Motivatie in sport

Teamrelaties opbouwenCoaching & mentoring

Als je met een sportteam werkt, is een team doeltreffend kunnen motiveren een essentiële vaardigheid. Uitmuntendheid bereiken in sport vraagt om meer dan alleen technische capaciteiten. De juiste mentaliteit moet gevoed worden: een winnende mindset. De eerste stap? Stimuleer zelfbewustzijn!

Geen twee mensen worden gemotiveerd (of ontmoedigd) door eenzelfde mix van factoren. Het is dus niet aannemelijk dat één engagementstrategie werkt voor alle teamleden.

Terwijl individuele sporters enerzijds hun eigen unieke voorbereidingsstrategie hebben, speelt de ondersteunende staf anderzijds een sleutelrol in het herkennen en aansturen van verschillende persoonlijke stijlen binnen het team. Samenwerking is noodzakelijk om de training zo in te kunnen richten, dat de behoeftes van iedere sporter ingevuld worden.

Kennis is macht

Naast discipline, engagement en aangeboren talent, ligt de sleutel tot topprestaties in sport in mentale kracht. Desondanks begrijpt nog niet iedereen in welke mate gedachten de weg naar succes beïnvloeden. Hoe kunnen unieke psychologische eigenschappen het verschil maken tussen mee doen aan een wedstrijd en de wedstrijd winnen?

Kennis is macht, vooral wanneer onderpresteren of demotivatie moet worden aangepakt. Hoe beter je je team kent en begrijpt, hoe meer kans je hebt om vooruitgang te boeken. Dat wat het verschil kan maken tussen zilver en goud.

Iemands kracht kunnen identificeren en verder aanwakkeren, kan diegene net dat beetje meer geven. Achterhalen welke gedragsbeperkingen beletten dat iemand niet alles eruit haalt, kan prestaties transformeren. Begrijpen hoe de sporter communiceert, kan helpen om corrigerende suggesties zodanig te communiceren dat hij of zij de opmerkingen niet alleen begrijpt maar er ook positief op reageert.

Samen eigenaar van de prestatie

Samen met je sporters hun karakter leren kennen en vaststellen hoe zij geneigd zijn te reageren onder druk, maakt hen medeverantwoordelijk voor zelfsturing en zelfmotivatie, omdat zij dan pas echt kunnen begrijpen wat hen vooruit helpt en wat hen afremt.

Vaak zijn mensen geneigd te benadrukken wat goed en fout is aan iemand's houding, gedrag of resultaat en hen zelfs te vertellen wat iemand zou moeten doen. Deze aanpak kan voor sommige mensen werken, maar dit gaat zeker niet op voor iedereen. Het antwoord? Samen eigenaar zijn van de prestatie.

Bouw vertrouwen op

Het gevoel van vertrouwen dat ontstaat door sporters controle te geven over hun eigen prestaties, is zowel voor de individuele sporter als voor teams één van de krachtigste mechanismen om hun motivatie te boosten. 

Wij geloven sterk in de kracht van vertrouwen. Als een atleet of team het vertrouwen voelt van de mensen om hen heen, zijn ze gedreven om te bewijzen dat zij dat vertrouwen waard zijn. Er is simpelweg een rechtevenredig verband: hoe groter het vertrouwen in een relatie, hoe hoger het motivatiepeil.

Het proces van vertrouwen opbouwen brengt ons terug bij onderling begrip. Hiervoor moeten we dieper graven; op zoek gaan naar emotionele eigenschappen die essentiële informatie kunnen geven over hoe iemand reageert op een coach, leider of aanvoerder.

Eenvoudig gezegd, een coach die het team begrijpt, weet wat hen stimuleert en motiveert en heeft daarmee alle tools in handen om van een goed team een geweldig team te maken.