TEIQue Education

TEIQueTEIQue Sport

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) toont in hoeverre een student of jongere inzicht heeft in de eigen emoties en hiermee weet om te gaan. TEIQue laat ook zien hoe goed diegene de emoties van anderen inschat en hoe die kennis wordt ingezet om relaties op te bouwen en te onderhouden.

OverzichtDe wetenschap

Test: Emotionele intelligentie
Type: Normatief psychometrisch assessment
Tijdsduur: 25-35 minuten

TEIQue geeft jongeren houvast om te kunnen presteren in de huidige gecompliceerde onderwijsomgeving. Het biedt jongeren, scholieren, studenten en docenten tools om sterke en minder sterke punten van mensen te begrijpen. Het toont hoe de reactie is op spanning, of iemand gemakkelijk nieuwe relaties kan ontwikkelen, hoe groot de zelfmotivatie is en in hoeverre iemand over aanpassingsvermogen beschikt. De TEIQue geeft ook aan op welke vlakken iemand zich nog kan ontwikkelen.

 

TEIQUE_Sample1.jpg

Zet TEIQue in bij jongeren om: 

  • Een voorspong te geven in de huidige competieve onderwijs- en werkomgeving 
  • Leiderschapsvermogen, vermogen om relaties op te bouwen betrokkenheid bij anderen vergroten
  • Sterktes en leerpunten te identificeren
  • Zelfinzicht te vergroten

Zet TEIQue in bij ondersteunend personeel om:

  • Leiderschapsvermogen, vermogen om relaties op te bouwen betrokkenheid bij anderen te vergroten
  • Sterktes en leerpunten te identificeren
  • Loyaliteit moraal onder scholieren/studenten te verbeteren
  • Betrokkenheid te vergroten

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) is ontwikkeld door K. V. Petrides, PhD en wordt voortdurend bijgewerkt in het Londense Psychometric Lab, momenteel gevestigd aan de UCL. TEIQue is één van de best onderbouwde en meest toegepaste psychometrische instrumenten ter wereld. Voor meer informatie over de wetenschappelijke bronnen van de TEIQue, ga naar www.psychometriclab.com.

TEIQue in de praktijk zien? Bekijk dit testimonial.

Test auteur: K.V. Petrides, PhD
Jaar: 1998
 

Achtergrond en theorie:

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue - spreek uit als TQ) is ontwikkeld  door K.V. Petrides, PhD en wordt voortdurend bijgewerkt in zijn Londense Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), momenteel gevestigd aan het University College London (UCL).

TEIQue is gebaseerd op de trekken theorie over emotionele intelligentie van K.V. Petrides. Deze theorie ziet emotionele intelligentie als een bouwwerk van emotionele zelf-percepties, die zich op de lagere niveaus van de persoonlijkheidsopbouw bevinden. Trekken EI biedt een volledige operationalisering van de affectieve aspecten van de persoonlijkheid; het beoordeelt de complete emotionele wereld van een persoon.

In vergelijking met andere psychologische kenmerken, beoordeelt TEIQue de overtuigingen over onze emotionele capaciteiten (bijv. hoe goed geloven we zelf dat we onze eigen en andermans emoties kennen, ze begrijpen en er mee om kunnen gaan). Deze overtuigingen voorspellen opmerkelijk goed gedrag en prestaties op het werk (resultaten, voldoening in het werk, werk-stress, leiderschap, inzet voor de organisatie, betrokkenheid, teamwork, etc.).

Format:

De TEIQue is een zelfrapportage vragenlijst. Je geeft aan in welke mate je het eens bent met 153 items op een 1-7 Likert-schaal (1 'volledig oneens' tot 7 'helemaal eens').

Betrouwbaarheid en validiteit:

De TEIQue is geregistreerd bij de British Psychological Society (BPS) na een audit op technische criteria door het European Standing Comittee on Tests and Testing, dat deel uitmaakt van de European Federation of Psychologists' Associations. Meer informatie over de wetenschappelijke bronnen van de TEIQue, waaronder een aantal wetenschappelijke artikelen en een literatuurlijst, is te vinden op www.psychometriclab.com.

Meer weten over TEIQue in de praktijk? Bekijk onze casus.