Numeriek leervermogen

LogicaRecruitment

Een numeriek redeneren test meet in hoeverre iemand in staat is getallen en numerieke concepten te gebruiken om tot juiste, logische conclusies te komen. 
Numerieke capaciteit tests richten zich op de beantwoording van basale rekenkundige vragen. Testen gericht op numeriek redeneren hebben een ander doel.

Een numerieke test kijkt naar hoe iemand kwantitatieve en/of wiskundige redeneringen inzet om taken te voltooien. Testen met numerieke componenten bestaan doorgaans uit een rekenoefening met een goed of fout antwoord. Het Thomas General Intelligence Assessment (GIA) meet het vermogen om numerieke informatie te verwerken middels het onderdeel Cijfrsnelheid en acuratesse.

Een numeriek leervermogen test presenteert numerieke informatie in de vorm van grafieken, tabellen en diagrammen. De feiten en cijfers in deze tabellen en grafieken vormen de basis van de test en worden bij elke vraag anders weergegeven.

Elke vraag bestaat uit maximaal vier onderdelen en per onderdeel zijn er diverse antwoordopties om uit te kiezen. Je dient de feiten en cijfers in de gepresenteerde informatie te gebruiken om tot een antwoord te komen. Het is multiple choice, maar omdat sommige antwoorden heel dicht bij het juiste antwoord liggen is zorgvuldigheid aan te raden.

Voor een numeriek redeneer test hoef je geen lange vergelijkingen te onthouden of meer dan basisrekenvaardigheden te gebruiken; de test beoordeelt of je de cijfers logisch gebruikt om tot antwoorden te komen.

Voor het beantwoorden van de vragen is alleen de aangeleverde informatie en geen algemene kennis nodig.

Meestal is er een tijdslimiet. Bedenk daarom hoe de tijd over alle vragen te verdelen. Het kan zijn dat je ​een ​​rekenmachine of stuk papier voor snelle berekeningen mag gebruiken, maar kijk dit even na bij het lezen van de instructies. De score op het numeriek leervermogen assessment wordt gevormd door het aantal beantwoorde vragen en hoeveel er goed en fout zijn.  Daarbij geldt een giscorrectie: de score wordt aangepast aan het feit dat antwoorden goed kunnen zijn dankzij toeval of gokken. Deze gecorrigeerde score wordt vervolgens vergeleken met een steekproef of een normgroep, om te zien waar iemand staat. Het scoringspercentage is het percentage van de bevolking dat hetzelfde of lager heeft gescoord. Bijvoorbeeld als iemand 45% scoort, heeft diegene beter dan of gelijk aan 45% van de steekproef gescoord.

Het is altijd goed om numeriek leervermogen tests te oefenen, zodat je kunt zien wat de test inhoudt en je een strategie kan bedenken voor het beantwoorden van de vragen binnen de tijd. Je bent dan goed voorbereid om zo hoog mogelijk te scoren.