TEIQue

GIAEngage

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) laat zien in hoeverre iemand inzicht heeft in de eigen emoties en hiermee weet om te gaan. TEIQue toont ook hoe goed iemand de emoties van anderen inschat en hoe die kennis wordt ingezet om relaties op te bouwen en te onderhouden.

OverzichtDe wetenschap

Test: Emotionele intelligentie
Type: Normatief psychometrisch assessment
Tijdsduur: 25-35 minuten

TEIQue geeft medewerkers houvast om te kunnen presteren in de huidige gecompliceerde bedrijfsomgeving. Het biedt tools om sterke en minder sterke punten van mensen te begrijpen. Het toont hoe de reactie is op spanning, of iemand gemakkelijk nieuwe relaties kan ontwikkelen, hoe groot de zelfmotivatie is en in hoeverre iemand over aanpassingsvermogen beschikt. De TEIQue geeft ook aan op welke vlakken iemand zich nog kan ontwikkelen.

TEIQUE_Sample1.jpg

Zet TEIQue in bij medewerkers en kandidaten om: 

  • Inzicht te krijgen in hun emoties en hoe ze relaties onderhouden
  • Emotioneel intelligente kandidaten te kunnen werven
  • Meer betrokkenheid en loyaliteit te creëren
  • Effectiever te communiceren
  • Managementvaardigheden te optimaliseren

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) is ontwikkeld door K. V. Petrides, PhD en wordt voortdurend bijgewerkt in het Londense Psychometric Lab, momenteel gevestigd aan de UCL. TEIQue is één van de best onderbouwde en meest toegepaste psychometrische instrumenten ter wereld. Voor meer informatie over de wetenschappelijke bronnen van de TEIQue, ga naar www.psychometriclab.com.

Capdenac, bureau voor coaching, outplacement en executive search, brengt ambities, talent, passie en resultaat in balans met behulp van zowel PPA en GIA als TEIQue.

Wil je weten wat TEIQue in de praktijk voor jou kan betekenen? Bel +31(0)418 680 466 of vul onderstaand je gegevens in.

Test auteur: K.V. Petrides, PhD
Jaar: 1998
 

Achtergrond en theorie:

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue - spreek uit als TQ) is ontwikkeld  door K.V. Petrides, PhD en wordt voortdurend bijgewerkt in zijn Londense Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), momenteel gevestigd aan het University College London (UCL).

TEIQue is gebaseerd op de trekken theorie over emotionele intelligentie van K.V. Petrides. Deze theorie ziet emotionele intelligentie als een bouwwerk van emotionele zelf-percepties, die zich op de lagere niveaus van de persoonlijkheidsopbouw bevinden. Trekken EI biedt een volledige operationalisering van de affectieve aspecten van de persoonlijkheid; het beoordeelt de complete emotionele wereld van een persoon.

In vergelijking met andere psychologische kenmerken, beoordeelt TEIQue de overtuigingen over onze emotionele capaciteiten (bijv. hoe goed geloven we zelf dat we onze eigen en andermans emoties kennen, ze begrijpen en er mee om kunnen gaan). Deze overtuigingen voorspellen opmerkelijk goed gedrag en prestaties op het werk (resultaten, voldoening in het werk, werk-stress, leiderschap, inzet voor de organisatie, betrokkenheid, teamwork, etc.).

Format:

De TEIQue is een zelfrapportage vragenlijst. Je geeft aan in welke mate je het eens bent met 153 items op een 1-7 Likert-schaal (1 'volledig oneens' tot 7 'helemaal eens').

Betrouwbaarheid en validiteit:

De TEIQue is geregistreerd bij de British Psychological Society (BPS) na een audit op technische criteria door het European Standing Comittee on Tests and Testing, dat deel uitmaakt van de European Federation of Psychologists' Associations. Meer informatie over de wetenschappelijke bronnen van de TEIQue, waaronder een aantal wetenschappelijke artikelen en een literatuurlijst, is te vinden op www.psychometriclab.com.

Meer weten over TEIQue in de praktijk? Bekijk onze casus.

Contact