Talentmanagement

OpvolgingsvraagstukkenSamenwerken in een team

Talent is een kostbaar bezit. Een krachtige talentstrategie verhoogt de betrokkenheid en prestaties van medewerkers en kan overall een enorme impact hebben. 
De Thomas tools helpen bij de implementatie van een strategie die de organisatiedoelstellingen onderschrijft.

Een strategie voor talent is onmisbaar, nu het verandertempo alsmaar toeneemt en de competitie om talent sterker wordt. De beste mensen vinden en behouden is uitdagender dan ooit.

Onderzoek laat zien dat organisaties met een sterke talentstrategie 31% effectiever zijn in medewerkersbetrokkenheid en dat slechts 1% van hun 'high performers' de organisatie verlaat.

Deloitte

Kan je doorzien wat de organisatie nodig heeft om strategie te implementeren en doelen te realiseren? Kan je aantonen hoe je afdeling bijdraagt aan het financiële bedrijfsresultaat, omdat mensen op hun plek zitten en effectief worden aangestuurd? Wat gezien wordt als ‘talent’ is voor iedere organisatie anders. Zeker daar waar talent direct gekoppeld is aan een specifieke strategische prioriteit. 

Of het nu gaat om het ontwikkelen van medewerkers of het aantrekken van nieuw talent: een duidelijke definitie van 'wat goed lijkt' binnen de context van de organisatie is essentieel. Hiertoe kunnen medewerkers in een matrix van prestatie en potentie in kaart gebracht worden. Dit benchmarking proces geeft een beeld van de talentpool en welke hiaten door medewerkers moeten worden ingevuld.

Hoe zorg je voor een krachtige talentstrategie?

De sleutel is het in lijn brengen van de strategie met de doelstellingen van de organisatie. Zo blijf je voor op de concurrentie en kan je snel handelen als een nieuwe kans zich voordoet. Streef voor alle medewerkers naar focus op succes en zorg ervoor dat ze klaar en capabel zijn om de doelstellingen te verwezenlijken.

De eerste stap in het plaatsen (en behouden) van talentvol en geschikt personeel, is weten waar de behoefte van de organisatie ligt. Dat maakt het mogelijk plannen te realiseren. Een allesomvattende talentstrategie richt zich niet alleen op de werving van nieuwe mensen, het ondersteunt de gehele loopbaancyclus van werknemers. Inclusief training en ontwikkeling of herplaatsing van mensen, zonder bijkomende hoge kosten.

De talentstrategie dient de volgende componenten bevatten:

  • Afstemming op de organisatiestrategie
  • Recruitment
  • Opleiding en ontwikkeling
  • Prestatiemanagement
  • Beloning en erkenning
  • Prestatieniveau van de organisatie
  • Opvolgingsplanning

Als de doelen en de strategische richting van een organisatie eenmaal duidelijk zijn, kun je bekijken welke kwaliteiten en ervaring nodig zijn om dit in gang te zetten.

De volgende stap is het identificeren van aanwezig talent en het maken van een benchmark. Bij Thomas raden we aan gedragsprofielen op te stellen van alle werknemers, zodat je per persoon de competenties, sterke punten, 'hard’ en 'soft skills’ en trainingsbehoeften in kaart brengt.

De analyse geeft alle data die nodig zijn om inzicht te krijgen in je werknemers. Wat motiveert hen? Hoe werken ze graag? Wat zijn hun sterke en minder sterke punten? Hoe communiceren ze bij voorkeur? Het antwoord op al deze vragen maakt het voor een manager mogelijk om zich aan te passen aan de voorkeuren van de teamleden en projecten uit te zetten die het potentieel van ieder persoon versterken. Taken toekennen aan de meest geschikte medewerker werkt voor diegene ook motiverend. Productiviteit en betrokkenheid nemen toe, waarvan de gehele organisatie profiteert. Gelukkiger en productiever personeel is eerder geneigd te blijven en te groeien binnen de organisatie. Relevante data helpen tevens om ontwikkelingsbehoeften te onderkennen en hiaten door middel van toekomstige werving in te vullen.

Een goed afgestemde talentstrategie kan extra ondersteuning behoeven van bijvoorbeeld verandermanagement of training en ontwikkeling. Een nieuwe talentstrategie kan veranderingen in gang zetten. Zorgvuldige planning en voorbereiding zijn derhalve vereist. Is de organisatie klaar voor verandering, zijn er obstakels? Een degelijk plan is essentieel voor een soepele transitie. Voor maximaal rendement uit de investeringen in de talentstrategie, dienen alle managers gemotiveerd en vertrouwd te zijn met de nieuwe tools en processen. Trainings- en ontwikkelingsvereisten zullen dan ook op meer mensen van toepassing zijn, dan alleen op degenen die een rol spelen in de talentstrategie.

Een ‘one size fits all’ aanpak voor talentstrategie heeft weinig kans van slagen. Het is cruciaal om elke medewerker als individu te waarderen en hun specifieke behoeftes te begrijpen. Onze oplossingen kunnen helpen om een strategie te formuleren die aansluit op de organisatiedoelstellingen, deze bij te schaven en vervolgens te implementeren.