Emotionele intelligentie

CognitieLeervermogen

Een emotionele intelligentie test bestaat uit een serie stellingen. De persoon beoordeelt zichzelf en krijgt een beeld van de eigen emoties en persoonlijkheid.

Emotionele intelligentie is een psychologisch begrip, dat bijzonder populair is in zowel wetenschappelijke als op human resources gerichte literatuur. Inzicht in je eigen emoties, in die van anderen en daar goed mee om kunnen gaan, is in de huidige werkcultuur steeds belangrijker geworden. Sinds de jaren ‘90 wordt emotionele intelligentie gemeten met behulp van psychometrische assessments. Eerdere theorieën bekeken emotionele intelligentie als een cognitief vermogen: iets dat je kunt oefenen en aanleren. 

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) van Thomas, gebaseerd op Dr. K.V. Petrides’ theorie over persoonlijkheidstrekken, is een assessment dat emotionele intelligentie als een verzameling van persoonlijkheidskenmerken beschouwt. In het verleden waren theorieën gericht op het concept sociale intelligentie (zoals Thorndike in de jaren ‘20). Pas later werd nagedacht over verschillende soorten intelligentie, zoals Gardners theorie over meervoudige intelligentie (1983). Begin jaren ’90 werd emotionele intelligentie voor het eerst erkend als psychologisch begrip. Het is daarna snel populair geworden in het bedrijfsleven.

De theorie over emotionele intelligentie is grofweg te verdelen in twee categorieën: emotionele intelligentie als competentie of als karaktereigenschap. Een test die emotionele intelligentie ziet als competentie, maakt gebruik van prestatietests en -taken om te meten hoe iemand emotionele informatie verwerkt. Antwoorden zijn goed of fout. Assessments die uitgaan van emotionele intelligentie als persoonlijkheidstrek, zijn gebaseerd op zelfrapportage. De eigen percepties van emotionele ervaringen en capaciteiten worden gemeten. Er zijn geen goede of foute antwoorden; de antwoorden van de kandidaat worden vergeleken met die van anderen.

Een beknopte beschrijving van de theorie rondom persoonlijkheidstrekken, welke de subjectiviteit van een emotionele ervaring onderstreept, kan je hier downloaden. Meer informatie over de wetenschappelijke achtergrond van TEIQue (wetenschappelijk artikelen en literatuurlijst) vind je op www.psychometriclab.com.

Request a call back:

We mailen je graag content die je aan het denken zet, exclusieve aanbiedingen, trainingsmogelijkheden, updates en het laatste nieuws over onze producten.