Rekrutering en ontwikkeling

Studie- en loopbaanadviesDe directie ontwikkelen

Een onderwijsinstelling is zo goed als zijn leerkrachten en docenten. Rekrutering en ontwikkeling van goed presterende en adequate medewerkers zijn essentieel om het beste in leerlingen naar boven te halen.

Competente leerkrachten en docenten rekruteren

De juiste leerkrachten en docenten aanstellen is essentieel als aan leerlingen en studenten onderwijs wenst te verstrekken waar je trots op bent en dat toekomstig succes van de jongeren garandeert.

Wat ontbreekt in je huidige team? Die vraag dient beantwoord te worden voordat je gaat rekruteren. Benoem de vaardigheden en gedragskenmerken die vereist zijn om constructief bij te dragen aan de school. Stel een ideaal teamprofiel op en vergelijk dat met het huidige teamprofiel. Zo worden op een objectieve manier de juiste gedragseigenschappen voor het team vastgelegd. Dat profiel vormt daarnaast een benchmark om de binnengekomen sollicitaties te beoordelen.

Medewerkers die zich thuis voelen in de onderwijsinstelling en goed passen in de functie waarvoor ze zijn aangeworven, zijn meer betrokken en presteren beter.

Meten of de nieuwkomer geschikt is, is bepalend voor zijn of haar succes op de school en of hij of zij het prestatieniveau binnen de school een boost kan geven. Het opstellen van een gedragsprofiel speelt hierbij een belangrijke rol. Het voegt een extra dimensie toe aan het rekruteringsproces, iets wat je op basis van een sollicitatiegesprek alleen niet kan bereiken. 

Assessments helpen om te voorspellen of de kandidaat de juiste is. De assessments kunnen psychometrische kenmerken, emotionele intelligentie en leervemogen inventariseren. De uitkomsten van de testen geven meer zekerheid en onderbouwen het besluit. Ze benoemen de motivatoren en angsten van de sollicitant, zijn of haar management- en communicatievaardigheden en tonen hoe de persoon zich onder druk gedraagt. Daarnaast geven ze ook aan hoe goed de nieuwkomen  bij het huidige team past. Dit is waardevolle informatie om om rekruteringsbeslissingen nemen.

Inzicht in het gedrag van de kandidaat en in zijn of haar leervermogen maakt het makkelijker om sollicitanten te selecteren die aansluiten bij het docententeam, die passen bij de schoolcultuur en een positieve dimensie toevoegen aan het bestaande team, zodat de samenwerking vlot verloopt en de school uitstekende prestaties laat opteken.

Ontwikkel je topleerkrachten en topdocenten

De aangeworven docenten passen bij de school en zij beschikken over prima vaardigheden: ze zijn potentiële topleerkachten en topdocenten. Maar hoe ondersteun je hen, zodat ze ook daadwerkelijk optimaal presteren?

Door het profiel van de leerkrachten en docenten op te stellen, krijgen zij en jij waardevol inzicht in de manier waarop ze zich gedragen. Het geeft een duidelijk beeld van hun sterktes en trainingsmogelijkheden, hoe zij het liefst communiceren, wat hen motiveert, hoe ze zich onder druk gedragen en wat hun bijdrage is aan de school. Wanner je het gedrag van je leerkrachten en docenten begrijpt, kan je precies vaststellen wat bijdraagt aan hun succes en wat niet. Deze informatie is bijzonder nuttig bij het maken van  ontwikkelingstrajecten en functioneringsgesprekken, zodat jouw toptalenten op de weg van het succes blijven.

Kennis van hun gedragsvoorkeuren helpt docenten ook zelf om hun gedrag aan te kunnen passen, om efficiënter te communiceren met leerlingen en hen op de juiste manier te ondersteunen. Het draagt bij aan zowel het succes van de school als aan hun eigen succes.

Het eigen gedrag begrijpen is van onschatbare waarde, maar weten de docenten ook hoe anderen hun gedrag ervaren?

360 graden feedback helpt leerkrachten en docenten om te achterhalen welke hun sterktes en zwaktes zijn volgens hun collega’s en het management.

Dit geeft niet alleen aanleiding tot nieuwe gesprekken, het biedt leerkrachten en docenten inzicht in hoe hun presentaties en gedrag op anderen overkomen. De feedback is een startpunt om doelstelligen te bepalen. Doelstellingen die iedere 6 of 12 maanden kunnen worden vergeleken aan de hand van een nieuwe 360. Onze 360-methode voorziet in een objectief kader om prestatieverschillen te identificeren, zelfbewustzijn te ontwikkelen en in te zien hoe je je persoonlijke doeltreffendheid kan verbeteren.