De kenmerken van een goede manager

Q&A met Ian MacRae: Post-millennials (bijna)...Het Thomas model voor verandering

Je hoort het wel vaker: medewerkers gaan weg vanwege hun manager, niet vanwege de organisatie. Wat je niet vaak hoort is dat dit gemakkelijk voorkomen kan worden. Wat kan je als leidinggevende doen om een sterke, constructieve werkrelatie op te bouwen met je team?

Slechts een derde van alle medewerkers in de UK, geeft aan echt gemotiveerd te zijn op hun werk. Dat betekent dat 20 miljoen mensen zich niet ten volle inzetten. 

Engage for success

Al gaan bovenstaande cijfers niet direct over de Nederlandse situatie, denk je dat het in ons land totaal anders zal zijn? Onderzoek wijst uit dat wereldwijd slechts 13% van de medewerkers zich werkelijk betrokken voelt bij hun werk. Hoewel het erg verleidelijk is om voor een dergelijk gecompliceerd iets je kop in het zand te steken, zal dit issue zich niet vanzelf oplossen. Een 'onbehandelde' lage medewerkers betrokkenheid zal blijven dalen. Geen enkele werkgever kan dit negeren.

Hoewel betrokkenheid, ofwel engagement, afhangt van meerdere aspecten, speelt de relatie tussen medewerker en manager hiervoor een behoorlijk bepalende rol. Voor iedere organisatie is het dan ook van belang om hier ruimschoots aandacht aan te besteden. Werkende mensen brengen gewoonlijk meer tijd door met hun collega's dan met vrienden en familie; gemiddeld wordt bij een fulltime werkweek zelfs zo'n 2000 uur per jaar doorgebracht in gezelschap van collega's. Dat is inderdaad behoorlijk, en daarom is het de moeite waard tijd en energie te steken in de verstandhouding met de mensen waarmee je op je werk te maken hebt. Wanneer je het zo bekijkt, is het niet vreemd dat iemand die geen prettige werkrelaties heeft, gaat kijken of het gras bij de buurman inderdaad groener is.

Bij Thomas benaderen we het thema Engage als een win-win kans voor ons bedrijf. Als mensen hun rol én onze organisatie vanuit een positieve invalshoek bekijken, zijn ze productiever, minder vaak ziek of afwezig en meer gericht op leren en groei, hetgeen onze organisatie succesvol en innovatief maakt. En dat maakt een bedrijf mooi om voor te werken!

Zelf zetten wij onze eigen instrumenten in om te zorgen voor meer wederzijds begrip, zodat ieder op een passende manier benaderd wordt. Thomas Engage levert hierin een belangrijke bijdrage. Sterkte en kwaliteit van werkrelaties wordt gemeten middels:

 • Collegialiteit - Mensen willen als deelnemer in de groep gewaardeerd worden. Iedereen heeft behoefte aan veiligheid, vertrouwen, support en constructieve, vriendelijke relaties.
 • Inspraak - Mensen willen geaccepteerd worden, gehoord worden als het gaat om hun mening en iedereen wil graag dat anderen naar ze luisteren en hun inbreng respecteren.

Maar om nu terug te komen bij de vraag waar we mee zijn begonnen: wat kan je als leidinggevende doen om een sterke, constructieve werkrelatie op te bouwen met je team?

Een zinvol startpunt is te onderzoeken wat een medewerker eigenlijk verstaat onder een goede manager. Als leidinggevende heb je de belangrijke taak om betrokkenheid van je medewerkers te cultiveren. Voor je mensen is dit merkbaar in de manier waarop je voor hen de juiste voorwaarden schept om hun werk te kunnen doen, hoe jij je opstelt en hoe je informatie overdraagt. Je hebt ten slotte een soort voorbeeld-functie.

Kenmerken van een goede manager:

 1. Communiceert duidelijk het verwachte prestatieniveau van alle betrokkenen
 2. Zorgt ervoor dat medewerkers de hulp(middelen) krijgen die voor hun functie nodig zijn
 3. Geeft mensen een stuk vrijheid om te kunnen doen waar zij goed in zijn
 4. Geeft erkenning aan teamleden voor hun inzet en bijdrage
 5. Geeft ieder het gevoel dat er om je gegeven wordt
 6. Zorgt ervoor dat mensen weten dat hun bijdrage zinvol is
 7. Moedigt mensen aan om te groeien en zich te ontwikkelen
 8. Geeft mensen de verantwoordelijkheid en het vertrouwen voor de job

Het is waar dat werknemers een goede manager veel zullen vergeven (niemand is ten slotte perfect). Dit heeft alles te maken met een goede verstandhouding gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect.

En dan?

Vragen ter overweging:

 • Op welke wijze worden binnen je organisatie de ideeën en inzichten van medewerkers gesignaleerd en bewaard?
 • Hoe staat het met inspraak van medewerkers?
 • Wat doet de organisatie om te bouwen aan vertrouwen, collegialiteit en teamwork zowel binnen als tussen teams?
 • Worden manangers effectief getraind in zowel management als leiderschapsvaardigheden?
 • Nemen leidinggevenden gewoonlijk de tijd om hun mensen te leren kennen?
 • Wordt collegialiteit op dit moment door de organisatie gestimuleerd en beloond?

Tot slot stof tot nadenken:

Peter Drucker, wereldwijd bekend schrijver, hoogleraar en management consultant zei ooit:

Ik stel mijzelf altijd deze vraag: zou ik willen dat een van mijn kinderen zou werken voor deze leidinggevende? Is diegene succesvol, dan gaan jongeren hem of haar nadoen.  Wat zou ik ervan vinden als mijn zoon of dochter zich zo zouden gedragen?