TEIQue-Compact Education

TEIQue-CompactTEIQue-Compact Sport

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire Compact (TEIQue-Compact) is een krachtig instrument om emotionele intelligentie te meten, dat in slechts 5 tot 10 minuten te maken is. Het assessment is een momentopname van het totale emotionele functioneren, de bekwaamheid om relaties te beheren, emotionele controle en de reactie op stress.

OverzichtDe wetenschap

Test: Emotionele intelligentie
Type: Normatief psychometrisch assessment
Tijdsduur: 5 minuten

De TEIQue-Compact is een snelle en efficiënte manier om inzicht te krijgen in de emotionele intelligentie van iemand. Het laat zien hoe een student of medewerker omgaat met emoties, hoe hij of zij relaties beheert, de controle over emoties en het omgaan met stress. 

TEIQue-Compact is ideaal voor jonge mensen die hun ontwikkelingsmogelijkheden verkennen.

TEIQue_SF_MockUp1.jpg

Zet TEIQue-Compact in om:

  • studenten en docenten te ondersteunen in hun ontwikkeling
  • communicatie en begrip te verbeteren tussen studenten en docenten
  • personeelsbehoud en leervermogen van studenten te verbeteren
  • goede recruitmentbeslissingen te nemen, vooral bij grote aantallen
  • teamrelaties te verbeteren en conflicten te verminderen

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) is ontwikkeld door K. V. Petrides, PhD en wordt voortdurend bijgewerkt in zijn Londense Psychometrisch Laboratory, momenteel gevestigd aan de UCL. 

TEIQue is één van de best onderbouwde en meest toegepaste psychometrische instrumenten ter wereld. Voor meer informatie over de wetenschappelijke bronnen van de TEIQue, ga naar www.psychometriclab.com.

 

Test auteur: K.V. Petrides, PhD
Jaar: 1998
 

Achtergrond en theorie:

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue - spreek uit als TQ) is ontwikkeld  door K.V. Petrides, PhD en wordt voortdurend bijgewerkt in zijn Londense Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), momenteel gevestigd aan het University College London (UCL).

TEIQue is gebaseerd op de trekken theorie over emotionele intelligentie van K.V. Petrides. Deze theorie ziet emotionele intelligentie als een bouwwerk van emotionele zelf-percepties, die zich op de lagere niveaus van de persoonlijkheidsopbouw bevinden. Trekken EI biedt een volledige operationalisering van de affectieve aspecten van de persoonlijkheid; het beoordeelt de complete emotionele wereld van een persoon.

In vergelijking met andere psychologische kenmerken, beoordeelt TEIQue de overtuigingen over onze emotionele capaciteiten (bijv. hoe goed geloven we zelf dat we onze eigen en andermans emoties kennen, ze begrijpen en er mee om kunnen gaan). Deze overtuigingen voorspellen opmerkelijk goed gedrag en prestaties op het werk (resultaten, voldoening in het werk, werk-stress, leiderschap, inzet voor de organisatie, betrokkenheid, teamwork, etc.).

Format:

De TEIQue is een zelfrapportage vragenlijst. Je geeft aan in welke mate je het eens bent met 153 items (Compact bestaat uit 30 items) op een 1-7 Likert-schaal (1 'volledig oneens' tot 7 'helemaal eens').

Betrouwbaarheid en validiteit:

De TEIQue is geregistreerd bij de British Psychological Society (BPS) na een audit op technische criteria door het European Standing Comittee on Tests and Testing, dat deel uitmaakt van de European Federation of Psychologists' Associations. Meer informatie over de wetenschappelijke bronnen van de TEIQue, waaronder een aantal wetenschappelijke artikelen en een literatuurlijst, is te vinden op www.psychometriclab.com.

Meer weten over TEIQue in de praktijk? Bekijk onze casus.