Engage

TEIQueEngage Education

Thomas Engage geeft inzicht in de mate van betrokkenheid van werknemers. Op basis hiervan worden ter verbetering concrete actiepunten benoemd.

OverzichtDe Wetenschap

Test: Medewerkersbetrokkenheid
Type: Vragenlijst
Tijdsduur: 5 minuten

 

Thomas Engage is een online vragenlijst die een beeld geeft van de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie. Bovendien helpt Engage de winst van een werkelijk betrokken personeelsbestand te maximaliseren.

De praktische, oplossingsgerichte benadering zet deelnemers aan het denken en kan tot kritische gesprekken over betrokkenheid leiden. Bewustwording vergroot betrokkenheid bij de organisatie, ook op de lange termijn. De voordelen hiervan zijn een verbeterde produktiviteit, loyale medewerkers en meer tevredenheid, hetgeen uiteindelijk  een verbeterde omzet en winst tot gevolg heeft.

Thomas Engage meet de betrokkenheid van de medewerkers: hoe ervaren zij hun werk, wat vinden ze van hun collega’s en van het bedrijf waarvoor ze werken.

Thomas Engage identificeert zowel sterke als kwetsbare punten in teams en afdelingen. Ook wordt duidelijk voor wie betrokkenheid een probleem is en wie gebaat is bij ondersteuning. Thomas Engage vergelijkt organisaties en biedt concrete do's en don'ts om een duurzame verandering te realiseren.

Thomas Engage is ontworpen door Mark Slaski op basis van een vijf jaar durend, uitgebreid wetenschappelijk onderzoek over betrokkenheid van medewerkers. Het is gebaseerd op gangbare wetenschappelijke theoriën over psychologie binnen groepen. 

Thomas Engage meet de zeven belangrijkste factoren van medewerkers betrokkenheid :

1. Inspraak
2. Collegialiteit
3. Betekenis
4. Vrijheid
5. Duidelijkheid
6. Erkenning
7. Ontwikkeling

 

Engage-example.jpg

Het onderzoek -waarbij meer dan 150 organisaties betrokken waren- toont aan dat bedrijven die hoog scoren op het gebied van engagement aantoonbaar beter presteren. Zowel tevredenheid als betrokkenheid van medewerkers is hoger. Met behulp van een 'scan' van de organisatie, geeft Thomas Engage een veelzijdig beeld van de betrokkenheid van medewerkers. Eenvoudig en met snel en concreet resultaat. Engage levert waardevolle informatie, zodat effectieve en duurzame veranderingen kunnen worden gerealiseerd. 

 

 

Met Thomas Engage ontdek je

 

  • sterke en kwetsbare punten in engagement van je mensen
  • de verschillende niveau’s van engagement van teams of afdelingen binnen de organisatie
  • de plaats van de organisatie ten opzichte van andere Nederlandse ondernemingen
  • het niveau van welzijn binnen het bedrijf
  • de verschillende managementstijlen binnen de organisatie
  • de mogelijkheden en kansen om effectieve en duurzame verandering te bewerkstelligen

 

Meer weten over wat Engage in de praktijk voor jou kan doen? Vul onderstaand je gegevens in of bel +31 (0) 418 680 466.

Test auteur: Mark Slaski
Jaar: 2009

Achtergrond en theorie:

Thomas Engage (oorspronkelijk Work Engagement Questionnaire) is in 2009 ontwikkeld door Mark Slaski aan de Universiteit van Hertfordshire. Slaski ging voor zijn onderzoek uit van de psychosociale theorie over medewerkersbetrokkenheid - Betrokkenheid is een positieve ervaring als gevolg van de relaties die je hebt, je functie en de beloning voor je werk.

Thomas Engage is ontwikkeld vanuit zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodes. In eerste instantie werden focusgroepen bij zowel private als overheidsorganisaties onderzocht op positieve en negatieve aspecten van het werk. Kwalitatieve analyse van deze focusgroepen leidde tot de ontwikkeling van een vragenlijst bestaande uit 28 items.

Statistische factoranalyses werden uitgevoerd om de onderliggende zeven elementen van betrokkenheid te identificeren:  Inspraak, Collegialiteit, Betekenis, Vrijheid, Duidelijkheid, Erkenning en Ontwikkeling.

Het zeven-elementen model van betrokkenheid is van grote praktische waarde voor psychologen en organisaties om positief resultaat te kunnen maximaliseren. Het identificeert sterke en kwetsbare gebieden binnen de organisatie op verschillende niveaus: team, afdeling of regio.
Het resultaat is concrete en praktische handvatten voor het verhogen van betrokkenheid, het welzijn en de werkprestaties.

Format:

De Thomas Engage vragenlijst bestaat uit 28 statements. Een persoon geeft de frequentie van de ervaring aan op een 1-7 Likert-schaal (1 is 'nooit' en 7 is 'altijd'). De 28 vragen worden gevolgd door twee vooraf bepaalde vragen met ruimte voor reactie. Aan het einde van de vragenlijst wordt de persoon verzocht enkele persoonskenmerken aan te geven.

Betrouwbaarheid en validiteit:

De eerste vragenlijst van Thomas Engage werd getest door meer dan 2.500 mensen om gegevens te verzamelen voor kwantitatieve analyses. Verschillende steekproefstrategieën werden ingezet, zoals gemaks- en geclusterde steekproeven. De totale steekproef bestond uit afgerond 65% mannen en 34% vrouwen, tussen de 17-67 jaar oud.

Psychometrische analyse van al deze gegevens bleek een zeer hoge interne consistentie met de WEQ28 (Cronbach's alpha =  .96) te vertonen en een zeer goede begripsvaliditeit, een bevestiging van de eenduidigheid van de gebruikte schaal.
Structurele analyse van de vergelijkingen suggereerde hoge begripsvaliditeit van het uiteindelijke model, waarbij elke geproduceerde variabele een groot gedeelte van de variantie in betrokkenheid verklaart. De resultaten van de inhoudsanalyse van de twee open vragen cross-valideerde deze resultaten.

Contact

We mailen je graag content die je aan het denken zet, exclusieve aanbiedingen, trainingsmogelijkheden, updates en het laatste nieuws over onze producten.