Jouw persoonlijk ontwikkelingsplan

Carrièreswitch op je 30steJouw carrière een nieuwe wending geven

Een ontwerp maken van je persoonlijk ontwikkelingsplan is een vrij rechtlijnig proces. Reflecteren op wat je doet, helpt je een plan op te stellen om je talenten verder te ontwikkelen.

 

Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan?

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een manier om leerbehoeftes en ambities vast te leggen en te monitoren. Het opstellen van een POP zet meteen aan tot reflectie op persoonlijke en professionele streefdoelen alsook om na te denken over welke vaardigheden en kwaliteiten nog ontwikkeld moeten worden om die doelen te bereiken. 

Een POP-ontwerp voorziet plaats om de einddoelen te noteren, om te evaluereen waar je nu staat en welke specifieke ontwikkelingsacties ondernomen worden om die einddoelen te bereiken. Ontwikkeldoelstellingen moeten in kleinere stukken worden opgesplitst en het succes voor elk onderdeel moet telkens meetbaar zijn.

Een POP-formulier is het meest doeltreffend als er regelmatig mee gewerkt wordt. Dit helpt om op koers te blijven, de voortgang te monitoren en aanpassingen te doen zodat het plan blijft aansluiten bij de behoeftes.

Voorbeeld van een persoonlijk ontwikkelingsplan

Het doornemen van diverse persoonlijke ontwikkelingsplannen kan nuttig zijn bij het opzetten van een eigen ontwerp. Een POP bestaatt doorgaans uit onderstaande elementen:

  1. Doelen bepalen

Het allereerste deel van het formulier is bedoeld om de einddoelen met hun bijbehorend deadlines te noteren. Tip: bedenk wat je wil realiseren in de komende 12 maanden. Bijvoorbeeld, promotie behalen of een specifieke vaardigheid verbeteren of een strategie overnemen voor een taak die je minder goed uitvoert. Koppel aan elk doel een deadline en sorteer volgens prioriteit. Denk eraan om het doel meetbaar te definiëren, zodat je weet wanneer het doel succesvol is bereikt.

2. Bepalen wat ontbreekt

Geef in detail aan welke vaardigheid of ervaring je nog mist of moet verbeteren om het doel te bereiken. Tip: bedenk waar je nu staat ten opzichte van het gestelde doel. Waar ben je echt goed in? Waar denk je hulp nodig te hebben? Wat houdt je mogelijk tegen om het doel te bereiken? Welke feedback heb je van anderen gehad op de vaardigheden die je nodig hebt om het doel te realiseren.

3. Strategieën ontwikkelen

Benoem voor ieder doel en bijbehorende lijst met vereiste vaardigheden alle acties die je gaat ondernemen om je expertise te ontwikkelen. Tip: de acties voor je ontwikkeling kunnen variëren van lessen volgen tot lezen over het onderwerp of ondersteuning krijgen van een meer ervaren collega. De 'juiste' manier om je vaardigheden te ontwikkelen, besaat niet, maar activiteiten selecteren waarvan je aanvoelt dat je ze ook zult uitvoeren, verhogen je kans op succes.

Voordelen van een persoonlijk ontwikkelingsplan

Een goede POP helpt je om ideeën en ambities om te zetten naar actie. Voortdurend kansen hebben om te leren, is een belangrijk onderdeel van motivatie. Behalve dat het ontwikkelingsproces mensen inspireert tot presteren, houdt het behalen van de doelstellingen in dat zij beter dan ooit onderlegd zijn om hun bijdrage te leveren in de werkomgeving. 

Ontwikkeling is een win-win voor zowel werknemers als werkgevers. Begin dus vandaag nog aan je eigen POP.