR is succesvol op een viertal expertise-gebieden, namelijk werving en selectie, competentiebeoordeling en -ontwikkeling, carrièrebegeleiding en personeelsmanagement. Vector HR zet onder meer de tools van Thomas in bij het oplossen van functioneringsproblemen.

De uitdaging

Het Hoofd Bedrijfsbureau bij een productiebedrijf, een vakman pur sang met onnoemelijk veel inhoudelijke kennis, functioneerde niet goed. Er werd gezegd dat hij niet communiceerde en dat, mede hierdoor, de samenwerking met collega’s nogal stroef verliep. Het ging van kwaad tot erger en zijn norse manier van doen werd een steeds groter probleem. ‘We hebben al echt van alles geprobeerd, maar niets lijkt te helpen,’ vertelde de HR-manager. ‘We willen hem echt niet kwijt, maar het lijkt er bijna op dat we simpelweg geen keuze meer hebben. Zo kan het niet langer.’ Met deze noodkreet kwam het bedrijf terecht bij Vector HR.

De oplossing

Een functioneringsprobleem is zelden eenduidig of ongecompliceerd. Er zijn meestal meerdere personen bij betrokken, ieder met zijn eigen achtergrond, motief en gedrag en dit levert een veelheid aan ondoorzichtige sociale interacties op. ‘Je kunt mensen niet beoordelen op gedrag dat zij, om wat voor reden dan ook, nu niet kunnen laten zien.’ Dat is de overtuiging van Ankie Höppener van Vector HR. Een oneliner om even diep over na te denken. Als iemand niet de kans krijgt om bepaald gedrag te tonen, wil dat nog niet zeggen dat diegene dat gedrag niet in huis heeft. In het geval van het Hoofd Bedrijfsbureau bleek het volgende aan de hand. Verrassend genoeg toonde zijn PPA een hoge i, hetgeen inhoudt dat hij communicatief en vriendelijk zou zijn. In de werksituatie liet hij dit echter niet zien. Ook bleek uit zijn PPA dat hij behoefte had aan structuur.

Zijn functieomschrijving was echter onduidelijk. Té onduidelijk voor hem om goed werkbaar te zijn. Maar dat was niet het enige. Zijn manager bleek een enorme dominante man en dat was voor hem het échte probleem. Deze dominantie weerhield hem er namelijk van om zijn mensgerichte eigenschappen in te zetten. Hij klapte dicht. En dat was precies terug te zien in zijn grafiek 2: gedrag onder druk. Onder druk was zijn natuurlijke reactie om zich terug te trekken en juist niet de communicatie op te zoeken.

Het resultaat

Dat maakte veel duidelijk. Men had eerder geprobeerd het probleem op te lossen middels een communicatietraining, maar het gebrek aan communicatie bleek slechts een uiting of symptoom van het probleem. De kern lag ergens anders. Ook de aangeboden assertiviteitstraining bleek zinloos.

Wat was wel de oplossing? Allereerst besloot Ankie Höppener om de functie opnieuw onder de loep te nemen en te kijken naar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierover moest duidelijkheid komen, waardoor het Hoofd Bedrijfsbureau geen verdedigende houding meer aan hoefde te nemen. Ten tweede werd een gesprek aangegaan met zijn leidinggevende, over de mogelijke effecten van dominant gedrag. Vanzelfsprekend had dit invloed op de wijze van aansturing.

Na 2 tot 3 maanden was al verbetering merkbaar en een half jaar later was de situatie zo goed als opgelost. De lucht was geklaard en men begreep elkaar een stuk beter. Het gevoel dat hij niets goed kon doen en de ontstane onzekerheid waren helemaal over en het Hoofd Bedrijfsbureau was vanzelfsprekend erg gelukkig met de gang van zaken.

Meer weten? Vul onderstaand je gegevens in:

We mailen je graag content die je aan het denken zet, exclusieve aanbiedingen, trainingsmogelijkheden, updates en het laatste nieuws over onze producten.