Student Profiel Analyse

360 SportPPA Sport

In slechts acht minuten geeft de Student Profiel Analyse (SPA) nauwkeurig inzicht in de gedragsstijl van jongeren. De SPA beantwoordt vragen als: wat zijn je sterke punten en wat gaat je minder goed af? Hoe communiceer je? Wat motiveert je? Waar word je blij van?

OverzichtDe wetenschap

Test: Gedrag
Type: Ipsatief psychometrisch assessment
Tijdsduur: 8 minuten

De SPA is gebaseerd op de reeds tientallen jaren beproefde Persoonlijke Profiel Analyse. Dit assessment geeft inzicht in de gedragsstijl van jongeren. Wat past bij jou, waar krijg je energie van, wie ben je écht? Jezelf werkelijk leren kennen is de eerste stap naar persoonlijk succes. De Student Profiel Analyse (SPA) geeft jongeren inzicht in zichzelf, hun motivatoren en talenten. Dat geeft hen zelfvertrouwen, perspectief en motivatie, zodat het maken van toekomstbepalende keuzes een stuk eenvoudiger en beter onderbouwd wordt.

Gedrag, motivatie en talent

De SPA geeft op een accurate en treffende wijze inzicht in het gedrag van jongeren. De oriëntatie op zichzelf, het ontdekken van persoonlijke talenten en bewuster maken van toekomstgerichte beslissingen, zorgt ervoor dat jongeren meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen (leer)prestaties.

De SPA beschrijft:

  • wat de jongere motiveert,

  • het voorkeursgedrag,

  • wat hij/zij prettig en juist niet prettig vindt,

  • welke taak- en werkgebieden bij hem/haar passen,

  • talenten en mogelijke beperkingen.

De SPA biedt decanen, leraren en begeleiders (h)erkenning van en begrip voor verschillende gedragsstijlen, waardoor de interactie verbetert en begeleiding een nieuwe dimensie krijgt. Inzicht in gedrag vormt de basis voor talentontwikkeling.

In aanvulling op de SPA is het mogelijk een Studiekeuze Richtlijnen (SKR) rapport te genereren. Dit rapport bevat de studierichtingen die het best aansluiten op zijn/haar gedragsprofiel.

Lees hier hoe de Stichting Praktijkleren de SPA in de praktijk inzet. Meer weten over wat de SPA voor jou kan betekenen? Bel +31(0)418 680 466 of vul onderstaand je gegevens in.

Test auteur: Thomas M. Hendrickson

Jaar: 1958

 

Achtergrond en theorie:

Eind jaren vijftig ontwikkelde Dr. Thomas Hendrickson vanuit William Moulton Marston’s DISC theorie, de Thomas Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) gericht op werkgedrag.

De originele theorie van Marston’s houdt in dat emotionele acties, biosociale reacties zijn van de persoon op een ondersteunende of vijandige sociale omgeving. Deze acties bepalen hoe het individu reageert op externe prikkels. Hij stelde de theorie op, dat de reactie van iemand op externe prikkels is gebaseerd op vier uitgangspunten: neiging tot domineren, beïnvloeden, ondergaan en zich schikken. Marston publiceerde zijn boek 'Emotions of Normal People' in 1928 waarin hij in detail zijn theorie over het menselijk bewustzijn beschrijft.

De PPA toont hoe mensen zichzelf zien in gunstige of tegenwerkende werkgebonden omstandigheden en laat zien of hun reactiepatronen actief of reactief zijn. Gedragsvoorkeuren zijn vervolgens in vier domeinen te verdelen: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieus.

Format:

De PPA is een gedwongen woordkeuze instrument, dat uitgaat van zelfbeschrijving. Individuele reactiepatronen worden vergeleken met de persoon zelf in plaats van met de scores van een normgroep. De persoon wordt gevraagd een ​​bijvoeglijk naamwoord te selecteren dat het beste of het minst goed bij hem of haar past.

Voor het voltooien van een PPA kiest iemand twee kenmerkende bijvoeglijke naamwoorden uit een blok van vier: wat is het minst en wat is het meest op jou van toepassing in de huidige (werk)situatie. Dit proces herhaalt iemand 24 keer, hetgeen resulteert in 48 keuzes uit een totaal van 96 woorden.

De PPA is online beschikbaar en in papier-en-potlood formaat. Thomas International biedt ook de PPA+, geschikt voor mensen met een leesleeftijd van 11 jaar een ouder en voor kandidaten die weliswaar Nederlands spreken, maar voor wie Nederlands niet de moedertaal is.

Betrouwbaarheid en validiteit:

De PPA is uitvoerig wetenschappelijk getest om betrouwbaarheid en validiteit te bepalen.
Na een audit op technische criteria door het European Standing Comittee on Tests and Testing, onderdeel van de European Federation of Psychologists' Associations, is de PPA geregistreerd bij de British Psychological Society (BPS).

Thomas International voert voortdurend psychometrisch onderzoek uit betreffende de PPA in samenwerking met het Psychometrics Centre van Cambridge University.

http: //www.psychometrics.cam.ac.uk/.

Meer weten over PPA in de praktijk? Bekijk ons testimonial.

Contact

We mailen je graag content die je aan het denken zet, exclusieve aanbiedingen, trainingsmogelijkheden, updates en het laatste nieuws over onze producten.