Leiderschap

Betrokkenheid van medewerkersCommunicatie

Mensen verlaten managers, niet de organisatie. Sterk leiderschap helpt organisaties hun doelen te bereiken. Hoe zorg je voor het juiste leiderschap? Leiderschap dat medewerkers in staat stelt te presteren en resultaten af te leveren.

Leiders bepalen de koers van de organisatie, terwijl ze ook de prestaties van medewerkers aansturen. Wij helpen directie en leidinggevenden zichzelf beter te begrijpen en met die kennis de organisatie succesvol te maken. Een profiel opstellen van de leiders, van het directieteam, geeft inzicht in hoe ze het beste uit zichzelf en uit anderen kunnen halen. Het toont eventuele hiaten en bepaalt wat nodig is als er nieuwe leiders worden gezocht.

Leiderschap vs management

Een jaar of twintig geleden waren de definties van ‘manager’ en ‘directeur’ duidelijk: managers vertelden aan de mensen wat ze moesten doen en hoe ze dat moesten doen. De directie bestond uit mannen in nette pakken die alle beslisisngen namen en de bedrijfsstrategie bepaalden. Met hen kwam je niet zo makkelijk in contact. De verschillen tussen directie en management waren zichtbaar.

We zijn in een andere tijd beland. Een tijd van individueel empowerment, waarbij de lijn tussen directie en management aanzienlijk is vervaagd. Toch zijn de taken waaraan we onze tijd besteden duidelijker - er blijken opvallende verschillen tussen activiteiten van managers en die van de directie.

De titel van directeur is niet nodig om als groot leider gezien te worden, maar de titel van manager blijkt wel nodig om als zodanig erkend te worden. Het verschil ligt in de kwaliteiten van de persoon - leiderschap gaat verder dan het succesvol afleveren van projecten of het behalen van strategische doelen. Het gaat om het motiveren van mensen op weg naar het realiseren van de visie. Of die visie nu persoonlijk is of van de organisatie. De vraag is: hoe ontwikkel je leiderschapskwaliteiten bij mensen?

Emotioneel intelligente leiders

Het verschil tussen een geaccepteerde leider en een een uitzonderlijke leider ligt vaak in de emotionele intelligentie. Emotioneel intelligente leiders zijn zelf-bewuste, excellente communicatoren en kunnen hun gedrag aan verschillende situaties aanpassen. Ze zijn effectief in het aanpakken van stress, een lage moraal, conflict en verandering. Het onderzoeken van emotionele intelligentie creëert een begripvolle (werk)omgeving. Het stimuleert het zelfbewustzijn van de leiders en kan voor zowel de werving als de ontwikkeling van leideinggevenden worden ingezet.

Een goed geoliede machine  

Een directieteam dat goed samenwerkt, is een voorwaarde voor succesvolle groei van een bedrijf. De eerste stap daartoe is tweeledig: jezelf begrijpen en elkaar begrijpen. Inzicht in hoe de leiding zich als team en als persoon gedraagt, hoe ze communiceren, wat sterke punten en beperkingen zijn en wat hen motiveert, geeft de middelen om succesvol samen te werken.

Het onderzoeken van het gedrag en het niveau van emotionele intelligentie van een directieteam, laat ook eventuele hiaten zien en biedt handvatten hoe die hiaten goed op te vullen.

Het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten

Hoe kun je na selectie en het identificeren van aandachtspunten die exceptionele leiders ook laten floreren? De toepassing van verschillende Thomas assessments en het leggen van verbanden tussen de resultaten, maakt het mogelijk advies op maat te formuleren. Wat zijn essentiële aspecten van leiderschap en hoe herken je het verschil tussen management en leiderschap? De assessments bieden inzicht in de geprefereerde leiderschapsstijl, emotionele intelligentie en leervermogen in relatie tot de eisen die aan een leider worden gesteld.