Teamvaardigheden

TalentmanagementPersoneelsverloop

Op hoeveel manieren kan je zeggen dat een team niet goed samenwerkt? Het team is disfunctioneel, verdeeld, disharmonisch? Hoe je het ook zegt, een team dat ongewenst gedrag vertoont heeft een reset nodig en dient nieuwe teamvaardigheden te leren.

Wanneer teams niet goed functioneren, is de kern van het probleem vaker wel dan niet toe te schrijven aan veronderstellingen over rollen, verantwoordelijkheden, bekwaamheden en conflicten tussen personen. Onduidelijkheid is vaak de oorzaak. Dit leidt tot wantrouwen en bij gebrek aan vertrouwen haalt geen enkel team succesvol de doelstelling.

Het beste moment om een team op het juiste spoor te zetten is wanneer het pas samengesteld is. Vele teams bestaan allang, maar functioneren nog steeds niet naar behoren.

Of het team onlangs is samengesteld of al een tijdje samenwerkt, het is hoe dan ook goed om eerst stil te staan bij de basisprincipes van een solide samenwerking.

Inzicht in teamdynamiek

Als je iemand vraagt naar de medewerkers in zijn of haar team, krijg je vaak vooral feiten en cijfers over opleiding en professionele prestaties te horen. Vaak veronderstelt men dat mensen die uitblinken in hun vak van nature ook goed kunnen samenwerken. Keer op keer blijkt dit onjuist te zijn.

Natuurlijk moet het team over de vereiste vaardigheden en kennis beschikken om de opdracht te kunnen uitvoeren, maar hoe vaak wordt er rekening gehouden met hun werkgedrag? Dit kritieke elelment is vaak wat ontbreekt.

Een team de tools aanreiken om hun gedrag beter te begrijpen en inzicht te geven in hun sterke punten, beperkingen en motivatoren, helpt om een sfeer van wederzijds begrip te creëren waardoor het team doelgericht gaat samenwerken op een manier waarbij alle teamleden zich gerespecteerd voelen.

Door gedragsstijlen en emotionele intelligentie bespreekbaar te maken, beseffen teams hoe zij het best met elkaar kunnen communiceren, hoe ze elkaar kunnen motiveren en uiteindelijk hoe ze die teamvaardigheden kunnen ontwikkelen die hun prestaties het meest beïnvloeden.

Tekortkomingen bepalen

Wat gebeurt er als een persoon het team verlaat? Hoe werf je iemand aan die past in de dynamiek van het bestaande team? Met benchmarking van het werkgedrag kan je achterhalen wat er ontbreekt alsook de geschikte persoon selecteren.

Kijk eens naar het werkgedrag van het huidige team, bepaal de ideale teamcultuur, teamrollen en  leiderschapsstijl waarmee de bedrijfsdoelstellingen behaald kunnen worden.

Nu kan je het ideale team met het huidige team vergelijken en zien of een nieuwkomer in de teamcultuur past, hoe het team opgebouwd is en wie welke rol heeft.

Met een objectieve analyse van het huidige en het ideale team minimaliseer je het risico dat je een team samenstelt waarin de kwaliteiten voor succes ontbreken.

Feedback is een cadeau!

We hebben allemaal feedback van anderen nodig. Zo kunnen we onszelf verbeteren.

Bill Gates

Deze uitspraak geldt voor zowel teams als individuen.

360 feedback laat teams inzien hoe hun gedrag binnen het bedrijf overkomt. Werkt het team dynamisch? Of heeft hun gedrag juist een negatieve uitstraling?

Als een team openstaat voor feedback van anderen, krijgt het soms essentiële reacties en aanbevelingen die helpen om te groeien van goed naar uitstekend.

Houden zo!

Eenmaal de basis goed zit, dien je deze te behouden. Doordat individuen en teams de verbintenis aangaan om zich te verbeteren en te veranderen, verhogen de prestaties en vertrekt men vanuit ieders sterktes, waardoor het team permanent zo efficiënt mogelijk samenwerkt.

Al aan een workshop of training voor het team gedacht? Dat komt niet alleen de 'soft skills' binnen het team ten goede, maar biedt ook een mooie kans om aan teambuilding te doen en de banden aan te halen. Door te tonen dat je teamontwikkeling belangrijk vindt, groeit bij ieder teamlid het vertrouwen en het gevoel gewaardeerd te worden binnen de organisatie. Wanneer teamleden elkaar vertrouwen en goed kunnen samenwerken, stijgt hun motivatie en worden de doelstellingen makkelijker behaald.

Een goed functionerend team krijgt nagenoeg alles voor elkaar! Houd het einddoel voor ogen en stel jouw topteam samen!