Logica

LeervermogenNumeriek leervemogen

Een test voor logisch redeneren meet in hoeverre iemand op een logische en gestructureerde manier kan nadenken. Werkgevers zetten dergelijke tests vaak in om na te gaan hoe een sollicitant bepaalde taken of problemen van een functie benadert.

Een test of assessment gericht op logica meet het vermogen om snel en accuraat een probleem op te lossen door logisch te redeneren. Deze vraagstukken kunnen verbaal, rekenkundig of visueel zijn. De Thomas General Intelligence Assessment (GIA) meet het vermogen tot logisch redeneren op vijf gebieden: Redeneren, Perceptie snelheid, Cijfersnelheid en accuratesse, Woordbetekenis en Ruimtelijk inzicht.

Wat is logica?

Het woord ‘logica’ stamt af van het Griekse woord ‘logos’, dat vrij vertaald rede of gedachte betekent. Feitelijk gaat het echter om de kunst van het redeneren, ofwel de grondregels om onderscheid te kunnen maken tussen een logische conclusie en een foute redenering.

De filosoof Aristoteles beweerde dat logica ons in staat stelt om te leren wat we niet weten en dat logische conclusies onontkoombaar zijn.

Logica richt zich niet op de psychologische processen die verband houden met gedachten, emoties of afbeeldingen. Logica gaat over stellingen (of definities) in tegenstelling tot vragen of bijvoorbeeld wensen, die waar of onwaar kunnen zijn.

Logica kent drie pijlers:

  • Consistentie – het een is niet met het ander in tegenspraak
  • Soliditeit – een kloppende stelling kan nooit leiden tot een onjuiste gevolgtrekking
  • Volledigheid - er bestaan geen ware uitspraken die niet door het proces kunnen worden bewezen

Een eenvoudig voorbeeld:

Als Thomas een leider is, dan heeft Thomas de leiding. Thomas is een leider en dus heeft Thomas de leiding.

Het invullen van een test voor logisch redeneren

Een test voor logisch redeneren beoordeelt iemands logisch denkvermogen aan de hand van reeksen informatie. De persoon die getest wordt, dient de onderliggende regels en patronen te ontdekken, om te kunnen weten wat volgt.

Het succesvol afronden van een test logisch redeneren wordt bepaald door het goed actief kunnen lezen en nadenken over wat er wordt uitgelegd. Te onderzoeken wat precies het onderwerp is en jezelf vragen te stellen over de passage, het diagram of een specifieke volgorde, alsmede in staat zijn om ingewikkelde elementen te duiden.

Tests voor logisch redeneren kennen een tijdslimiet. Er wordt gestart met gemakkelijke vragen en er is altijd slechts één juist antwoord. Een test voor logisch redeneren kan in een wervingstraject worden ingezet om de prestaties in een functie te voorspellen. De tests kunnen numeriek (gebaseerd op cijfers), verbaal (gebaseerd op woorden) of schematisch (gebaseerd op beelden) zijn.

Request a call back:

We mailen je graag content die je aan het denken zet, exclusieve aanbiedingen, trainingsmogelijkheden, updates en het laatste nieuws over onze producten.