Betrokkenheid van medewerkers

Benchmarking & people analyticsLeiderschap

Engagement van medewerkers is een voortdurend aandachtspunt in het bedrijfsleven. Als mensen floreren, doet de organisatie waarvoor zij werken dat ook. En andersom zijn gedemotiveerde mensen funest voor het bedrijf. Als het mensen ontbreekt aan motivatie, als ze geen zin hebben hun best te doen, zijn ze beduidend minder productief. Bovendien zijn ze eerder geneigd te vertrekken. Het gevolg is een toenemend personeelsverloop en de daarbij behorende kosten.

Slechts een derde van alle medewerkers in de UK, geeft aan echt gemotiveerd te zijn op hun werk. Dat betekent dat 20 miljoen mensen zich niet ten volle inzetten. De productiviteit in de UK is 20% lager dan de rest van de G7. 

Engage for succes

Tijd en energie investeren in het motiveren van medewerkers is voor elke organisatie van groot belang. Onderzoek biedt heldere strategieën om het beste uit mensen te kunnen halen.

Wat motiveert medewerkers?

De Two Factor theory van Herzberg laat zien dat er twee afzonderlijke sets van factoren zijn. De ene groep veroorzaakt mogelijke demotivatie ('dissatisfiers') en de andere groep heeft een motiverend effect ('satisfiers') in het werk. Herzberg benoemt dit hygiëne- en motivatiefactoren. Hygiëne factoren veroorzaken ontevredenheid als er niet aan voldaan wordt. Zij hebben te maken met omstandigheden als beleid, arbeidsvoorwaarden, salaris, status en veiligheid. Als hieraan eenmaal tegemoet gekomen is, is het effect neutraal. Niet negatief, maar ook niet uitgesproken positief.

Deze theorie leert ons allereerst dat als mensen genoeg salaris ontvangen, geld geen middel meer is dat ingezet kan worden om te motiveren. Ook blijkt uit ander onderzoek dat geld slechts een matige motivator is voor taken die kennis vereisen. Werknemers redelijk betalen, biedt de kans hen verder te motiveren. Ze meer betalen dan ze verwachten, heeft maar een geringe impact op hun motivatie en productiviteit.

Als de basis goed is geregeld, is de motivatie te prikkelen met 'satisfiers', factoren als succes, erkenning, verantwoordelijkheid, bevordering en persoonlijke groei. Een en ander is verder uitgewerkt naar drie fundamentele elementen voor motivatie: zelfstandigheid, ontwikkeling en doel.

Hoe mensen te motiveren - de strategie voor medewerkersbetrokkenheid

Zelfstandigheid

Mensen presteren beter wanneer ze de controle hebben over hun eigen werk. De vrijheid om hun eigen tijd in te delen, te kunnen beslissen waar, wanneer en hoe het werk te doen. Er zijn altijd mogelijkheden om het niveau van zelfstandigheid te verhogen, welke rol of niveau een medewerker ook heeft. Als dat echt niet mogelijk is, dan zijn kleine veranderingen zoals het zelf inrichten of aanpassen van de werkplek en eigen uren enigszins flexibel te mogen indelen, al stappen in de goede richting.

Ontwikkeling

Steeds beter willen worden, dan ben je bezig met ontwikkeling en persoonlijke groei. Mensen hebben op hun werk uitdaging nodig en willen nieuwe vaardigheden leren. Dit is niet hetzelfde als het eindeloos opleiden van je mensen. Het gaat om aandacht voor loopbaanontwikkeling, in lijn met de organisatiehoeften. Een meer ervaren collega als mentor, een uitstapje naar een andere afdeling om nieuwe dingen te leren, het kan al genoeg zijn om het gevoel te krijgen dat je jezelf ontwikkelt.

Doel

Begrijpen waarom we iets doen, stimuleert ons het doel te bereiken. Het stellen van een doel geeft het gevoel bij te dragen aan iets hogers. Het is daarom van belang de visie  (niet alleen verkoopdoelen) en de impact die een organisatie wil hebben, intern te delen.

Motivatie draagt bij aan betrokkenheid, tevredenheid en prestaties van medewerkers. Een lage motivatie heeft gevolgen voor de betrokkenheid, verzuimcijfers en het behouden van personeel. Het is belangrijk gedemotiveerde en niet-betrokken medewerkers te herkennen en oorzaken aan te pakken. Elke medewerker verdient een afgestemde benadering. Voor managers is het belangrijk om ook qua motivatie verschillen tussen mensen te begrijpen. Medewerkers die bijvoorbeeld door externe factoren worden gemotiveerd, hebben deadlines nodig en incentives. Degene die gedreven worden door interne motivatie hebben hun eigen interne aanjagers.

Het motiveren van mensen in de werksituatie gaat vooral over het bewust kiezen voor een persoonlijke benadering. Het is belangrijk om te herkennen wat iemand ertoe beweegt om bij te dragen, zichzelf te ontwikkelen en bij te sturen. En daarvoor als organisatie ruimte te bieden. Thomas levert de assessments die nodig zijn om te begrijpen hoe medewerkers te motiveren en ondersteunt bij de implementatie van de strategie voor medewerkersbetrokkenheid.

Meer weten? Mail ons of bel +31 (0)418 680 466.

Download gratis Thomas whitepaper over engagement

Meer betrokkenheid van je medewerkers? Lees deze whitepaper.

Lees whitepaper

Download gratis Thomas whitepaper over engagement

Meer betrokkenheid van je medewerkers? Lees deze whitepaper.

Lees whitepaper