Behouden van talent

Samenwerken in een teamPerformance management

Toptalent werven is prioriteit voor elke HR-manager. Maar wat als dit talent de organisatie weer verlaat? Het aantrekken van toptalent is één, maar het behouden ervan maakt het verschil.

De gemiddelde kosten van het werven van een nieuwe medewerker bedragen tussen €5.000,- en €8.000,- volgens het CIPD (Chartered Insitute of Personnel and Development).

Experts hebben ingeschat dat training en ontwikkeling van een vervanger soms meer dan twee keer het medewerkerssalaris bedraagt (The Wall Street Journal).

Deze cijfers zijn indrukwekkend. Daar komt bij dat medewerkersverloop het moraal van andere medewerkers negatief kan beïnvloeden. Dit maakt het behouden van medewerkers een nog grotere uitdaging.

Medewerkersverloop hoort bij het bedrijfsleven; het is een gegeven dat mensen komen en gaan, van functie veranderen en vooruit willen als die kans er is. Maar idealiter dient het personeelsbehoud op een niveau te blijven dat gangbaar is voor de branche, functie en organisatie.

Bedrijven kunnen te maken krijgen met een piek in het aantal medewerkers dat het bedrijf verlaat en dat is altijd zorgwekkend. Niets doen, is dan nog het allerergste. Het risico bestaat namelijk dat het steeds weer gebeurt. Het ontdekken van de beweegredenen, het 'waarom' achter het vertrek van medewerkers, is stap één om behoud te verhogen.

Hoe goed ken je je mensen?

Wat is het verschil tussen mensen die zeggen te blijven en zij die vertrekken? Wat maakt iemand een 'high-performer'? In de antwoorden op deze vragen ligt het begin.

Neem een groep mensen die lang in dienst zijn en een groep medewerkers die na twee jaar het bedrijf verlaten. Welk verschil in gedrag vertonen zij? Is er verschil in leervermogen en 'soft skills' tussen deze groepen?

Het analyseren van deze kenmerken kan diverse oorzaken van een hoog medewerkersverloop blootleggen. Zo kan een specifieke gedragsstijl beter bij de organisatie passen. Of misschien hadden de vertrekkers een hoger leervermogen, waardoor zij snel verveeld en gefrustreerd raakten over hun functie.

De ‘waarom’ vraag stellen en beantwoorden is noodzakelijk, anders blijven problemen rondom personeelsbehoud de organisatie beschadigen.

De resultaten toepassen

Afronding van het onderzoek naar het ‘waarom’ van het medewerkersverloop, kan het behoud van medewerkers aanzienlijk verhogen.

De kenmerken en patronen die blijvende medewerkers laten zien, zijn te gebruiken om mensen te helpen bij hun beslissingen. Van werving tot aanname en ontwikkeling: steeds kan nagegaan worden of de juiste mensen de juiste functie vervullen.

Wellicht ontdek je personen die hetzelfde gedrag vertonen als degenen die zijn vertrokken. Met de nieuw verkregen kennis, kun je een verandering in gang zetten. Inzetten van training en ontwikkeling en geregeld overleg over loopbaanontwikkeling en prestaties kan een risicovolle vertrekker veranderen in een ‘star-performer’.

Vergeet betrokkenheid niet!

Het risico van een hoog personeelsverloop is sowieso groot als de medewerkers gedemotiveerd zijn, hoeveel je ook analyseert waarom mensen vertrekken en wie je als vervanging aan dient te trekken.

Thomas Engage helpt om te ontdekken waar de uitdagingen liggen en ondersteunt inspanningen om betrokkenheid onder het personeel te verhogen.

Bij bedrijven met een hoog niveau van betrokkenheid, is het personeelsverloop 40% lager dan bij hun minder gemotiveerde collega-bedrijven

Engage for success

Mensen die plezier hebben in hun werk, in hun functie en in hun contacten zullen minder snel vertrekken. Een hoge betrokkenheid is cruciaal om medewerkers te behouden.

Als het personeelsbehoud goed is, werk je met mensen die betrokken zijn. Ze zetten vaardigheden en toewijding in om succes te behalen. Is het behoud echter niet goed, dan stijgen de wervingskosten en wordt de dagelijkse gang van zaken verstoord.

De eerste stap om de prestaties te optimaliseren en wrijving te verminderen, is het vinden van de juiste tools om bevindingen of vermoedens te objectiveren. Dan zijn mensen effectief te motiveren en zal het moraal stijgen.