Opvolgingsplanning

RekruteringTalentmanagement

Mocht één van je belangrijkste medewerkers morgen ontslag nemen, ben jij daar dan op voorbereid? Wij werken met slimme tools om talent te identificeren en talentpools te ontwikkelen voor iedere functie binnen jouw organisatie. Zo blijf jij altijd een stap voor en creëer je concurrentievoordeel.

Waarom moet je voorbereid zijn?

Stel, morgen vertrekt één van je topmanagers. Hoe groot is het gat dat nu ontstaat? Welk effect heeft dit op de prestaties van andere medewerkers en teams? Hoe lang duurt het om een nieuwe, capabele persoon voor die functie aan te werven?
Nog gezwegen over de inwerkperiode die een nieuwe persoon nodig heeft om op kruissnelheid te komen. Als collega’s intussentijd verantwoordelijkheden en taken overnemen, dan kan dat de focus op hun eigen werk wegnemen. Het vertrek van één iemand kan een enorme impact hebben op de organisatie. En is duur!

Hoe kan je je hierop voorbereiden? Integreer een opvolgingsplan in de organisatiestrategie. Dat plan moet echter meer inhouden dan personen in bepaalde posities vervangen en potentiële toekomstige leiders identificeren.

Opvolgingsplanning gaat over:

 • Identificeren van sterk presterende medewerkers die het potentieel hebben om meer verantwoordelijkheid op zich te nemen
 • Een doelgericht ontwikkelingsplan voorzien voor diegenen met potentieel om door te groeien naar senior functies
 • Het management ondersteunen bij de ontwikkeling van toekomstige leiderschap
 • Beter rekruteren en promoveren door beslissingen te nemen die gebaseerd zijn op gegevens over de persoon
 • Personeelsverloop indijken - betrokkenheid en tevredenheid verhogen
 • Tegemoetkomen aan de verwachtingen van medewerkers tijdens hun loopbaan
 • Rekruteringskosten en tijd besparen
 • Het vertrek van medewerkers en voorspelbare tekorten in vaardigheden voorzien - de business voorbereiden op toekomstige gebeurtenissen

Door te werken aan een opvolgingsplan, zorg je ervoor dat jouw huidige medewerkers constant ondersteund worden en zich ontwikkelen, waardoor jij over een pool van talenten beschikt die klaar staat om promotie of meer uitdagende functies op te nemen wanneer de gelegenheid zich voordoet. Hiervoor moeten alle medewerkers op elke niveau binnen de organisatie zich ontwikkelen, niet alleen diegenen aan de top.

Vandaag nog kan je de eerste stappen zetten om dit te implementeren:

 • Werf kandidaten aan met een visie en doelstelligen die in lijn liggen met jouw organsiatie
 • Moedig leiderschapswaarden aan binnen de organisatie
 • Beloon leidinggevenden en degenen die goed presteren, zodat ze zich gewaardeerd voelen
 • Leid mensen op voor hun volgende rol nog voor dit echt aan de orde is
 • Definieer een duidelijke strategie voor het opvolgingsproces
 • Overweeg om één of twee ‘back-up’ medewerkers te hebben, die op elk moment sleutelfuncties binnen de organisatie kunnen vervullen 

Opvolgingsplanning gaat verder dan toekomstige leiders identificeren. Het vergt een zorgvuldige planning en een  te volgen procedure.

 1. Start met het benoemen van domeinen en functies die van strategisch belang zijn voor het succes van de organisatie. Het managementteam maakt hier vanzelfsprekend deel van uit.
 2. Bekijk vervolgens wat van strategisch belang is voor toekomstig succes. Zijn er bijvoorbeeld externe factoren zoals technologische ontwikkelingen die een impact hebben op de business?
 3. Benoem alle vaardigheden, kennis en ervaring die hiervoor nodig zijn en zoek uit of  sommige medewerkers al expertise bezitten in deze opkomende vakgebieden
 4. Bepaal trainingsmiddelen om de vereiste competenties te kunnen ontwikkelen
 5. Analyseer medewerkersgegevens om high-performers te ontdekken
 6. Kijk wie de motivatie, de passie en het potentieel heeft om te groeien binnen de organisatie
 7. Evalueer je medewerkers om te achterhalen wat hen motiveert, hoe ze geëngageerd blijven, op welk type manager zij het beste reageren en pas vervolgens je stijl daaraan aan
 8. Zodoende bereik een enorme pool van talenten over de hele organisatie vanwaaruit je kan putten zodra er een gat opduikt!

Om te voorkomen dat de talentpool droogvalt, moet dit proces zich continu herhalen. De talentstrategie helpt ook om medewerkers betrokken te houden, aangezien zij gemotiveerd worden door de mogelijkheid om te groeien en zich te ontwikkelen.