Opvolgingsvraagstukken

RecruitmentTalentmanagement

Als één van je belangrijkste medewerkers morgen ontslag neemt, ben je dan voorbereid? We werken met slimme tools om talent te identificeren en talentpools te ontwikkelen voor iedere functie in de organisatie. Om een stap voor te blijven én concurrentievoordeel te creëren.

Waarom voorbereiden?

Stel, morgen vertrekt één van je topmanagers. Hoe groot is het gat dat nu ontstaat? Welk effect heeft dit op de prestaties van andere medewerkers en teams? Hoe lang duurt het om een nieuwe, capabele persoon voor die functie te werven?
En dan hebben we het niet eens over de inwerkperiode die een nieuw persoon nodig heeft om optimaal te presteren. Stel dat collega’s moeten inspringen en extra verantwoordelijkheden en taken krijgen, dan kan dat de focus op hun eigen werk wegnemen. Het vertrek van iemand kan grote impact hebben op de gehele organisatie. Dit is kostbaar.

Hoe kan je je hierop voorbereiden? Integreer een opvolgingsplan in de organisatiestrategie. Een plan dat meer in moet houden dan slechts voorbereiding op vertrekkers, het dient juist de potentiële opvolging van leiders te identificeren.

Opvolgingsplanning gaat over:

 • Identificeren van goed presterende medewerkers met potentie om meer verantwoordelijkheid op zich te nemen
 • Aan degene met potentie voor senior-functies een doelgericht ontwikkelingsplan tonen
 • De leiding ondersteunen bij de ontwikkeling van toekomstige leiders
 • Op basis van data van medewerkers betere wervings- en promotiebeslissingen nemen
 • Verbetering van retentie, betrokkenheid en tevredenheid
 • Tegemoetkoming aan de verwachtingen van medewerkers tijdens hun loopbaan
 • Verlaging van wervingskosten en tijd
 • Voorzien in vertrek van medewerkers en het toekomstige tekort in vaardigheden opvangen 
 • Voorbereiding op wat in de toekomst kan gebeuren met de business

Een opvolgingsplan maakt dat je de huidige medewerkers constant ondersteunt en ontwikkelt. Het garandeert een pool van talent die als het moment daar is, voorbereid zijn op promotie naar meer uitdagende functies. Het vraagt om ontwikkeling van mensen op elke niveau binnen de organisatie, niet alleen degenen aan de top.

Vandaag kun je verschillende stappen implementeren:

 • Werf kandidaten met visie en doelen die in overeenstemming zijn met de organsiatie
 • Moedig leiderschapswaarden (respect, integriteit e.d) aan binnen de organisatie
 • Beloon leidinggevenden en degenen die goed presteren, zodat ze zich gewaardeerrd voelen
 • Bereid mensen tijdig voor op hun (mogelijke) volgende rol
 • Schets een duidelijke strategie voor het opvolgingsproces
 • Overweeg het aanwijzen van één of twee ‘back-up’ medewerkers, die op elk moment sleutelfuncties binnen de organisatie kunnen vervullen 

Opvolgingsplanning gaat verder dan de identificatie van toekomstige leiders. Een zorgvuldige planning is vereist en het proces dient in gang gezet te worden.

 1. Start met het benoemen van disciplines en functies, die van strategisch belang zijn voor het succes van de organisatie. Het managementteam maakt hier vanzelfsprekend deel van uit
 2. Bekijk wat van strategisch belang is voor succes in de toekomst. Zijn er bijvoorbeeld externe factoren zoals technologische ontwikkelingen die impact hebben op de business?
 3. Benoem alle vaardigheden, kennis en ervaring, die hiervoor nodig zijn en zoek uit wie van de huidige medewerkers al de nodige expertise in deze opkomende vakgebieden heeft
 4. Kijk naar trainingsmiddelen om de vereiste competenties te kunnen ontwikkelen
 5. Analyseer data van medewerkers om high-performers te ontdekken
 6. Kijk wie de motivatie, passie en potentie laat zien om te groeien binnen de organisatie
 7. Test mensen om uit te vinden wat hen motiveert, hoe ze betrokken blijven, op welk type manager zij het beste reageren en pas vervolgens je stijl aan om aan te sluiten bij hun voorkeuren
 8. Met het doorlopen van deze stappen ben je op weg naar een rijke pool van talent voor de gehele organisatie, om in te zetten als er gaten dreigen te vallen!

Om te voorkomen dat de talentpool droogvalt, dient dit een voortdurend proces te zijn. De talentstrategie helpt ook om medewerkers betrokken te houden. Want medewerkers zijn gemotiveerd als ze kansen zien om te groeien en zich te ontwikkelen.