Een assessment afleggen

Zonder voorbereiding kan het maken van een assessment een ontmoedigende ervaring zijn. Je presteert wellicht het best wanneer je begrijpt wat er wordt gemeten, hoe je het assessment aflegt en wat je van de resultaten kan verwachten.

Info over de

De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) evalueert iemands (werk)gedrag op een positieve manier en legt de nadruk op de sterke kanten van de persoon.

Bij het invullen van een PPA kan je niet 'juist' of 'fout' antwoorden, dus ook niet slagen of zakken. Je antwoorden tonen aan waain jij goed bent en geven nuttige informatie over hoe jij reageert op jouw omgeving: op het werk, op school of als sporter.

De vragenlijst dien je in afzondering en ononderbroken in te vullen. Het invullen mag je niet meer dan een 8-tal minuten tijd kosten. Denk hierbij aan jouw huidige situatie als werknemer, scholier of topsporter. Ben je op dit moment geen werknemer, scholier of topsporter, denk dan aan je meest recente situatie. Als niets van dit alles van toepassing is, denk dan aan je thuissituatie.

Je krijgt reeksen van vier woorden te zien. Hieruit kies je telkens wat het BEST en wat het MINST bij je past uitgaande van je huidige (werk)situatie. Je eerste ingeving is meestal het meest van toepassing op jou. Op basis van jouw antwoorden komt het PPA-rapport tot stand.

Algemene Intelligentie Testen (AIT) is een bekwaamheids- en intelligentietest, die de fluïde intelligentie en het leervermogen meet.

Voor de AIT geldt een tijdslimiet. Dit assessment wordt online ingevuld en bestaat uit een vijf subtesten, die een indicatie geven van je leervermogen. Uit de resultaten kan je opmaken hoe trainbaar je bent en hoe snel jij je nieuwe informatie of taken kan eigen maken.

De verschillende testonderdelen zijn Redeneren, Perceptiesnelhied, Cijfersnelheid en Precisie, Ruimtelijk inzicht en Woordbetekenis, waarbij zowel snelheid als nauwkeurigheid belangrijk zijn.

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) geeft aan hoe goed iemand de eigen emoties en die van anderen begrijpt en hoe de persoon hiermee omgaat.


TEIQue

De vragenlijst bestaat uit 153 vragen. Voor iedere vraag zijn 7 antwoordmogelijkheden: 1 = Volledig oneens en 7 = Volledig eens. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten.

TEIQue-SF

TEIQue-SF geeft een snapshot van het algemene niveau van emotionele intelligentie. De vragenlijst bestaat uit 30 vragen. Voor iedere vraag zijn 7 antwoordmogelijkheden: 1 = Volledig oneens en 7 = Volledig eens. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten.

Aansluitend bij de theorie van trait emotional intelligence, zijn er geen juiste of foute antwoorden noch slechte scores. TEIQue behandelt enkel facetten over emoties die voor jouw situatie al dan niet van belang zijn. Denk niet te lang na over de exacte betekenis de stellingen, maar vul de vragenlijst snel en intuïtief in, want dit levert wellicht het meest toepasselijke eindresultaat op.

Het assessment Thomas 360 evalueert iemands competenties en biedt een objectief kader voor feedback.


Kandidaat

Als kandidaat ben jij degene die via een 360-assessment geëvalueerd wordt. Je ontvangt een e-mail die uitlegt wat je moet doen. Mogelijk werden je respondenten (degenen die feedback zullen geven over jouw functioneren), reeds geselecteerd. Het is eveneens mogelijk dat jij zelf een aantal respondenten mag uitnodigen om feedback te geven. Dit kan gaan van 5 tot 24 respondenten: leidinggevenden, collega's, teamleden of klantrelaties. 

Respondenten

Per e-mail ontvangt iedere respondent een uitnodiging om mee te werken aan een 360 graden feedback. De respondent wordt verwacht voor een bepaalde deadline te antwoorden.

Vragenlijst

Gewoonlijk bestaat de 360-vragenlijst uit drie onderdelen:
• Stellingen: kandidaat en respondenten wordt gevraagd om gebaseerd op de eigen waarneming een waarde te geven aan een aantal stellingen op een vooraf vastgestelde schaal 
• Competenties: kandidaat en respondenten wordt gevraagd om bepaalde competeties te rangschikken volgens prioriteit voor de functie van de kandidaat
• Kwalitatieve waarnemening: vrije tekstruimte voor feedback over de sterktes en te ontwikkelen punten van de kandidaat

Thomas Skills bestaat uit een aantal testen die meten hoe goed iemand bepaalde vaardigheden beheerst, zodat je de juiste mensen selecteert of traint voor een bepaald vakgebied.

N.B. Skills is niet beschikbaar in België

Met Thomas Engage meet u hoe betrokken jouw medewerkers zijn bij de organisatie en bepaal je welke acties nodig zijn om het engagement te verbeteren.

Wanneer de organisatie een Thomas Engage onderzoek heeft opgezet, ontvang je per e-mail een uitnodiging om het assessment in te vullen.

Engage bestaat uit 28 stellingen, waaraan een waarde gegeven moet worden op een schaal van Nooit tot Altijd, en twee kwalitatieve open vragen. De organisatie heeft de mogelijkheid om extra kwalitatieve vragen op maat toe te voegen aan de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. De vragenlijst bestaat uit stellingen als 'De mensen waarmee ik werk luisteren naar wat ik zeg'.

Na de vragenlijst volgen een aantal demografische vragen. Deze informatie wordt niet openbaar gemaakt en dient enkel om het Engage-rapport te genereren.