Samenwerken in een team

TalentmanagementBehouden van talent

Op hoeveel manieren kan je zeggen dat een team niet goed samenwerkt? Het team is disfunctioneel, verdeeld, disharmonisch? Hoe je het ook zegt, een team dat onwenselijk gedrag vertoont heeft een reset nodig en dient nieuwe teamvaardigheden te leren.

Vaker wel dan niet, ligt de kern van een teamprobleem in aannames over rollen, verantwoordelijkheden, bekwaamheden en zijn er conflicten tussen personen. De oorzaak is terug te vinden in een gebrek aan duidelijkheid. Wantrouwen, ofwel een gebrek aan vertrouwen, maakt dat een gezamenlijk doel niet behaald gaat worden.

Het beste moment om een team op de rails te krijgen is als ze pas kort samen zijn. Vaak is het team echter al enige tijd bij elkaar en functioneert het reeds langere tijd niet naar behoren.

Of het team onlangs is samengesteld of al een tijdje samenwerkt, het is hoe dan ook goed om eerst stil te staan bij de basisprincipes van een solide samenwerking.

De dynamiek van een team

Als je iemand vraagt naar de mensen in zijn of haar team, krijg je vaak vooral feiten en cijfers over opleiding en professionele prestaties te horen. Er heerst vaak een gedeelde opvatting over mensen die uitblinken en dat zij van nature goed zijn in samenwerken. Ondertussen is bewezen dat deze aanname onjuist is.

Natuurlijk, is het belangrijk een team te baseren op de vereiste vaardigheden en kennis om doelen te kunnen realiseren. Maar hoe vaak wordt er rekening gehouden met het werkgedrag van mensen? En dat is juist vaak waar het probleem zit.

Een team de tools aanreiken om hun gedrag beter te begrijpen en inzicht te geven in hun sterke punten, beperkingen en motivaties, helpt om een sfeer van wederzijds begrip te laten ontstaan. Ze zullen effectiever samenwerken als aan de voorkeuren van alle teamleden tegemoet is gekomen.

Het bespreken van gedragsstijlen en emotionele intelligentie maakt duidelijk hoe je als team het beste kan communiceren en hoe je elkaar kan motiveren. Met als doel zodanig als team samen te werken, dat dit een optimaal effect heeft op de performance.

Tekortkomingen ontdekken

Wat gebeurt er als een persoon het team verlaat? Hoe werf je iemand die past in de dynamiek van het bestaande team? Met benchmarking van het werkgedrag kan benoemd worden wat mist, evenals de juiste persoon worden aangetrokken.

Kijk eens naar het werkgedrag van het huidige team, maak een beeld van de ideale teamcultuur, functies en vereiste leiderschapsstijl om de bedrijfsdoelen te kunnen behalen.

Aan de hand van dit beeld is het ideale team te vergelijken met het huidige team. Zo kan je zien of een nieuweling past binnen de teamcultuur, hoe de teamopbouw is en wat ieders rol daarin is.

Met een objectieve analyse van het huidige en het ideale team, minimaliseer je het risico een team samen te stellen waarin de kwaliteiten voor succes ontbreken.

Feedback is een cadeau!

We hebben allemaal mensen nodig die ons feedback geven. Dat is de manier om onszelf te verbeteren.

Bill Gates

Deze uitspraak geldt voor zowel teams als individuen.

360 feedback laat teams inzien hoe hun gedrag binnen het bedrijf wordt ervaren. Werkt het team dynamisch? Of heeft hun gedrag juist een negatieve uitwerking op hoe het team overkomt?

Als een team openstaat voor feedback van anderen, levert dit waardevollen, soms essentiële reacties en aanbevelingen op waarmee het team kan groeien van goed naar uitstekend presteren.

Vasthouden

Als de basis goed is, dient deze behouden te blijven. Commitment om verbeteringen en veranderingen in gang te zetten, gericht op beter presteren en de inzet van de sterke punten van individu en het team als geheel, biedt de zekerheid dat het team zo effectief en efficiënt mogelijk samenwerkt.

Ook een cursus of training kan een positief effect hebben op de teamsamenwerking. Dat zal niet alleen de 'soft skills' binnen het team ten goede komen, het is ook een mooie kans voor teambuilding en netwerken. Laten zien dat je waarde hecht aan de teamontwikkeling, geeft ieder teamlid vertrouwen en een gevoel van erkenning. Als teamleden elkaar vertrouwen en goed samenwerken, neemt de motivatie toe en zijn gestelde doelen makkelijker te behalen. Een goed team krijgt veel voor elkaar! Check onze agenda voor de eerstvolgende Teams workshop.