Verbaal redeneren

Recruitment360 graden feedback

Een test voor verbaal redeneren kan ingezet worden in een sollicitatieprocedure. Verbaal redeneren vormt een onderdeel van het cognitief vermogen ofwel de algemene intelligentie. Het behandelt het begrijpen, verwerven, organiseren en toepassen van informatie door middel van taal.

Een redeneertest meet het vermogen om verbale en op taal gebaseerde informatie te beredeneren. De Thomas General Intelligence Assessment (GIA) meet het leervermogen op dit vlak met behulp van twee testen genaamd Redeneren en Woordbetekenis. Elke test binnen GIA bestaat uit korte, eenvoudige taken, die snel en nauwkeurig uitgevoerd dienen te worden.

Een redeneertest kan bestaan uit een tekst, op basis waarvan een kandidaat moet kiezen uit de antwoorden 'waar', 'onwaar' of ‘weet niet/onvoldoende informatie’. Om te kunnen antwoorden mag alleen de in de aangeboden tekst beschreven informatie gebruikt worden. Het antwoord moet gevonden worden door letterlijk begrip en analyse van de tekst. Redeneren is niet hetzelfde als basis begripstesten, waar alleen 'goed' of 'fout' antwoorden mogelijk zijn.

Het uitvoeren van een redeneertest in een taal die niet je moedertaal is kan lastig zijn, zelfs als je de taal vloeiend spreekt. Is de test beschikbaar in je moedertaal? Dat verhoogt je kans om goed te presteren en voorkomt dat je taalniveau de scores negatief beïnvloedt.

Request a call back:

We mailen je graag content die je aan het denken zet, exclusieve aanbiedingen, trainingsmogelijkheden, updates en het laatste nieuws over onze producten.