Verandermanagement

Performance managementBenchmarking & people analytics

Verandering is essentieel voor organisaties. Zowel om competitief sterk te blijven ten opzichte van de concurrentie als om aantrekkelijk te blijven voor toptalent. De juiste communicatie, implementatie en begeleiding van het traject zijn de sleutel tot een geslaagde organisatieverandering.

93% van alle organisaties ondergaat op dit moment een bepaalde vorm van verandering

Forbes, 2014

Ongeveer 70% van de initiatieven tot verandering faalt

McKinsey, 2013

Verandermanagement is de introductie en implementatie van transformatie strategieën op individueel- en organisatieniveau, die bijdragen aan het behalen van strategische doelen.

Er zijn verschillende factoren die een organisatie naar een veranderingsperiode kunnen leiden. Het gaat om zowel interne als externe oorzaken:

 • Concurrentievoordeel creëeren
 • Herpositionering in de markt
 • Groei, fusies of acquisities
 • Juridische, politieke of economische veranderingen

Medewerkers zijn het belangrijkste wapen van de organisatie om een veranderingsstorm te doorstaan.

Met betrokken medewerkers, die het waarom van een verandering en de implementatie begrijpen, is de kans op succes van veranderingsinitiatieven groter.  Ongemotiveerd, angstig of obstinaat personeel is voor iedere organisatie een uitdaging.

Het is van groot belang voor het welzijn van medewerkers en voor het organisatieresultaat om te voorkomen dat medewerkers zich tegen verandering verzetten. Organisatieverandering moet dan ook op de juiste wijze worden begeleid, zowel op organisatie- als op individueel niveau. Iedereen dient zich gesteund en betrokken te voelen om de verandering succesvol door te kunnen voeren.

Welke praktische stappen helpen je om mensen te begeleiden naar een geslaagde verandering?

De allereerste stap voor een succesvol proces is de behoefte aan verandering te benoemen. Ook de visie en te bereiken doel(en) moeten duidelijk worden toegelicht. Een diepgaande audit van de gehele organisatie bepaalt waar het bedrijf nu staat, waar het naartoe wil en wat tekortkomingen zijn. Dit is tevens een benchmark voor latere evaluatie en om vordering van het proces te kunnen meten.

Het is cruciaal om medewerkers vanaf het begin te betrekken bij elk veranderingsprogramma en het proces transparent te houden. 

Bedrijven en werknemers benoemen slechte communicatie als de eerste reden waarom ze verandering als moeilijk of onzeker ervaren.

Om ook op lange termijn voordelen van de verandering te kunnen effectueren, moet de voortgang continu wordem gevolgd en de visie, indien nodig, herzien. Geregelde verversing van het proces, houdt je op het goede pad en garandeert dat de veranderingsstrategie op de juiste wijze wordt geïmplementeerd. Onderzoek naar betrokkenheid van medewerkers bevat een kwalitatieve component, die op vertrouwelijke en onpartijdige wijze een extra informatielaag biedt. Wellicht levert deze vorm van ‘crowd-sourcen’ nog ideeën op van personen die dagelijks betrokken zijn. 

Het is tijdens het veranderproces belangrijk de successen te vieren met alle werknemers. Een groot bewustzijn van en waardering voor de toegevoegde waarde van de verschillende talenten en stijlen, kan de sleutel zijn tot een succesvolle verandering. Een verandering die ook lang na de implemenatie nog effect heeft.

Samenwerking met Thomas helpt:

 • Het startpunt en de uitdagingen te herkennen, alsmede de stappen te ondersteunen om specifieke delen van de organisatie te leren omgaan met verandering
 • Het management zodanig uit te rusten, dat ze in staat zijn om de organisatie succesvol door de verandering heen te loodsen
 • Interne relaties op te bouwen en communicatie te ontwikkelen, zodat de interne dynamiek en communicatie de verandering ondersteunen
 • Met de zekerheid dat medewerkers toegewijd, gemotiveerd, begripvol en betrokken zijn
 • Betrokkenheid en behoud van medewerkers te verbeteren en monitoren
 • Weerstand tegen verandering te verminderen
 • Hiaten in vaardigheden te ontdekken, zodat de werving tijdens het verandertraject doelgericht is
 • De voortgang te evalueren en de ROI/ROE aan de stakeholders te tonen
 • Kortom, wij helpen om een boost te geven aan betrokkenheid, communicatie, retentie, motivatie en zekerheid gedurende een voor de organisatie uitdagende periode.

Bij Thomas werken we met je samen om ervoor te zorgen dat de werknemers gemotiveerd zijn en blijven. Het resultaat is een succesvolle afronding en een nieuwe start voor mens en organisatie.