PPA

PAC SportHPTI

In slechts acht minuten geeft de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) een nauwkeurig inzicht in het werkgedrag van mensen. De PPA beantwoordt vragen als: wat zijn je sterke punten en wat gaat je minder goed af? Hoe communiceer je? Ben je een zelfstarter? Wat drijft je?

OverzichtDe wetenschap

Test: Gedrag
Type: Ipsatief psychometrisch assessment
Tijdsduur: 8 minuten

 

Het PPA gedragsassessment van Thomas geeft nauwkeurig inzicht in het werkgedrag van mensen. De PPA geeft meer zekerheid bij werving, biedt aanknopingspunten voor inzet van het opleidingsbudget en kan de werkhouding een boost geven en zo personeelsverloop voorkomen.

Ook kan de PPA de tijd die besteed wordt aan onderpresteerders helpen beperken, zodat er meer energie gaat naar mensen die het bedrijf echt vooruit helpen. Thomas PPA neemt slechts 8 minuten in beslag. Je krijgt allereerst een gedetailleerd profiel van de sterke punten en de aandachtspunten van het werkgedrag van een persoon, de stijl van communiceren, zijn of haar waarde voor de organisatie, motivatoren, de grootste vrees en hoe diegene zich opstelt onder druk.

Een afgeronde PPA geeft direct toegang tot 18 extra rapporten waarmee je personen kan koppelen aan functies, cv’s kan scannen en medewerkers kan coachen, ontwikkelen en trainen.

Gebruik Thomas PPA voor:

  • Werving van de juiste persoon
  • Verbeteren van de communicatie
  • Motiveren en committeren van personeel
  • Het herkennen van aandachtspunten voor ontwikkeling
  • Performance management

Meer weten over PPA in de praktijk? Lees de ervaringen van Xelvin, bel ons op nummer +31 (0)418 680466 of vul onderstaand je gegevens in.

 

Test auteur: Thomas M. Hendrickson

Jaar: 1958

 

Achtergrond en theorie:

Eind jaren vijftig ontwikkelde Dr. Thomas Hendrickson vanuit William Moulton Marston’s DISC theorie, de Thomas Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) gericht op werkgedrag.

De originele theorie van Marston’s houdt in dat emotionele acties, biosociale reacties zijn van de persoon op een ondersteunende of vijandige sociale omgeving. Deze acties bepalen hoe het individu reageert op externe prikkels. Hij stelde de theorie op, dat de reactie van iemand op externe prikkels is gebaseerd op vier uitgangspunten: neiging tot domineren, beïnvloeden, ondergaan en zich schikken. Marston publiceerde zijn boek 'Emotions of Normal People' in 1928 waarin hij in detail zijn theorie over het menselijk bewustzijn beschrijft.

De PPA toont hoe mensen zichzelf zien in gunstige of tegenwerkende werkgebonden omstandigheden en laat zien of hun reactiepatronen actief of reactief zijn. Gedragsvoorkeuren zijn vervolgens in vier domeinen te verdelen: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieus.

Format:

De PPA is een gedwongen woordkeuze instrument, dat uitgaat van zelfbeschrijving. Individuele reactiepatronen worden vergeleken met de persoon zelf in plaats van met de scores van een normgroep. De persoon wordt gevraagd een ​​bijvoeglijk naamwoord te selecteren dat het beste of het minst goed bij hem of haar past.

Voor het voltooien van een PPA kiest iemand twee kenmerkende bijvoeglijke naamwoorden uit een blok van vier: wat is het minst en wat is het meest op jou van toepassing in de huidige (werk)situatie. Dit proces herhaalt iemand 24 keer, hetgeen resulteert in 48 keuzes uit een totaal van 96 woorden.

De PPA is online beschikbaar en in papier-en-potlood formaat. Thomas International biedt ook de PPA+, geschikt voor mensen met een leesleeftijd van 11 jaar een ouder en voor kandidaten die weliswaar Nederlands spreken, maar voor wie Nederlands niet de moedertaal is.

Betrouwbaarheid en validiteit:

De PPA is uitvoerig wetenschappelijk getest om betrouwbaarheid en validiteit te bepalen.
Na een audit op technische criteria door het European Standing Comittee on Tests and Testing, onderdeel van de European Federation of Psychologists' Associations, is de PPA geregistreerd bij de British Psychological Society (BPS).

Thomas International voert voortdurend psychometrisch onderzoek uit betreffende de PPA in samenwerking met het Psychometrics Centre van Cambridge University.

http: //www.psychometrics.cam.ac.uk/.

Meer weten over PPA in de praktijk? Bekijk ons testimonial.

Contact

We mailen je graag content die je aan het denken zet, exclusieve aanbiedingen, trainingsmogelijkheden, updates en het laatste nieuws over onze producten.