Gedragsmanagement

Een klas vol talentDe juiste studiekeuze

Lastige leerlingen die hun talenten verspillen? De kunst om gedrag van jongeren succesvol te begeleiden en positief gedrag in de klas te stimuleren, is een belangrijke vaardigheid voor alle docenten. Positief gedrag creëren en handhaven zorgt voor een optimale leeromgeving, wat voor iedere leerling een stap is op weg naar een succesvolle toekomst.

Wat is gedragsmanagement?

Hoe leerlingen of studenten zich gedragen in de klas heeft een grote impact op de leerresultaten. Storend gedrag waar niks aan wordt gedaan, kan leiden tot slechte resultaten van leerlingen en tot negatieve beïnvloeding van de rest van de klas. Gedragsmanagement gaat om verminderen van negatief gedrag en stimuleren van positief gedrag. Zo krijgt elke jongere de beste kans om te leren.  

Omgaan met lastige jongeren

Leerlingen  die zich storend gedragen zijn meestal gedemotiveerd, soms door verveling, soms omdat ze op de verkeerde plek zitten. Ze uiten dit met negatief gedrag. Het gevolg hiervan zijn slechte resultaten. Gedragsmanagement kan deze leerlingen weer op de rit krijgen, door hun negatief gedrag om te zetten naar meer betrokkenheid en een beter gevoel over zichzelf. Essentieel, maar zeker niet gemakkelijk.
Soms heeft een jongere extra ondersteuning nodig om tot volle ontwikkeling te komen. Zelfs de meest lastige scholieren zijn te motiveren, hetgeen een duidelijke verbetering in hun zelfvertrouwen en prestaties zal opleveren.

De bron van frustratie en negatief gedrag kan je achterhalen door de emotionele intelligentie en mentale verwerkingssnelheid van de jongere in kaart te brengen. Dit maakt het voor zowel leerling als docent mogelijk om uitdagingen effectief aan te pakken. 

Positief gedrag promoten, de jongere zelfbewuster maken en beweegredenen achter het gedrag begrijpen, motiveert de leerling zijn of haar gedrag te veranderen en problemen zelf op te lossen.

Positief gedragsmanagement

Betrokken leerlingen willen leren, zich ontwikkelen, slagen en trots zijn op hun werk. Ze zijn nieuwsgierig, hebben belangstelling, aandacht en tonen zich gedreven in de klas. Dergelijk positief gedrag draagt bij aan een goed gevoel over zichzelf en verhoogt de kans van slagen.

Scholieren die zichzelf goed kennen, presteren gewoonlijk beter en zijn meer betrokken. Waarschijnlijk hebben ze meer zelfvertrouwen omdat ze hun eigen kwaliteiten kennen. Ze weten wat hen motiveert en stimuleert. Als mensen hun eigen krachten en talenten kennen, geeft ze dat regie meer over hun eigen prestaties. Die regie leidt weer tot motivatie, zelfvertrouwen en doelgerichtheid. Het maakt het makkelijker om te geloven in succes, om problemen te overwinnen en trots te zijn op je prestaties.

Wederzijds begrip

Docenten die het gedrag van hun studenten begrijpen, zijn beter uitgerust om de leerervaring te begeleiden. 

Om een positieve en betrokken leeromgeving te creëren, dienen docenten zich bewust te zijn hoe ze hun verhaal aan verschillende studenten overbrengen.

Leerlingen die inzicht hebben in hun eigen gedrag en dat van hun vrienden kunnen dit gebruiken om hun benadering af te stemmen, zowel in de klas als bij zelfstudie.

Waar het op neerkomt is dat zelfinzicht en weten welke indruk je op anderen maakt, bijdragen tot een positieve, motiverende en renderende leeromgeving. Zo kan zelfs de lastigste leerling een positieve metamorfose beleven.