De Talenten Generator

NXTbizzVector HR

De Talenten Generator brengt teams en medewerkers binnen de context van de veranderende organisatie in beweging. Hoe ontdek, ontplooi en benut je de talenten van je organisatie, teams, leidinggevenden en medewerkers? Yolanda van Dongen -mede oprichter van de Talenten Generator- coacht een landelijk opererende ICT organisatie op het thema Samenwerking.

Probleem

De organisatie groeit snel. Werving en selectie staan aan de basis van succes. Gezien de grote diversiteit aan taken en rollen, worden mensen met uiteenlopende gedragsstijlen aangenomen. Deze nieuwe medewerkers passen qua specialisme perfect, maar hoe gaan zij elkaar vinden? Welke dynamiek ontstaat tussen de verschillende gedragsstijlen? Hoe vullen zij elkaar aan en vormen zij een team?

Oplossing

Team of groep?

Een aantal mensen bij elkaar vormt een groep, maar nog geen team. Een groep bestaat uit individuen met ieder een bepaald belang of doel. Een team heeft daarentegen een gemeenschappelijk doel en de teamleden zijn van elkaar afhankelijk om dit doel te realiseren.

Goede samenwerking vraagt om een investering van iedereen: helder op de inhoud en met compassie voor je mede-collega's.

Jouw kwaliteit & mijn kwaliteit

Aan de hand van het Talenten Generator DISC spel 'Werken aan Versterken ©' benoemen de aanwezigen de kernkwaliteiten die zij in elkaar herkennen. De toebedeelde kwaliteiten sluiten vrijwel naadloos aan op de PPA profielen van de teamleden. Een eye-opener: ‘Dus zo zien mijn collega’s mij!’

Samenwerken

Vervolgens gaat iedereen buiten aan de slag onder leiding van Johan Hoogendijk. Hout sprokkelen en vuur maken. In groepjes krijgen de deelnemers opdrachten, met reflectiemomenten en oog voor ieders rol in het proces.

Aan het kampvuur spreken de deelnemers uit wat de dag hen heeft gebracht, wat hun persoonlijke voornemen voor de samenwerking is, wat collega’s mogen verwachten en welke persoonlijke kwaliteiten ze meer in gaan zetten in het teambelang.

Resultaat

  • Alle teamleden zijn zichtbaarder geworden voor elkaar.
  • Er is meer respect voor elkaars eigenheid en aanpak.
  • Iedereen wil oprecht het beste voor de organisatie.
  • De teamleden waarderen elkaars communicatie stijl meer en erkennen dat er meerdere wegen zijn om het gezamenlijke teamdoel te bereiken.
  • Verschillen mogen en moeten er zelfs zijn. Je vult elkaar aan.
  • Als je rekening houdt met de gedragsstijl van de ander, realiseer je het allerbest denkbare, gezamenlijke resultaat. En dat vier je natuurlijk gezamenlijk.
  • Zelfinzicht en persoonlijke ontwikkeling staan aan het einde van de dag voor alle deelnemers hoog op de agenda. Dat is al winst op zich!

Meer weten? Vul onderstaand je gegevens in:

We mailen je graag content die je aan het denken zet, exclusieve aanbiedingen, trainingsmogelijkheden, updates en het laatste nieuws over onze producten.