Talentmanagement

OpvolgingsplanningTeamvaardigheden

Talent is een kostbaar bezit. Een degelijke talentmanagementstrategie verhoogt het engagement en de prestaties van je medewerkers en heeft een vergaande impact op de organisatie. Onze tools helpen je een strategie te implementeren waarmee je jouw bedrijfsdoelstellingen kan realiseren.

Nu veranderingen elkaar alsmaar sneller opvolgen en er grote concurrentie heerst om talent aan te trekken en te behouden, is een gedegen talentmanagementstrategie onontbeerlijk. De uitdaging om de beste mensen op de juiste plaats op het juiste moment te rekruteren en te behouden, is groter dan ooit.

Onderzoek toont aan dat organisaties die sterk inzetten op talentmanagementstrategie 31% doeltreffender zijn op het gebied van medewerkersbetrokkenheid en dat slechts 1% van hun 'high performers' de organisatie verlaat.

Deloitte

Heb jij echt inzicht in wat jouw organisatie nodig heeft om een strategie te implementeren en de doelstellingen te realiseren? Kan jij aantonen hoe je afdeling bijdraagt aan het financiële bedrijfsresultaat dankzij medewerkers die op hun plaats zitten en doeltreffend worden aangestuurd?

Wat gezien wordt als ‘talent’ is voor iedere organisatie anders. Zeker daar waar talent direct gekoppeld is aan een specifieke strategische prioriteit. Of het nu gaat om interne medewerkers ontwikkelen of  nieuw talent aantrekken, het komt er op neer dat u duidelijk moet definiëren 'wat goed is' binnen de context van jouw organisatie en dat je de prestaties en het potentiëel van jouw medewerkers in een matrix moet uitzetten. Dit benchmarkingsproces schept duidelijkheid over aankomend talent en welke tekorten er optreden in het geval bepaalde waardevolle medewerker wegvallen.

Hoe zorg je voor succesvol talentmanagement?

De sleutel tot succes is het in lijn brengen van de strategie met de doelstellingen van de organisatie. Zo blijf je altijd een stap voor op de concurrentie, kan je een concurrerende marktpositie innemen en snel reageren op opportuniteiten. Iedereen achter de doelstellingen scharen, houdt in dat je alle medewerkers sensibiliseert voor succes en ervoor zorgt dat ze klaar en bekwaam zijn om de bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken.

Weten welke factoren je organisatie succesvol maken vormt de eerste stap in het uitkiezen (en behouden) van talentvolle en geschikte medewerkers dankzij wie de plannen gerealiseerd kunnen worden. Een uitgebreide strategie voor talentmanagement stopt niet bij de aanwerving van nieuwe mensen, maar ondersteunt de gehele loopbaancyclus van werknemers met inbegrip van training en ontwikkeling of heroriëntering van mensen, en dit zonder torenhoge kosten.

Een aantal van volgende sleutelcomponenten maken het best deel uit van je talentstrategie:

  • Afgestemd zijn op de organisatiestrategie
  • Rekrutering
  • Opleiding en ontwikkeling
  • Prestatiemanagement
  • Beloning en erkenning
  • Bedrijfsresultaten
  • Opvolgingsplanning

Van zodra de doelstellingen en de strategische richting van een organisatie duidelijk zijn, kan je bekijken welke vaardigheden en expertise nodig zijn om deze te realiseren.

De volgende stap is identificeren welk talent je in huis hebt en deze benchmarken. Bij Thomas raden we aan om het profiel van iedere werknemer in kaart te brengen, zodat je per persoon de competenties, sterke punten, 'hard’ en 'soft skills’ en trainingsmogelijkheden kent.

Deze analyse levert alle nodige gegevens op om inzicht te krijgen in het geheel van je werknemers. Wat motiveert hen? Hoe werken ze graag? Wat zijn hun sterke en minder sterke punten? Hoe communiceren ze bij voorkeur? Het antwoord op al deze vragen maakt het voor een manager mogelijk om zich aan te passen aan de voorkeuren van de teamleden en hen projecten te delegeren die bij hun potentieel passen. Taken toekennen aan medewerkers die daar het meest geschikt voor zijn, levert ook hen meer jobtevredenheid op, waardoor hun productiviteit en engagement toeneemt en waardoor uiteindelijk de hele organisatie profiteert van gelukkigere en productievere medewerkers die hierdoor meer geneigd zijn om bij de organisatie te blijven en mee te groeien. 

Met deze gegevens kan je ook ontwikkelingsbehoeften achterhalen en toekomstige rekrutering  afstemmen op vaardigheden die ontbreken.

De implementatie van een goed afgestemde talentstrategie vergt soms extra ondersteuning. Dit kan via bijvoorbeeld change management of training en ontwikkeling. Een nieuwe talentstrategie kan veranderingen met zich brengen en moet bijgevolg zorgvuldig gepland worden om na te gaan of de organisatie klaar is voor dergelijke verandering en of er obstakels in de weg staan, zodat de overgang soepel verloopt. Voor een optimaal rendement van je investeringen in talentstrategie, moeten al je managers gemotiveerd en vertrouwd zijn met de nieuwe tools en processen. De totale trainings- en ontwikkelingsbehoeften zijn dus groter dan degenen die in de talentstrategie gedefinieerd werden.

Je talentstrategie heeft weinig kans op slagen als je iedereen op dezelfde manier benadert. Het is essentieel om elke medewerker als individu te waarderen en zijn of haar specifieke behoeftes te begrijpen. Onze oplossingen helpen om een strategie te ontwikkelen, vorm te geven en te implementeren die afgestemd is op jouw bedrijfsdoelstellingen.