Recruitment

ConflictmanagementOpvolgingsvraagstukken

Of je nu zoekt naar mensen die passen binnen de organisatie of personen die snel presteren, de assessments van Thomas helpen de juiste kandidaten te ontdekken en ze te koppelen aan de juiste functies.

Vaak genoeg wordt een kandidaat aangenomen die bij nader inzien toch niet aan de verwachtingen voldoet. Ondanks de juiste werkervaring, goede referenties en een prima sollicitatiegesprek, levert diegene niet het gewenste resultaat. De persoon blijkt niet te passen bij de functie of de organisatiecultuur.

Recruitment berust op een duidelijk begrip van wat in de functie precies van iemand wordt gevraagd, hoe de organisatiecultuur is en wat voor persoon hierbij zou passen.
Aangezien je wilt dat je organisatie bij iedereen een positieve indruk maakt, is het ook van belang dat kandidaten een prettige ervaring met je bedrijf hebben.

Het lijkt gemakkelijk om recruitment met grote aantallen tegelijk uit te voeren en alle kandidaten op dezelfde manier te behandelen. Maar screening en ondervraging van dergelijke grote groepen kandidaten, kan leiden tot hogere kosten en vereist meer tijd.

In 2014 gaf de CIPD aan dat de top 100 werkgevers in de UK plannen heeft om recruitmentniveau’s te verhogen en vooral mensen wil werven die voor de recessie zijn afgestudeerd. De trend om hoog-opgeleiden aan te nemen, wordt aangevuld met de vraag naar meer specifieke werkervaring (CIPD, 2014).

In 2007 geeft 92% van de recruiters (CIPD) aan dat psychometrische testen ‘nuttig’ of ‘zeer nuttig’ zijn bij wervingsbeslissingen. Academische kwalificaties bleken geen betrouwbare maatstaf voor werkgedrag, soft skills, performance en ook een cultuur ‘fit’ was niet vanzelfsprekend.

CPID

Factoren als opleiding, inhoudelijke kwaliteiten en ervaring zijn tijdens een gesprek te achterhalen. Persoonlijkheid, gedragsvoorkeuren en een cultuur ‘fit’ zijn een stuk moeilijker te beoordelen.
Traditionele methodes van werving zijn hiertoe absoluut ontoereikend. Het uitsluitend voeren van een sollicitatiegesprek wordt door steeds meer mensen gezien als een uiterst magere indicatie voor uiteindelijk succes. Gevalideerde psychometrische tests bieden uitkomst.

Hoe kunnen psychometrische tests helpen bij recruitment beslissingen?

Assessments van Thomas voorspellen behoorlijk accuraat of een kandidaat een goede ‘fit’ met de functie en organisatie heeft. Met de assessments worden kandidaten gescreend op een grote verscheidenheid aan data, zodoende een compleet beeld te krijgen van werkgedrag, leervermogen en emotionele intelligentie.
Dit biedt een waardevolle aanvulling op het CV en de verdere sollicitatiegegevens, door de toevoeging van factoren zoals:

  • Gedragsvoorkeuren
  • Persoonlijkheid
  • Soft & hard skills
  • Cognitieve kwaliteiten
  • Wat hen motiveert
  • Welk type manager het beste in de persoon naar boven brengt

Uitgaan van de functie, de persoon, het team en de cultuur ‘fit’, geeft meer zekerheid aan recruitmentbesluiten.  De introductie-/inwerkperiode dragen ook hiertoe bij. Thomas helpt de gedragsvereisten van een openstaande functie te concretiseren en deze vervolgens te koppelen aan de juiste kandidaat.
Ook het leervermogen van een persoon kan met de Thomas assessments in kaart worden gebracht. Zo wordt gedurende het proces meer zekerheid toegevoegd aan de uiteindelijke beslissing.  

Ook kandidaten die niet per se voldoen aan opleidingseisen, maar om andere redenen wel ‘high-potential’ zijn, worden op deze wijze niet over het hoofd te zien. Mensen dienen niet alleen beoordeeld te worden op hun kwalificaties. Dor het inzetten van assessments wordt vooraf meer inzicht verkregen in de sterke punten en eventuele ontwikkelmogelijkheden van de kandidaat. Het testen van hun leervermogen geeft een goede indicatie van toekomstige prestaties.

Bij Thomas raden we aan om het wervingsproces uit te breiden met psychometrische assessments, zodat gedragsvoorkeuren en bekwaamheden van kandidaten direct onderling te vergelijken zijn. Samen onderzoeken we wat ‘goed’ is voor de organisatie en welke kandidaten op basis van geverifïeerde en valide scores, hierop aansluiten. We helpen bij het identificeren van de functievereisten en uitgaande van die kennis duidelijke focus aan te brengen in het wervingsproces.

Het geven van feedback is eenvoudiger aan de hand van de Samenvatting voor de Kandidaat, gebaseerd op de Persoonlijke Profiel Analyse. Aangezien de kandidaat in de procedure ruimschoots de aandacht heeft gekregen, maakt de organisatie zo tevens een goede indruk. 

De misvatting bestaat dat de toevoeging van een psychometrische test aan het recruitmentproces kostbaar en tijdrovend zou zijn. Als assessments goed zijn op- en ingezet, is deze aanname onjuist. Assessments besparen juist veel tijd tijdens de eerste selectie en zorgen dat alleen de beste kandidaten voor een gesprek worden uitgenodigd. eRecruit biedt hiertoe interessante mogelijkheden, met name als het gaat om grote aantallen respondenten. Daarnaast, een goede recruitment strategie helpt medewerkers te behouden. Als een medewerker niet alleen goed past in zijn of haar functie maar ook binnen de organisatiecultuur, zal diegene minder geneigd zijn snel van baan te veranderen. Meer informatie over onze assessments? Stuur een mail of bel 0418 680 466.

"De kosten van een slechte medewerker zijn vele malen hoger dan het mislopen van een goede.” 

Joe Kraus