Prestatiemanagement

PersoneelsverloopChange management

Managers besteden 80% van hun tijd aan zwak presterende medewerkers. Een doeltreffende strategie voor prestatiemanagement zou dus hoog op de agenda van elke organisatie moeten staan om de bedrijfsresultaten te maximaliseren. Het is de verantwoordelijkheid van iedere leidinggevende om het volledige potentieel van zijn of haar medewerkers te benutten en hun engagement te stimuleren. De leidinggevende moet in functie van de doelstellingen en KPI’S van de medewerkers samenwerken en de prestaties van medewerkers benoemen, plannen, opvolgen, stimuleren en evalueren.

Een organisatie is zo goed als zijn medewerkers. Om de concurrentie voor te blijven is het dus uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat alle medewerkers optimaal presteren.

Door een goed systeem van functioneringsgesprekken in te bouwen, voorkom je onaangename verrassingen op het gebied van wat werknemers presteren.

Wat is een functioneringsgesprek en waarom is het belangrijk?

Geëngageerde en gemotiveerde medewerkers begrijpen hun bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen, ongeacht hun opdracht of anciënniteit. Geregeld functioneringsgesprekken houden en individuele doelstellingen naast de bedrijfsdoelstellingen leggen, maakt dat iedere medewerker weet wat zijn of haar rol is in het succes van de organisatie.

Door ervoor te zorgen dat elke medewerker binnen de organisatie regelmatig een functioneringsgesprek heeft met zijn of haar leidinggevende om de behaalde prestaties tegen de afgesproken doelstellingen te beoordelen, kan ook het senior management het prestatieniveau van het gehele personeelsbestand opvolgen en bewaken. Aan het einde van het jaar staan er dan geen verrassingen te wachten!

Functioneringsgesprekken maximaal laten renderen

Een manager weet wellicht heel goed welke kwaliteit zijn of haar medewerkers afleveren, maar weet hij of zij ook wat hen drijft en hoe het beste in hen naar boven te halen? De gedragsstijl en emotionele competenties van medewerkers identificeren, biedt een objectieve basis die de leidinggevende helpt om de medewerker beter te begrijpen, maar die ook de medewerkers ondersteunt in het ontwikkelen van zelfinzicht.

Thomas biedt leidinggevenden, medewerkers en teams tools waarmee ze meer inzicht verwerven in hun gedrag, voorkeurstijl van communiceren, sterktes, zwaktes en motivatie. Deze informatie ondersteunt het functioneringsgesprek en biedt aanknopingspunten om te bespreken wat goed gaat, wat beter zou kunnen, welke trainingsmogelijkheden er zijn en zoveel meer.

Wanneer een medewerker begrijpt waar een probleem vandaan komt en inziet dat zijn of haar manier van reageren mogelijk bijdraagt tot het probleem, staat de werknemer in een betere uitgangpositie om het probleem te overwinnen. 

Iemands zelfbewustzijn stimuleren,  geeft de persoon vaak de middelen om zijn of haar gedrag aan te passen. Allerlei strategieën en actieplannen kunnen dienen om de druk weg te nemen op domeinen waar verdere ontwikkeling moeilijk ligt.

Een ruimere kijk met 360 graden feedback

Functioneringsgesprekken en beoordelingen dienen gebaseerd te zijn op meer dan alleen de onderlinge verstandhouding en wat de leidinggevende ziet van de werknemersprestatie. 360 feedback kan de leidinggevende en de medewerker helpen om de sterktes en trainingsmogelijkheden te benoemen, zoals deze door collega’s en klanten worden waargenomen. Het levert nieuwe gespreksstof op en biedt de medewerker inzicht in hoe anderen zijn of haar prestaties en gedrag waarnemen. Deze feedback kan gebruikt worden als uitgangspunt voor nieuwe doelstellingen die na 6 tot 12 maanden geëvalueerd kunnen worden aan de hand van een nieuwe 360. Thomas 360 biedt een objectief kader om ontbrekende competenties te achterhalen, zelfbewustzijn te ontwikkelen en te begrijpen hoe iemand efficiënter kan functioneren.

Vooruitblikken

Functioneringsgesprekken vormen een belangrijk onderdeel van prestatiemanagement, maar kaderen wel in een ruimer programma van personeelsontwikkeling. Functioneringsgesprekken zijn slechts het begin. Zodra de ontwikkelingspunten bepaald zijn, is het cruciaal om geschikte training en opvolging te voorzien. Door ervoor zorgen dat je het potentieel van je medewerkers volledig ontwikkelt en dat je medewerkers topprestaties kunnen neerzetten, maak je je business toekomstbestendig.