SpartnerS

Pitin Xelvin

SpartnerS staat voor ‘Sparring Partners’, meedenkers in organisatiedilemma’s in de maakindustrie. SpartnerS zien ondernemen als een topsport, waarbij termen als strategie, sterke en zwakke kanten, doelen, praktisch en resultaatverbetering daadwerkelijk realiseren samen met de medewerkers centraal staan. De aanpak en benadering van SpartnerS wordt gekenmerkt door een heldere, eerlijke en waar nodig een kritische toon.

De uitdaging

Een middelgroot kunststofverwerkend bedrijf in het zuiden van het land wenst verspillingen in de organisatie terug te dringen. Er bestaat bij een aantal medewerkers het gevoel dat ze constant tegen een muur op lopen. Levertijden die afgesproken zijn met klanten worden te vaak niet gehaald. Er is recent geïnvesteerd in machines maar het beoogde rendement is lager dan verwacht. Een te hoge afkeur veroorzaakt een enorme verstoring in het productieproces.

De opdracht voor SpartnerS is het realiseren van een rendementsverbetering van 30% door het optimaliseren van doorlooptijden.

De oplossing

SpartnerS staat achter de LEAN-filosofie, die erop gericht is in álle processen waarde te creëren voor de klant. Binnen de aanpak van SpartnerS is veel aandacht voor zeggenschap, betrokkenheid en eigen inbreng van medewerkers, hetgeen de LEAN-filosofie ondersteunt. LEAN door SpartnerS betekend maximale toegevoegde waarde door een goede afstemming en het creëren van een flow in de organisatie, waar een minimale inspanning tegenover staat. De juiste persoon op de juiste plaats staat centraal.

Gedurende een periode van negen maanden heeft SpartnerS met een leidend team een verbetertraject doorgevoerd, middels onderstaand stappenplan.

  • Voorbereiding: urgentie vaststellen en leidend team samenstellen
  • Ist – Soll: situatie van organisatie en processtappen in kaart brengen, samen met leidend team
  • Aandachtspunten en prioriteiten benoemen
  • Plan van aanpak: definiëren met medewerkers en teams
  • PPA en GIA: afname/terugkoppeling als nulmeting voor aanvang veranderingstraject
  • Implementatie: uitvoering plan van aanpak waarbij de medewerkers ondersteund worden door de SpartnerS adviseur

Om inzicht te krijgen in voorkeursgedrag en leervermogen zijn vóór de implementatiefase van het plan van aanpak, bij het management en een deel van de productiemedewerkers zowel de PPA als de GIA afgenomen. Een eye-opener voor velen!

Enkele senior-managementleden hebben een bijzonder lage GIA-score, terwijl een aantal productiemedewerkers een uitzonderlijk hoge score heeft.

In overleg met de betreffende medewerkers is vervolgens besloten, mede op basis van hun testresultaten, in welke toekomstige rol zij zich het beste kunnen ontwikkelen binnen het beoogde verandertraject. Steeds is gekozen voor een rol die aansluit op persoonlijk voorkeursgedrag en leervermogen en die tevens past binnen de doelstellingen van de onderneming.

Het resultaat

De PPA en GIA resultaten hebben SpartnerS in staat gesteld objectief het ontwikkelpotentieel van de medewerkers te kunnen bepalen en zodoende de toekomstige bijdrage van elk individu beter te kunnen inschatten. Dit heeft erin geresulteerd, dat de vooraf gestelde doelstelling van 30% rendementsverbetering zelfs is overtroffen.

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.