Personeelsverloop

TeamvaardighedenPrestatiemanagement

Toptalent rekruteren is een prioriteit voor elke HR-manager. Maar wat als dit talent de organisatie weer verlaat? Toptalent aantrekken is een goed begin. Wat je doet om het te behouden, maakt het verschil.

De gemiddelde rekruteringskosten voor een nieuwe medewerker bedragen tussen €4.500,- en €7.000,- volgens het CIPD (Chartered Insitute of Personnel and Development).

Als we de training en ontwikkeling van een vervanger bekijken, schatten experts dat het hele proces in sommige gevallen meer dan het dubbele van het loon bedraagt. (The Wall Street Journal)

Deze cijfers zijn op zich al indrukwekkend. Voeg daarbij nog het effect dat personeelsverloop mogelijk heeft op het moraal van andere medewerkers en de uitdaging om medewerkers te behouden wordt nog groter.

Personeelsverloop hoort bij het bedrijfsleven. Het is normaal dat mensen komen en gaan, van functie veranderen en naargelang de omstandigheden evolueren. Wel blijft het personeelsverloop idealiter beperkt tot de referentiewaarde voor de branche, functie en organisatie.

Bedrijven kunnen te maken krijgen met een piek in het aantal medewerkers dat het bedrijf verlaat en dat is altijd zorgwekkend. Het ergste wat een bedrijf dan kan doen, is niets doen. Het risico bestaat dan dat het zich steeds opnieuw voordoet. Achterhalen waarom medewerkers opstappen, is de eerste stap om goede medewerkers te kunnen behouden.

Hoe goed ken jij jouw mensen?

Waarin verschillen degenen die blijven en zij die vertrekken? Wat maakt dat iemand een goede medewerker voor de organisatie is? Daarvoor moeten we de eigenschappen van alle medewerkers in de organisatie analyseren.

Neem een groep mensen die allang in dienst zijn en een groep medewerkers die binnen twee jaar het bedrijf verlaten hebben. Vergelijk het gedrag, het leervermogen en  de 'soft skills' van de personen uit deze twee groepen.

Een analyse van eigenschappen en kenmerken, zoals hierboven aangehaald, kan verschillende oorzaken voor een hoog personeelsverloop aan het licht brengen. Zo kan blijken dat een specifieke gedragsstijl beter bij de organisatie past. Of misschien hadden degenen die vertrokken zijn een hoger leervermogen, waardoor zij zich verveelden en gefrustreerd geraakten in hun functie.

Zolang de ‘waarom’ onbeantwoord blijft, zullen ook de problemen rond personeelsverlooop blijven en de organisatie schade berokkenen.

Gebruik de resultaten!

Van zodra onderzocht is waarom medewerkers opstappen, verhogen je kansen om het personeelsverloop grondig in te dijken.

Hou rekening met de kenmerken en patronen van medewerkers die er allang zijn bij al je personeelsbeslissingen Pas dit al toe van bij de rekrutering, vervolgens tijdens de inwerkperiode en de opleidingtrajecten om er zeker van te zijn dat de juiste medewerkers de juiste functie uitoefenen.

‘Wij gebruiken de PPA voor het aanwerven van nieuwe medewerkers alsook voor de verdere ontwikkeling van onze medewerkers. Het is een zeer accurate tool om mee te werken en het ondersteunt ons rekruteringsproces om de perfecte match te vinden tussen de mogelijke kandidaat en het gewenste profiel. Op vraag van onze medewerkers gebruiken we de tool ook voor het verder ontwikkelen van competenties en het verbeteren van de samenwerking. Ik kan deze tool ten zeerste aanbevelen.

Wendy Heemskerk - DATWYLER Sealing Solutions’

Misschien ontdek je een groep medewerkers die hetzelfde gedrag vertonen als medewerkers die de organisatie verlaten hebben. Met je nieuwe inzichten kan je dit anders laten verlopen. Door trainingen te organiseren waardoor deze medewerkers zich kunnen ontplooien en door geregeld overleg te plegen over hun loopbaanontwikkeling en prestaties, kan je mensen die willen afhaken in topmedewerkers veranderen.

Hou de motivatie hoog!

Het risico op een hoog personeelsverloop is sowieso groot als medewerkers gedemotiveerd zijn, hoeveel je ook analyseert waarom mensen vertrekken en wie je als vervanging ook rekruteert.

Thomas Engage helpt enerzijds om te ontdekken waar de problemen liggen en anderzijds om je inspanningen te focussen op hoe je het engagement van de andere medewerkers hoog houdt.

In bedrijven met een hoog engagementsniveau ligt het personeelsverloop 40% lager dan bij bedrijven waar medewerkers zich weinig betrokken voelen

Engage for Success

Mensen die plezier hebben in hun werk, in hun functie en in hun contacten zullen minder snel opstappen. Een hoge betrokkenheid is cruciaal om medewerkers te behouden.

Als het personeelsverloop goed zit, werk je met geëngageerde, competente en toegewijde mensen die zich inzetten om succes te behalen en een stuwende kracht zijn voor de business. Als het personeelsverloop niet goed zit, dan stijgen de rekruteringskosten en lijdt de business eronder.

Begin dus te werken met de juiste tools waarmee je achterhaalt wat jouw business nodig heeft, medewerkers doeltreffend motiveert en hun enthousiasme hoog houdt, zodat er optimaal gepresteerd wordt en het personeelsverloop afneemt.