De directie ontwikkelen

Rekrutering en ontwikkelingEen klas vol talent

Om als onderwijsinstelling goed te presteren, is het essentieel dat de directie bestaat uit personen met excellente leiderschapsvaardigheden die dynamisch en doeltreffend samenwerken. Hoe help je het directieteam het beste uit zichzelf en uit elkaar te halen?

De directie is verantwoordelijk voor de koers die de school vaart en de waarden die aan het docententeam en leerlingen wordt meegegeven. Met de Thomas tools krijgen directieleden een groter zelfinzicht en kunnen zij deze kennis benutten om op succes af te stevenen.

Door het profiel van alle directieleden op te stellen, kunnen zij het beste uit zichzelf en anderen halen alsook de tekortkoming en goede eigenschappen achterhalen die kunnen dienen om nieuwe teamleden te rekruteren.

Teamdynamiek

De eerste stap naar goede samenwerking tussen de leden van de directie is tweeledig: zelfinzicht en de andere begrijpen. Zo leer je in te zien hoe elk teamlid zich gedraagt, communiceert en wat zijn of haar kwaliteiten, beperkingen en motivaties zijn. Het geeft een iedereen handvatten om succesvol samen te werken.

Benoemen waar de individuele en teamkwaliteiten liggen, laat zien wat er eventueel ontbreekt.

Als je een duidelijk beeld hebt van het gedrag en de niveau’s van emotionele intelligentie binnen het team, kan je evalueren of het team bepaalde eigenschappen mist. Een goed team is een combinatie van verschillende sterktes aan de basis.  Een team met enkel procesgerichte mensen zal waarschiijnlijk niet goed functioneren. Hetzelfde geldt voor een team van innovators met volop ideeën en weinig opvolging.

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie kan het verschil maken tussen een prima manager en een schitterend manager. Emotioneel intelligente leiders zijn zelfbewust, communiceren uitstekend en passen hun gedrag aan de situatie aan. Ze gaan efficiënt om met stress, demotivatie en conflicten.

Door de verschillende niveaus in emotionele intelligentie na te gaan, komt wederzijds begrip tot stand en wordt het zelfbewustzijn bij de directie gestimuleerd. Dit inzicht is zowel nuttig voor rekrutering als voor ontwikkeling van directieleden.

Communicatie

Laat medewerkers ontdekken hoe ze het best samenwerken en communiceren met elkaar. Want een slechte communicatie heeft een directe impact op de prestaties en resultaten van de hele school.

Een goed presterende school

Schoolprestaties krijgen een boost als de directie doeltreffend samenwerkt. De directieleden hebben alle middelen om hun docententeam en leerlingen te loodsen naar eersteklas prestaties.