TEIQue-Compact Sport

TEIQue-Compact EducationDiagnostics

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire Compact (TEIQue-Compact) toont in hoeverre sporters en coaches inzicht hebben in hun eigen emoties en hiermee weten om te gaan. TEIQue laat ook zien hoe goed ze de emoties van anderen inschatten en hoe die kennis wordt ingezet om relaties op te bouwen en te onderhouden.

OverzichtDe wetenschap

Test: Emotionele intelligenyie
Type: Normatief psychometrisch assessment
Tijdsduur: 5 minuten

De TEIQue-Compact is een snelle en efficiënte manier om inzicht te krijgen in de emotionele capaciteiten van iemand. Het geeft inzicht in hoe de kandidaat emotioneel functioneert, het vermogen om relaties te beheren, de controle over emoties en het omgaan met stress. 

TEIQue_SF_MockUp1.jpg

Zet TEIQue-Compact in om: 

  • Medewerkers en sporters te ondersteunen in hun ontwikkeling
  • Teamrelaties te verbeteren en conflict te verminderen
  • Communicatie en begrip te verbeteren tussen coaches en sporters
  • Goede recruitmentbeslissingen te nemen, vooral bij grote aantallen
  • Relatie-opbouw en managementvaardigheden te ontwikkelen
  • Te begrijpen wat mensen motiveert

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) is ontwikkeld door K. V. Petrides, PhD en wordt voortdurend bijgewerkt in zijn Londense Psychometrisch Laboratory, momenteel gevestigd aan de UCL. TEIQue is één van de best onderbouwde en meest toegepaste psychometrische instrumenten ter wereld. Voor meer informatie over de wetenschappelijke bronnen van de TEIQue, ga naar www.psychometriclab.com.

 

Test auteur: K.V. Petrides, PhD
Jaar: 1998
 

Achtergrond en theorie:

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue - spreek uit als TQ) is ontwikkeld  door K.V. Petrides, PhD en wordt voortdurend bijgewerkt in zijn Londense Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), momenteel gevestigd aan het University College London (UCL).

TEIQue is gebaseerd op de trekken theorie over emotionele intelligentie van K.V. Petrides. Deze theorie ziet emotionele intelligentie als een bouwwerk van emotionele zelf-percepties, die zich op de lagere niveaus van de persoonlijkheidsopbouw bevinden. Trekken EI biedt een volledige operationalisering van de affectieve aspecten van de persoonlijkheid; het beoordeelt de complete emotionele wereld van een persoon.

In vergelijking met andere psychologische kenmerken, beoordeelt TEIQue de overtuigingen over onze emotionele capaciteiten (bijv. hoe goed geloven we zelf dat we onze eigen en andermans emoties kennen, ze begrijpen en er mee om kunnen gaan). Deze overtuigingen voorspellen opmerkelijk goed gedrag en prestaties op het werk (resultaten, voldoening in het werk, werk-stress, leiderschap, inzet voor de organisatie, betrokkenheid, teamwork, etc.).

Format:

De TEIQue is een zelfrapportage vragenlijst. Je geeft aan in welke mate je het eens bent met 153 items op een 1-7 Likert-schaal (1 'volledig oneens' tot 7 'helemaal eens').

Betrouwbaarheid en validiteit:

De TEIQue is geregistreerd bij de British Psychological Society (BPS) na een audit op technische criteria door het European Standing Comittee on Tests and Testing, dat deel uitmaakt van de European Federation of Psychologists' Associations. Meer informatie over de wetenschappelijke bronnen van de TEIQue, waaronder een aantal wetenschappelijke artikelen en een literatuurlijst, is te vinden op www.psychometriclab.com.

Meer weten over TEIQue in de praktijk? Bekijk onze casus.