NXTbizz

CapdenacDe Talenten Generator

NXTbizz coacht en adviseert ondernemerschap in zijn meest elementaire vorm: talentvolle start-ups. De focus ligt puur op groei en rendement, van alle onderdelen en betrokkenen, van product, persoon en proces. Zij zorgen ervoor dat de kans om van een start-up door te groeien tot een scale-up vele malen groter is dan de gebruikelijke 5 à 10%. Aan het woord is Peter van den Dool, samen met Jeroen Verbrugge het gezicht achter NXTbizz.

Probleem

De uitgangssituatie van bedrijven die een beroep doen op NXTbizz staat in de meeste gevallen vast. Met het starten van een nieuwe onderneming is veel geld gemoeid, waar vaak een investeerder aan te pas komt. Het uitdenken van een product of de dienst vraagt totaal iets anders dan het succesvol opzetten en runnen van een organisatie.

Een investeerder of subsidieverstrekker wil zeker weten dat degene die de kar moet trekken, hier ook geschikt voor is.

 

Iedere professionele startende ondernemer zou dit ook van zichzelf moeten willen weten. Wat kan hij of zij van zichzelf verwachten in de aankomende groeifasen? Zo kan de ondernemer vóór de organisatie uit groeien en weet diegene bijvoorbeeld wanneer het tijd is om ter verdeling van taken een collega aan te nemen. ‘Tijd is geld’ betreft iedere investeerder of startende ondernemer. De potentie van de startup en haar ondernemers moet dus vooraf duidelijk zijn.

Oplossing

De oplossing zit voor ons in de combinatie van vier assessments. In tegenstelling tot andere instrumenten, is het leggen van verbanden tussen de testen van Thomas geen probleem. De PPA geeft ons inzicht in het (werk)gedrag van dit moment. Interessant, maar op zichzelf onvoldoende. GIA laat ons iets zien over de snelheid van het traject. Niet zozeer qua tijd, maar wat betreft de leer-efficiency. Verder leert de TEIQue ons meer over bijvoorbeeld zelfbeheersing en emotie management. Waarin gaan zij zichzelf mogelijk tegenkomen? Waar ligt het maximaal haalbare op het gebied van leiderschap? Dit laatste wordt gemeten door het nieuwe assessment HPTI. Ondernemerschap is gecompliceerd en multidimensionaal. De vier instrumenten geven waardevolle invalshoeken, die samen een totaal beeld van de persoon geven.

Resultaat

Door het combineren van alle vier assessments gaat individueel succes hand in hand met het waarborgen van continuïteit en efficiency van de organisatie. Iedereen is erbij gebaat. Persoon en prestatie kunnen hierdoor juist in een onverwacht perspectief komen te staan, wat voor iemand verrassend kan uitpakken. Terwijl het fundament van de organisatie gelegd wordt en de voorwaarden voor groei zijn verstevigd, is tevens een mooie start gemaakt voor een persoonlijk en organisatorisch ontwikkelplan.

nxtbizz-logo.png

Meer weten? Vul onderstaand je gegevens in

We mailen je graag content die je aan het denken zet, exclusieve aanbiedingen, trainingsmogelijkheden, updates en het laatste nieuws over onze producten.