Leervermogen

Emotionele intelligentieLogica

Wat is een test die leervermogen of bekwaamheid meet? Wat is de rol ervan ten opzichte van andere assessments? 
Welke test je ook invult of afneemt, inzicht in de bedoeling ervan is nuttig in de voorbereiding.

Wat is een bekwaamheidstest? 

Tests voor leervermogen of bekwaamheid beoordelen iemands vermogen om specifieke taken te verrichten. Dergelijke testen beoordelen de fluïde intelligentie van een persoon in het algemeen of het vermogen om snel te leren en abstract te denken, ofwel de mentale verwerkingssnelheid. Ook geeft een test aan hoe snel iemand zich nieuwe taken of vaardigheden eigen kan maken. Bekwaamheidstests zijn/worden meestal:

 • schriftelijk of online afgenomen
 • multiple choice
 • beperkt in tijdsduur
 • gemaakt in examenomstandigheden
 • ingezet om snelheid en nauwkeurigheid te beoordelen
 • genormeerd, zodat de scores onderling vergelijkbaar zijn.

De test beoordeelt meestal verschillende soorten leervermogen, waaronder:

 • Verbaal redeneren - het vermogen om te leren en conclusies te trekken uit de verstrekte informatie.
 • Perceptie snelheid – het vermogen om relevante van irrelevante informatie te onderscheiden en te controleren op fouten.
 • Woordbetekenis - het vermogen om schriftelijke of mondelinge instructies te begrijpen.
 • Numeriek redeneren - het vermogen om te redeneren en conclusies te trekken aan de hand van numerieke concepten.
 • Ruimtelijk inzicht - het vermogen om te werken met vormen en visuele concepten.

Oefenen van een bekwaamheidstest

Het voor de eerste keer maken van een bekwaamheidstest kan nogal ontmoedigend zijn. Je wilt op je allerbest scoren en de potentiële werkgever laten zien hoe geschikt jij bent. Online zijn veel oefeningen en voorbeelden beschikbaar om vertrouwd te raken met testen. Bedenk echter dat bekwaamheidstests onderling variëren, dus ook als je geoefend hebt, kan de te maken test weer heel anders zijn.

Wanneer je een uitnodiging voor een bekwaamheidstest krijgt, ontvang je vaak ook voorbeeldvragen. Deze voorbeeldvragen zijn belangrijk om te kijken of duidelijk is wat er van je gevraagd wordt. Neem de instructies zorgvuldig door voordat je begint.

Numerieke bekwaamheidstest

Numeriek leervermogen maakt vaak deel uit van een reeks testen. Een numerieke bekwaamheidstest beoordeelt het vermogen van een kandidaat om numerieke concepten te beredeneren en hieruit conclusies te trekken, vaak binnen een beperkte tijd. Het wiskundige kennisniveau wordt door een dergelijke test niet gemeten. Numerieke bekwaamheidstests gaan over elementaire rekenkunde, de interpretatie van statistische tabellen, grafieken en diagrammen, verhoudingen, percentages, schattingen, breuken of het omrekenen van valuta. Het gebruik van een rekenmachine is niet bij alle assessments toegestaan. Zorg er dus voor dat je de instructies begrijpt, voordat je start.

Beroepentest

Veel organisaties gebruiken assessments bij het zoeken naar geschikte kandidaten voor een functie. Een beroepentest kan naast andere middelen, zoals een gedragsassessment, uitgebreid sollicitatieformulier, CV en persoonlijk gesprek worden ingezet om iemands geschiktheid voor een bepaalde taak of functie te beoordelen. Hoe groter de diversiteit van assessments, hoe meer informatie een potentiële werkgever over een kandidaat verzamelt. Dit vergroot de kans op het vinden van de meest geschikte persoon voor de functie. Met een beroepentest kijkt een werkgever niet alleen naar wat een persoon in het verleden heeft bereikt, maar juist ook naar wat in de toekomst mogelijk is. Voor een beroepentest geldt geen algemeen aanvaarde norm of slagingscriterium. Dit kan de werkgever zelf bepalen, afhankelijk van de organisatie en functie.

Thomas General Intelligence Assessment (GIA)

De Thomas General Intelligence Assessment (GIA) meet het leervermogen op onder andere verbaal, numeriek en ruimtelijk vlak. Voor elk onderdeel van de GIA dien je een aantal korte, eenvoudige vragen snel en nauwkeurig te beantwoorden.

Request a call back:

We mailen je graag content die je aan het denken zet, exclusieve aanbiedingen, trainingsmogelijkheden, updates en het laatste nieuws over onze producten.