Pitin

SpartnerSXelvin

Pitin is een trainingsbureau voor medezeggenschap, persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en bijeenkomsten. Pitin richt zich op de ontwikkeling en groei van mensen, teams en organisaties.

De uitdaging

Pitin geeft regelmatig advies en begeleiding aan ondernemingsraden. Het is van belang dat een ondernemingsraad een constructieve bijdrage aan de organisatie levert. Hierbij ligt een sterk accent op de belangen van de medewerkers, zodat de OR van toegevoegde waarde is voor medewerkers en onder de streep dus ook voor de organisatie. Conflicten tussen bestuur en HR zijn helaas een bekend fenomeen, hetgeen soms voor veel frustratie en onderling onbegrip kan zorgen. Hoe gaat Pitin met een dergelijk probleem om? is het mogelijk om een verschil in perspectief positief om te buigen?

De oplossing

Pitin is van mening dat meer inzicht in elkaars gedragsstijl van invloed is op de wijze waarop gecommuniceerd wordt. 

Wanneer je begrijpt waarom iemand op een bepaalde manier reageert of behoefte heeft aan een bepaalde manier van samenwerken, is het een stuk minder moeilijk om daar rekening mee te houden.

Pitin zet in dergelijke situaties dan ook altijd de PPA in, waardoor een gemeenschappelijke taal gecreëerd wordt en de communicatie duidelijker wordt. Zo bleek bijvoorbeeld uit een teamanalyse van een OR en directie, dat de directie graag snel een antwoord wilde krijgen op vraagstukken en plannen. De OR had daarentegen juist behoefte om de stukken eerst in alle rust te bespreken.

Het resultaat

Toen dit inzicht werkelijk doordrong en men van elkaar het hoe en waarom hierachter begreep, heeft men duidelijke afspraken gemaakt. Deze moesten ervoor zorgen dat aan beide werkstijlen recht gedaan werd. Aangezien de winst voor beide partijen duidelijk was, hoefde niemand overtuigd te worden van deze nieuwe kijk op samenwerking. Sindsdien verloopt het contact tussen directie en OR vele malen beter.

Meer weten? Vul onderstaand je gegevens in:

We mailen je graag content die je aan het denken zet, exclusieve aanbiedingen, trainingsmogelijkheden, updates en het laatste nieuws over onze producten.